StoryEditor

Monitor zahraničnej tlače

14.08.2002, 00:00

MF Dnes
Názor o nepochybnom príspevku ľudskej činnosti k súčasne prebiehajúcej zmene klímy je prijímaný tak svetovou vedeckou komunitou, ako aj predstaviteľmi všetkých štátov a tiež reprezentantmi priemyselného a obchodného sektora. V tomto smere môžeme jednoznačne povedať, že človek aspoň sčasti môže za súčasnú podobu klímy. Pritom ide o globálny vplyv, ktorý sa prejavuje predovšetkým priemernými hodnotami v dlhšom časovom období; rozhodne nemôžeme žiadnu konkrétnu udalosť spojiť reťazcom príčin a následkov s konkrétnou ľudskou činnosťou. Proti zmene klímy sa však principiálne dá zasiahnuť. Významným prostriedkom je postupné znižovanie emisií skleníkových plynov, na ktorom sa zhodli predstavitelia väčšiny štátov. (Povodne a my ľudia, Bedřich Moldan, 13. 8.)
Die Presse
V lete 2002 pršalo viac ako "normálne". To je fakt. Apokalyptická predzvesť následkov globálneho otepľovania? Kto tvrdí, že to môže vyhlásiť s úplnou istotou, sa preceňuje. Významní klimatológovia predsa predpovedali opak: suchšie letá pre Rakúsko o päťdesiat rokov. To znamená sucho. A neznie to lákavo. Teda žiadna potopa? Žiaden trest za naše ekologické hriechy? Skôr nie. Pravdepodobne len zlé počasie, ktoré občas na našej Zemi býva. O redukcii emisií sa medzitým začalo intenzívne debatovať. Akútne hospodárske a osobné záujmy však tromfnú globálny záujem -- stabilnú klímu. (Ešte nie je potopa, Thomas Kramar, 13. 8.)
Die Welt
V bezmocnosti nešťastia hľadáme vinníka. Vysvetlenie pre zničujúce zrážky minulých dní nenechalo na seba dlho čakať a kopíruje stereotypný vzorec: človek zmenil klímu. A príroda sa teraz mstí. Ale také jednoduché to, samozrejme, nie je. Búrky a potopy boli stálym sprievodcom človeka. Počasie sa ovládať nedá. K jeho povahe patrí, že sa mení a dá sa len obmedzene predpovedať. Aj klíma sa mení na základe určitej pravidelnosti. Za posledných 1 000 rokov sa vystriedali teplejšie a studenšie, suchšie a vlhkejšie fázy. Bolo by prehnané nazdávať sa, že človek dokáže zastaviť zmeny klímy. Obmedzenie emisií by však mohlo pomôcť pribrzdiť globálne oteplenia. (Klíma a človek, Claudia Ehrenstein, 13. 8.)

24. máj 2022 10:59