StoryEditor

Z reprivatizácie FNM nič nezískal

05.06.2002, 00:00
Novým väčšinovým majiteľom kúpeľnej spoločnosti Honttherma, a. s., Dudince sa stala investičná spoločnosť Circle Investment Group Holdings po tom, čo 30. mája došlo na Burze cenných papierov Bratislava k prevodu 67 % akcií (67 242 kusov) Hontthermy v priamom obchode pri cene približne 1 173,4 Sk za akciu.
16. máj 2022 10:33