StoryEditor

Spišský Pilwood motorom regiónu

04.07.2002, 00:00
Podľa P. Maguláka, konateľa Pilwood, s. r. o., Spišská Nová Ves, pri ďalšom rozvoji drevospracujúceho priemyslu na Spiši sa musí uvažovať o vstupe kvalitných zahraničných investorov. Prinesie to podľa neho deľbu práce, posilnenie trhov v EÚ a podporu kapitálových zdrojov. Práve preto stál Pilwood pri zrode myšlienky priemyselného parku v Spišskej Novej Vsi, zameraného na zhodnocovanie drevnej hmoty. Od budúceho roku by v ňom malo nájsť prácu asi 1 000 ľudí.
Pilwood začal svoju podnikateľskú činnosť, zameranú na spracovanie dreva, v júli 1992. Už vtedy dosiahol jej ročný obrat pri 160 zamestnancoch 80 mil. Sk. O dva roky neskôr vzrástol na 290 mil. Sk a v spoločnosti pracovalo 290 ľudí. V roku 1996 zaznamenal Pilwood ďalší nárast zamestnanosti o 30 pracovníkov a ročný obrat v sume 340 mil. Sk. Práve tento rok považuje P. Magulák za zlomový. Pilwood kúpil majoritné podiely spoločností Smrečina Holding, a. s., Banská Bystrica a Piloimpregny, a. s., Košice. Dovtedy akumuloval kapitál na investície vrátane finančných. "Boli sme si vedomí narastajúceho vývozu drevnej suroviny," analyzoval vývoj P. Magulák a poukázal na to, že kým v roku 1992 predstavoval vývoz dreva okolo 250-tisíc m3, o štyri roky neskôr to bolo 700-tisíc m3. "Bolo nám jasné, že jedine koncentrácia zabezpečí existenciu a rozvoj firmy," zdôraznil. Rozhodujúcou sa stala myšlienka komplexného spracovania dreva s vyššou pridanou hodnotou. Po transformácii drevospracujúceho priemyslu vznikol problém veľkých podnikov, napríklad a. s. Smrečina Holding a Piloimpregna. Nebol priestor na spracovanie drevných odpadov, priemyselných odrezkov, čo je 30 % produkcie piliarskych kapacít. Priemyselné odrezky sa stali rozhodujúce na výrobu aglomerovaných materiálov. V roku 1998 dosiahla firma vo svojej histórii kulminačný bod. Pilwood a spoločnosti, v ktorých bol majoritným vlastníkom, dosahovali obrat vyše 2 mld. Sk, zamestnávali asi 2 700 ľudí a spracovali približne 500 tisíc m3 dreva. Skupina podnikov sa dnes zameriava na komplexné spracovanie dreva. Najväčšie zastúpenie má na trhoch EÚ (60 %), predovšetkým v Grécku, Taliansku a Rakúsku. Ďalej je to Maďarsko (10 %), Ázia (5 %), ČR (5 %) a slovenský trh s 20 %.

19. máj 2022 19:30