StoryEditor

Získa SAD Žilina domáci investor?

26.06.2003, 00:00
Strategickým partnerom SAD Žilina má byť Slovenská investičná a realitná spoločnosť Žilina, ktorá za 49 % akcií ponúkla 140 mil. Sk. Ďalších 48,6 mil. Sk zaplatí za 17 percent majetku v podniku autobusovej dopravy. Predaj odporučila porada ekonomických ministrov a na dnešnom rokovaní by sa ním mala zaoberať vláda. SAD Žilina sa po privatizácii zaradí do regionálneho integrovaného dopravného systému, pričom pôjde o optimalizáciu prepravy v Žiline a okolí s prepojením na ďalšie regióny Slovenska i do vybraných miest susedných štátov. Zvýšením základného imania v SAD Žilina dôjde k modernizácii vozového parku, čo je jeden z predpokladov na zvýšenie kvality cestovania. "Cieľom integrovanej dopravy je, aby jej jednotlivé zložky mali logické prípoje. Začlenenie osobnej prímestskej dopravy do systému môže byť cestovanie ekonomickým aj na dlhšie vzdialenosti. V rámci jednotného tarifného systému, jedného cestovného dokladu pri použití viacerých druhov hromadnej dopravy, si cestujúci sám vyberie najvhodnejšiu prepravu," povedal Georgie Trabelssie, predseda Predstavenstva Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti v Žiline. Spoločnosť sa finančne podieľala na obnovení osobnej dopravy na trati Žilina - Rajec. Na tento účel založila Žilinskú regionálnu železnicu, ktorej akcionárom má byť i samospráva v regióne. Železničnej spoločnosti Bratislava, ktorá trať prevádzkuje, zaplatila od polovice februára do konca apríla takmer 4 mil. Sk.
Slovenská investičná a realitná spoločnosť majetkovo vstúpila aj do spoločnosti Letisko Žilina v Dolnom Hričove, z ktorého sa v tomto roku má začať verejná letecká prevádzka do Prahy, Paríža a späť. Dohodli sa na tom akcionári za prispenia veľkých firiem v regióne. Dohoda medzi Dopravným podnikom Žilina a Žilinskou regionálnou železnicou v polovici júna prakticky odštartovala regionálny dopravný integrovaný systém, ktorý by mal komplexne fungovať od januára budúceho roka. "Jeho účastníci budú aj obce, ich združenia, samosprávny kraj i súkromný investor. Vytvorí sa potrebná infraštruktúra, zlepší sa investičné prostredie i celkový rozvoj žilinského regiónu," dodal Georgie Trabelssie.

Regionálny integrovaný dopravný systém Žilina

Letecká doprava z letiska Žilina
Regionálna železničná doprava
Mestská hromadná doprava (MHD)
Prímestská doprava (SAD)
Ostatné druhy dopravy a dopravcovia
Zdroj: Slovenská investičná a realitná spoločnosť, Žilina
17. máj 2022 13:53