StoryEditor

Slovensko má energiu vyrábať aj z dreva

21.03.2006, 23:00

Slovensko má obmedzené domáce zdroje fosílnych palív a výrazne zaostáva vo využívaní alternatívnych zdrojov. Popri vodnej energii je v našich podmienkach najsľubnejším zdrojom drevná biomasa, produkovaná v pôdohospodárstve a drevospracujúcom priemysle. Jej súčasný ročný potenciál na energetické využitie je 4,4 milióna ton. V nasledujúcich desiatich rokoch môže vzrásť na šesť miliónov ton. Umožniť by to malo využívanie nelesných pôd, zvyšovanie zásob suroviny v jestvujúcich lesoch a nárast spracovania v drevospracujúcom priemysle.
Kým Rakúsko vyrába z biomasy 12 percent elektriny, Švédsko 18 percent a Fínsko viac ako štvrtinu, Slovensko len necelé dve percentá. K rozvoju využívania biomasy nás tlačí celoeurópska stratégia a Kjótsky protokol. Súčasní aj perspektívni producenti biomasy označujú za hlavné príčiny zaostávania Slovenska pomalé prijímanie relevantných zákonov, absenciu či nepoužívanie priamych a nepriamych dotačných schém.
Ministerstvo pôdohospodárstva sľubuje, že závislosť Slovenska od fosílnych palív klesne. Rezort navrhuje niekoľko opatrení, ktorých realizáciou by sme v roku 2013 vyrábali päť percent energie z drevnej biomasy. Znamenalo by to ročnú úsporu šesť miliárd korún na dovozoch fosílnych palív pri ich súčasných cenách a ročná produkcia emisií skleníkových plynov vo vzťahu k zemnému plynu by sa znížila o 2 800 ton.
Podľa vedeckého pracovníka Národného lesníckeho centra Milana Oravca smerujú opatrenia k účinnejšej podpore výrobcov drevnej biomasy formou daňových úľav či priamej podpory investícií. Legislatívne a finančne štát podporí aj alternatívne využitie pôd na produkciu palivovej a priemyselne využiteľnej biomasy.
Bez podpory by nemali zostať ani výrobcovia energií, ktorí biomasu kombinovane s inými palivami využijú na výrobu elektriny a tepla. Slovensko sa bude orientovať na projekty tepelných zdrojov na báze drevného odpadu a štát bude podporovať aj výskumné a vývojové aktivity.
Štátne Lesy SR už vlani začali s ambicióznym projektom výroby lesných palivových štiepok. Štátny podnik vybudoval špecializovanú organizačnú jednotku v Leviciach, schopnú na celom území Slovenska zásobovať centrálnych výrobcov tepla a priemyselné podniky palivovými štiepkami. Do nákupu šiestich výkonových štiepkovačov Lesy SR investovali viac ako 70 miliónov korún a v tomto roku plánujú vyrobiť 140-tisíc ton paliva, v roku 2010 by ročná produkcia mala vzrásť viac ako dvojnásobne.
Medzi odberateľov palivových štiepok patria strojárne SES Tlmače, Termonova Nová Dubnica a prevádzkovatelia centrálnych zdrojov tepla v Handlovej a Kysuckom Novom Meste. Lesy SR časť svojej produkcie vyvážajú do okolitých krajín.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/podniky-a-trhy, menuAlias = podniky-a-trhy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
03. december 2022 23:41