StoryEditor

Niektoré rekonštrukcie treba ohlásiť

17.04.2007, 00:00

Pustiť sa do rekonštrukcie bytu či domu nie je vždy jednoduché. Pri niektorých prácach zákon vyžaduje stavebné povolenie alebo aspoň oznámenie na stavebnom úrade.
Stavebné povolenie potrebuje každý, kto chce zmeniť stavbu. Ak chce niekto k domu pristavať izbu či spraviť nadstavbu, musí požiadať obec o stavebné povolenie, k žiadosti je potrebné pripojiť projektovú dokumentáciu.
Kto chce robiť menšie práce, ako je napríklad výstavba pivnice, žumpy či plota, musí to obci aspoň oznámiť. Spolu s oznámením musí obci poslať aj jednoduchý výkres, na ktorej bude stavba zakreslená. Začať s rekonštrukciou však možno až v prípade, že stavebný úrad pošle písomné oznámenie, že nemá proti nej žiadne námietky. Na začatie prác má potom stavebník dva roky. Ak to dovtedy nestihne, musí opäť podať ohlásenie o rekonštrukcii alebo požiadať o stavebné povolenie.
Väčšina rekonštrukcií sa však zaobíde bez stavebného povolenia alebo bez ohlásenia. Kto chce zatepliť dom, vymeniť okná, spraviť nové jadro či vymeniť kuchynskú linku, nepotrebuje na to žiadne povolenie.

Kedy musíte rekonštrukciu ohlásiť na stavebnom úrade:
-- pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
-- pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
-- pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
-- pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
-- pri telekomunikačných stavbách (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
-- pri prízemných telekomunikačných stavbách, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 štvorcových metrov a výška 4,5 metra,
-- pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich telekomunikačných stavbách, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebné povolenie ani ohlásenie nie je potrebné pri:
-- oprave fasády, oprave a výmene strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmene odkvapových žľabov a odtokových zvodov, oprave oplotenia a výmene jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
-- oprave a výmene nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
-- údržbe a oprave technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmene jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani sa nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie; ide najmä o výmenu klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
-- výmene zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
-- maliarskych a natieračských prácach.
Zdroj: Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
27. september 2022 21:50