StoryEditor

Exekútor vám môže siahnuť aj na plat

09.02.2009, 23:00
Autor:
zkzk

Pokiaľ sa s bankou, poisťovňou či iným veriteľom nedohodnete na nejakej možnosti splácať postupne svoje dlhy, začne dlžnú sumu vymáhať exekútor. Nezáleží na tom, či ste zamestnanec, živnostník, alebo nezamestnaný. "Zákon platí pre všetkých rovnako. V prípade, ak poberáte len sociálne dávky, tie sú exekúciou nepostihnuteľné, rovnako ako aj niektoré ďalšie dávky, ktoré upravuje Exekučný poriadok," hovorí súdna exekútorka Stanislava Kolesárová z Banskej Bystrice. Zrážky možno vykonať nielen zo mzdy, ale aj z iných príjmov, a to zo všetkých, ktoré sú považované za mzdu. Môžu to byť napríklad odmeny členov družstiev, príjmy na dohodu o vykonaní práce, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca (PN), dávky sociálneho poistenie, ale aj starobný dôchodok.

Hrozia vám zrážky zo mzdy? Pokiaľ máte dlh ako zamestnanec, exekútor to zistí pomerne jednoducho, väčšinou v spolupráci so Sociálnou poisťovňou. Môžete sa s ním dohodnúť hneď v začiatkoch na splátkovom kalendári, alebo ak svoj sľub riadne splácať nedodržíte, hrozia vám v zamestnaní zrážky zo mzdy. "Zráža sa len jedna alebo dve tretiny čistej mzdy, podľa toho, či ide o prednostnú, alebo bežnú pohľadávku, a to po odpočítaní nezraziteľných súm vás ako zamestnanca," objasňuje Kolesárová. Nezraziteľná suma znamená, že vám nemôžu zraziť zákonom stanovené percento zo životného minima (60 percent na vás ako dlžníka a 25 percent na vyživovanú osobu). Aktuálna výška životného minima je v súčasnosti 178,92 eur (5 390 korún). Živnostníci ako samostatne zárobkovo činné osoby ručia za dlh celým svojím majetkom. Ani účtovne vykázaná strata nie je dôvodom, aby súdny exekútor nemohol exekúciu vykonať.

Najviac dlhov je z pôžičiek a pokút
Na Slovensku vykonáva exekučnú činnosť temer 300 súdnych exekútorov. Rozsah exekúcií je podľa súdnej exekútorky veľmi rôzny, domnieva sa však, že poisťovne patria medzi najväčších veriteľov, čo sa týka podnikateľov. Pokiaľ ide o fyzické osoby, odhaduje, že najviac dlhov ide na vrub pokút a nesplatených pôžičiek. "Je vecou každého veriteľa, kedy podá návrh na vykonanie exekúcie, dôležité je, aby to ,stihol` v 10 - ročnej premlčacej lehote. Námietky dlžníka, že dlžoba je podstatne vyššia po pripočítaní majetkových sankcií, sú neopodstatnené. Dlžobu bolo predsa možné splatiť pred súdnym konaním a bola by nižšia o súdne trovy, prípadne aj pred exekučným konaním, a bola by nižšia o trovy exekúcie," objasňuje Stanislava Kolesárová.

Zaplaťte hneď -- ušetríte V praxi sa prihliada aj na to, či dlžník uhradí nedoplatok hneď po oznámení o začatí exekúcie. "Exekučné konanie začína obdobne ako súdne konanie -- podaním návrhu na vykonanie exekúcie. Samotná exekúcia sa začína až udelením poverenia zo strany súdu konkrétnemu súdnemu exekútorovi. Ak dlžník uhradí pohľadávku do 14 dní od obdržania upovedomenia o začatí exekúcie, súdni exekútori znížia trovy exekúcie v časti odmeny exekútora na 50 percent. Hotové výdavky a náhrady straty času sa však hradia v skutočne vynaloženej výške."

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
06. február 2023 12:08