StoryEditor

Pomoc pri dopravnej nehode v cudzine

22.06.2005, 00:00

Na diaľnici v zahraničí sa vám pokazí auto alebo svojou nepozornosťou spôsobíte dopravnú nehodu. S autom bez servisného zásahu ďalej nepohnete. Navyše potrebujete na jednu, prípadne dve noci náhradné ubytovanie. Ak máte havarijné poistenie, nemusíte s problémom zápasiť sami. Zavoláte asistenčnú službu poisťovne a ona vám dá presný návod, ako na to. Ich hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc poistenému v prípade núdze. To nie je všetko. Asistenčná služba namiesto vás zabezpečí a uhradí náklady na opravu auta priamo na mieste, prípadne na jeho odtiahnutie do najbližšieho vhodného autoservisu. Ak treba, nájde vám a zaplatí hotel, prepravu na miesto dovolenky alebo trvalého bydliska. Poistenci majú nárok na asistenčné služby, samozrejme, aj na území Slovenska. Maximálne limity krytia sú zvyčajne o niečo nižšie ako v zahraničí.

Rozdiely v rozsahu a limitoch
Poisťovne poskytujú asistenčné služby prostredníctvom zmluvných partnerov nielen k havarijnému, ale aj povinnému zmluvnému poisteniu. Nie však všetky. Napríklad Wüstenrot poisťovňa neponúka asistenčné služby k povinnému zmluvnému poisteniu, Komunálna poisťovňa nemá zase stanovené asistenčné služby v rámci havarijného poistenia. "V prípade núdze a potreby však klient môže využiť telefónny dispečing na nahlasovanie škôd, kde môže požiadať o zabezpečenie odtiahnutia motorového vozidla. Dispečer má k dispozícii zoznam partnerov -- odťahových služieb v zahraničí," hovorí vedúca oddelenia marketingu a reklamy Komunálnej poisťovne Daniela Lászlová. K havarijnému poisteniu neposkytuje asistenčné služby ani QBE poisťovňa (povinné zmluvné poistenie neponúka). Platí aj to, že rozsah služieb a výška limitov, ktoré za vás uhradí poisťovňa, sa medzi jednotlivými poisťovňami líšia. Poistenie si teda treba vyberať nielen podľa výšky poistného, ale aj rozsahu služieb a výšky nákladov, ktoré za vás zaplatí poisťovňa.

Ako postupovať
Ak sa vám v zahraničí pokazí auto alebo spôsobíte dopravnú nehodu, mali by ste po tom, ako poskytnete prvú pomoc (ak treba), sa okamžite kontaktovať s asistenčnou službou. "Klient nemusí poznať anglický ani iný cudzí jazyk. Počas celého času asistenčnej služby je v kontakte so slovensky hovoriacim operátorom (prípadne česky hovoriacim špecialistom na danú problematiku)," hovorí obchodný zástupca pre ČR a SR spoločnosti Europ Assistance Vladimír Fuchs. Asistenčná spoločnosť si od klienta vyžiada jeho meno, zákaznícke číslo, ktoré je niekedy totožné s číslom poistky alebo evidenčné číslo vozidla, telefonické spojenie, opýta sa na značku a model vozidla a klienta požiada o opis udalosti. Poistený nemusí uviesť názov asistenčného programu.

Služby
Akú pomoc môže motorista očakávať? V prípade poistnej udalosti, teda v prípade havárie, odcudzenia alebo poruchy auta v zahraničí, asistenčná služba preberá náklady na odtiahnutie auta, náklady na náhradnú prepravu posádky vozidla alebo na zaistenie a uschovanie vozidla. "Ak dôjde v súvislosti s prevádzkou vozidla k takej závažnej havárii, že bol oprávnený užívateľ po nehode následne uväznený, alebo je celá záležitosť postúpená na súdne konanie v príslušnej krajine, asistenčná služba zorganizuje okrem iného aj kauciu, úhradu zálohy za spôsobenú škodu či tlmočnícke a prekladateľské služby," konštatuje vedúci skupiny poistenia motorových vozidiel Uniqa poisťovne Jozef Stasík. To znamená, že klient nepotrebuje z vlastných peňazí hradiť takmer žiadne výdavky, tie za neho preberá asistenčná služba. Ako prebieha zúčtovanie nákladov s poisťovňou? "Vo väčšine prípadov hradí náklady za klienta priamo asistenčná spoločnosť, tak, aby v rámci daných limitov nemusel za výkony dodávateľov platiť a následne si nárokovať plnenie od poisťovne," hovorí Fuchs. Poisťovne však môžu v prípade poistnej udalosti poskytnúť klientovi náhradnú hotovosť na základe garancie klienta alebo zábezpeky.

Čo by ste mali vedieť
* Poisťovne poskytujú asistenčné služby nielen k havarijnému, ale aj povinnému zmluvnému poisteniu (nie však všetky). Rozdiel je v tom, že v rámci havarijného poistenia má klient nárok na väčší rozsah služieb a poisťovňa zaňho uhradí vyššie sumy spojené napríklad s opravou auta alebo so zabezpečením ubytovania.
* Medzi najvyužívanejšie služby patrí príjazd a pomoc pracovníka zásahového servisného vozidla na miesto poruchy alebo nehody, zaistenie odtiahnutia nepojazdného alebo havarovaného vozidla, uschovanie vozidla, jeho repatriácia späť na Slovensko, požičanie náhradného vozidla, zaistenie ubytovania alebo alternatívneho dopravného spojenia.
* Poistenci však často využívajú služby aj ako, napríklad, tlmočníctvo po telefóne, informačné služby z oblasti mototuristiky, orientácia klientov v postupoch v prípade nehody, rokovanie s poisťovňou, s úradmi, či v prípade súdneho konania. Pri službách, ktoré za klienta hradí asistenčná služba, potom záleží na rozsahu asistenčného krytia, na ktoré má klient podľa poistnej zmluvy nárok.
* Asistenčná služba však môže zabezpečiť aj nákup a dopravu náhradného oblečenia pre klienta, ktorému museli pri ošetrení prestrihnúť šaty.
* Asistenčná služba môže poistencovi pomôcť aj vtedy, keď nedošlo k poistnej udalosti. Napríklad v prípade defektu mu môže zabezpečiť odťahovú službu (náklady s tým spojené však uhradí sám), prípadne mu poradí najbližší servis.

Zdroj: poisťovne, Europ Assistance

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
23. september 2023 02:06