StoryEditor

Ponuka jednotlivých bánk

13.07.2004, 00:00

Záujemca o kreditnú kartu v Tatra banke nemusí byť klientom banky. Musí mať však minimálne 18 rokov, zamestnanie minimálne 6 mesiacov bez prerušenia, ktoré musí zdokladovať a minimálny čistý príjem 10 tisíc korún. Splatnosť úveru je 10 dní od vystavenia výpisu. Klient má možnosť čerpať 40-dňový bezúročný úver. Tatra banka začala vydávať kreditné karty v júli 2000. Ku koncu mája tohto roka ich mala v obehu už 56 tisíc. Okrem kreditných kariet VISA od októbra 2003 vydáva aj kreditné karty MasterCard s úverovým rámcom v euro. Najväčšia výhoda pre klienta spočíva v tom, že transakcia uskutočnená v eurách je zúčtovaná bez konverzie. Je určená pre ľudí, ktorí často cestujú do krajín eurozóny.
Ani VÚB nevyžaduje, aby bol žiadateľ o jej kreditku aj klientom VÚB. Medzi doklady, ktoré klient musí predložiť patria dva doklady totožnosti, doklady, ktorými zdokumentujete pravidelný mesačný príjem, ako aj doklad preukazujúci súčasnú adresu žiadateľa. Žiadateľ musí mať minimálne 25 rokov. Ak má záujem o kartu MasterCard Electronic, jeho príjem musí byť minimálne 10 tisíc korún. Ak žiada o MasterCard, 15 tisíc korún. Zúčtovací cyklus je mesačný. Pre karty MasterCard Electronic je výpis generovaný k poslednému dňu v mesiaci. Pre MasterCard v prvú stredu v mesiaci. Výpis obsahuje informáciu o realizovaných transakciách, úrokoch, poplatkoch, celkovej dlžnej sume, dátume splatnosti a požadovanej minimálnej splátke. Dátum splatnosti je uvedený vo výpise a je 10 dní odo dňa vygenerovania výpisu. Klienti sú zaradení aj do vernostného programu banky: za každých 100 korún nákupu získa držiteľ karty 1 bod. Za každých 400 bodov dostane nákupnú poukážku 100 korún. S kartami je spojené aj poistenie. Banka ponúka aj službu inkaso povinne minimálnej splátky. Kreditky začala VÚB vydávať v novembri 2001.
Klient Ľudovej banky pri vypisovaní žiadosti o kreditku má možnosť vybrať si z dvoch cyklov splácania úveru. Cyklus 1 má uzávierku prvý utorok v mesiaci a splatnosť druhý piatok v mesiaci, cyklus 2 má uzávierku tretí utorok v mesiaci a splatnosť posledný piatok v mesiaci. Žiadateľ nemusí byť klientom banky, musí mať minimálne 18 rokov a 6-mesačný pracovný pomer. Kreditky banka vydáva od júla 2003.
Žiadateľ o kreditku UniBanky nemusí byť jej klientom. Podmienkou však je, aby sa ním stal. Otvoril si v banke účet a presmeroval naň svoj mesačný príjem. Záujemca musí mať minimálne 18 rokov, v prípade zamestnaneckého pomeru musí byť na dobu neurčitú a nesmie byť v skúšobnej dobe. Príjem, minimálne 10 tisíc korún, musí banke zdokladovať. Bezúročné obdobie je 45 dní a dátum splatnosti minimálnej čiastky je 15. deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol úver kartou čerpaný. UniBanka ponúka kreditky od júla 2003 a ku koncu mája vydala takmer 270 kariet.
ČSOB poskytuje kreditnú kartu aj neklientom banky, tí však majú vyšší úrok. Budúci majiteľ karty musí preukázať, že má otvorený účet v ľubovoľnej banke na Slovensku, predložiť potvrdenie o čistom príjme za posledné 3 mesiace. Minimálny príjem na získanie karty je približne 8 až 9 tisíc korún. Po prijatí mesačného výpisu má klient 15 dní na úhradu splátky, resp. celej sumy. Výška úveru závisí, samozrejme, od bonity klienta. ČSOB začala kreditné karty vydávať v novembri 2003 a ku koncu mája vydala 320 kariet.
Aj v HVB Bank môže klient získať kreditku bez toho, aby bol jej klientom. Musí predložiť originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, výpis z účtu minimálne za posledné tri mesiace a doklad preukazujúci adresu trvalého bydliska. Výpis vystavuje banka klientom k 6. dňu v mesiaci, pričom splatnosť povinnej minimálne splátky je stanovená na 14. deň od vystavenia výpisu, teda 20. deň v mesiaci. Ak do dátumu splatnosti zaplatí klient celú sumu úveru, čerpal ho bez úrokov. HVB Bank ako jediná poskytuje kreditnú kartu aj klientom, ktorí si zakúpia určitý typ balíka služieb pri správe bežného účtu.

25. máj 2022 22:35