StoryEditor

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

12.07.2005, 00:00
Ak motorista v určitom období roka nepoužíva svoj automobil, nemusí zaň platiť ani povinné zmluvné poistenie. Podmienkou však je, že vozidlo dočasne vyradí z cestnej premávky.

Ak motorista v určitom období roka nepoužíva svoj automobil, nemusí zaň platiť ani povinné zmluvné poistenie. Podmienkou však je, že vozidlo dočasne vyradí z cestnej premávky.
Ako to funguje
Konkrétne to znamená, že držiteľ odovzdá na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom do tzv. depozitu. Následne, pri opätovnom zaradení automobilu do cestnej premávky, nie je potrebné schvaľovať technickú spôsobilosť vozidla. Po uplynutí lehoty, na ktorú okresný dopravný inšpektorát automobil vyradil, si držiteľ vozidla iba prevezme doklady a tabuľky s evidenčným číslom.
Postup
Celý proces začína podaním žiadosti držiteľa auta o vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky na príslušnom okresnom úrade (odbore dopravy) podľa miesta trvalého bydliska, resp. sídla majiteľa auta. K žiadosti záujemca predkladá technický preukaz, 200-korunový kolok, potvrdenie o poistení zodpovednosti a platný protokol o kontrole technického stavu vozidla alebo platné osvedčenie o kontrole technického stavu auta ku dňu podania žiadosti, ak takejto povinnosti vozidlo podlieha.
Úschova dokladov
Po tom, ako okresný úrad vydá rozhodnutie o vyradení motorového vozidla z cestnej premávky, musí držiteľ auta navštíviť okresný dopravný inšpektorát, kde odovzdá osvedčenie od auta a tabuľky s evidenčným číslom a získa potvrdenie o ich úschove.
Prerušenie poistky
Až po absolvovaní papierovačiek na okresnom úrade a okresnom dopravnom inšpektoráte môže klient požiadať o pozastavenie povinného zmluvného poistenia. Pritom musí poisťovateľovi predložiť právoplatné rozhodnutie okresného úradu o vyradení motorového vozidla z cestnej premávky a potvrdenie okresného dopravného inšpektorátu o odovzdaní osvedčenia od vozidla a tabuliek s evidenčným číslom.
Počas dočasného vyradenia automobilu z cestnej premávky je klient povinný motorové vozidlo zabezpečiť tak, ako nemohlo spôsobiť škodu. Najvhodnejšie je odstaviť ho do garáže alebo na miesto, ktoré nie je verejne prístupné.
Opätovné zaradenie
Po uplynutí lehoty vyradenia auta si držiteľ vozidla na okresnom dopravnom inšpektoráte prevezme doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom. Musí však preukázať, že ku dňu zaradenia vozidla do cestnej premávky má uzatvorené poistenie zodpovednosti a platnú technickú a emisnú kontrolu pri motorových vozidlách, ktoré im podliehajú.
Predčasné zaradenie
Vozidlo možno opätovne zaradiť do cestnej premávky aj pred uplynutím lehoty, na ktorú ho pôvodne majiteľ nechcel používať. Stačí, ak podá žiadosť na okresnom úrade, ktorý rozhodnutie o vyradení auta vydal. Okresný úrad následne vydá nové rozhodnutie, ktorým zmení lehotu vyradenia vozidla z cestnej premávky. Pritom však žiadateľ musí počítať so správnym poplatkom 150 korún.
Škoda spôsobená vyradeným autom
Ak človek spôsobí škodu vozidlom, ktoré okresný úrad dočasne vyradil z evidencie, Slovenská kancelária poisťovateľov ju poškodenému nahradí z poistného garančného fondu, pretože sa takéto vozidlo podľa zákona považuje za nepoistené. Následne však kancelária bude plnenie vymáhať v plnom rozsahu od osoby zodpovednej za vzniknutú škodu. Teda od prevádzkovateľa vozidla a v prípadoch zavinenia aj od vodiča.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
20. júl 2024 21:36