StoryEditor

Z ponuky poisťovní

21.10.2004, 00:00

Allianz-Slovenská poisťovňa
-- poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici a odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu (ako súčasť úrazového poistenia)
-- poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti ako súčasť kapitálového životného poistenia
-- poistenie kritických chorôb
-- pripoistenie oslobodenia od platenia poistného

Amslico AIG Life
-- hotovosť v prípade hospitalizácie v nemocnici a následnej rekonvalescencie z dôvodu choroby alebo úrazu
-- hotovosť v prípade chirurgického zákroku v dôsledku choroby alebo úrazu
-- poistenie kritických chorôb
-- poistenie oslobodenia od platenia v prípade trvalej invalidity

Aegon
-- pripoistenie pre následky úrazu
-- pripoistenie pre prípad kritických chorôb
-- pripoistenie oslobodenia od platenia poistného pri invalidite

Česká poisťovňa-Slovensko
-- poistenie hospitalizácie následkom úrazu (zložka úrazového poistenia)
-- poistenie času nevyhnutného liečenia po úraze (zložka úrazového poistenia)
-- poistenie denných dávok pri hospitalizácii následkom choroby alebo úrazu (pripoistenie k variabilnému kapitálovému životnému poisteniu)
-- poistenie oslobodenia od platenia poistného
-- poistenie závažných ochorení

ČSOB poisťovňa
-- denné odškodné na čas nevyhnutného liečenia úrazu
-- denné odškodné počas práceneschopnosti následkom úrazu
-- poistenie oslobodenia od platenia v prípade trvalej invalidity
-- pripoistenie kritických chorôb (ku kapitálovému životnému poisteniu)

Generali Poisťovňa
-- poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici samostatne alebo ako pripoistenie k úrazovému poisteniu (ak je hospitalizácia následkom úrazu)
-- poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti následkom úrazu
-- denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu (súčasť úrazového poistenia)
-- poistenie kritických chorôb

ING Životná poisťovňa
-- poistenie kritických chorôb
-- poistenie nevyhnutného liečenia následkov úrazu -- bolestné

Kontinuita poisťovňa
-- poistenie pobytu v nemocnici a poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu ako pripoistenie k životnému alebo úrazovému poisteniu a k osobnému poistnému účtu
-- čas nevyhnutného liečenia
-- odpustenie platenia s náhradou poistného ako pripoistenie k životnému poisteniu

Kooperativa poisťovňa
-- poistenie pobytu v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu (pripoistenie k životnému poisteniu)
-- denné odškodné za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu za bežne platené poistné
-- poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej PN za bežné poistné so skrátenou lehotou platenia
-- poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej PN za jednorazové poistné
-- poistenie pre prípad úrazu za bežné platené alebo jednorazové poistné (zahŕňa denné odškodné počas PN v dôsledku úrazu)
-- poistenie dlžníka úveru pre prípad dočasnej PN (v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou)


Poisťovňa GERLING Slovensko
-- poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici
-- poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
-- čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu -- bolestné
-- odškodné počas práceneschopnosti následkom úrazu
-- odškodné počas pobytu v nemocnici po úraze

Prvá československá poisťovňa, a. s.
-- poistenie kritických chorôb

Union poisťovňa
-- samostatné poistenie dennej kompenzácie za hospitalizáciu (je zároveň súčasťou doplnkového individuálneho zdravotného poistenia)
-- v rámci produktov kapitálového životného a dôchodkovo orientovaného životného poistenia ponúka úrazové pripoistenie, z ktorého vypláca denné odškodné a bolestné v dôsledku úrazu a v prípade hospitalizácie, denné náhrady práceneschopnosti po úraze
-- poistenie kritických chorôb
-- doplnkové zdravotné poistenie

Poisťovňa Tatra
ako súčasť životného a úrazového poistenie ponúka:
-- pripoistenie pobytu v nemocnici
-- pripoistenie dennej dávky pri práceneschopnosti
-- pripoistenie bolestného za chirurgický zákrok
-- odškodné za dni liečenia v dôsledku úrazu
-- poistenie kritických chorôb

QBE poisťovňa
-- denné odškodné za pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu alebo choroby v rámci úrazového a životného poistenia
-- operácia následkom úrazu alebo ochorenia v rámci úrazového a životného poistenia

Uniqa poisťovňa
-- denné odškodné za obdobie práceneschopnosti
-- odškodné počas pobytu v nemocnici
-- poistenie kritických chorôb

Wüstenrot poisťovňa
-- poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici
-- poistenie kritických chorôb
-- poistenie oslobodenia od platenia v prípade trvalej invalidity

01 - Modified: 2013-03-18 22:06:44 - Feat.: 0 - Title: Apple zmení iPad mini. Ponúkne najlepšiu obrazovku
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
29. jún 2022 00:10