StoryEditor

Fed Európe zavaril. Draghiho moc už nemusí stačiť

05.02.2014, 23:00
Chaos na rozvíjajúcich sa troch pôsobí problémy aj európskym bankám. Testy ich finančného zdravia môžu ukázať tvrdú realitu.

Krok Fedu, pri ktorom znížil mesačný nákup dlhopisov môže mať cez rozvíjajúce sa krajiny negatívny dopad na európske banky. Tie podľa Banky pre medzinárodne vyrovnanie platieb (BIS) požičali subjektom rozvojových krajín takmer 3,4 bilióna dolárov. Ide o štyrikrát väčšiu sumu, akú im požičali americké banky. Európsky bankový sektor sa tak po mesiacoch pokoja môže opäť dostať od nepokojných vôd.

Rozvíjajúce sa krajiny sa tento rok dostali pod tlak najme kvôli krokom Fedu a útlmu čínskej ekonomiky. Prepady mien v Turecku či Argentíne prehĺbili odlev investorov z väčšiny týchto krajín v Latinskej Amerike, východnej Európe aj v Ázii. Na obranu proti prepadu svojich mien potom Turecko, India a Juhoafrická republika zvýšili úrokové sadzby. Investorov to však veľmi neupokojilo.

Bilióny, ktoré banky požičali rozvíjajúcim sa trhom môže mať vplyv aj pri chystanom teste európsky bánk, ktoré pripravuje ECB. Testy majú trhom a investorom podať úplnú informáciu a finančnom stave bankových domov. Pôžičky však môžu uškodiť súvahám bánk a tým znížiť úspech v testoch.

Analytikov sme sa preto pýtali, aký dopad môže mať situácia na rozvíjajúcich sa trhoch na testy bánk a čo nám testy o bankách môžu naozaj povedať.

 Banky požičali rozvíjajúcim sa trhom bilióny eur. Tie teraz padajú. Ako to môže ovplyvniť testovanie bánk?

 

Alexander Ač
Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

Európske banky požičali rozvojovým trhom 4-násobne viac ako napríklad USA, takže ich expozícia voči turbulenciám v krajinách EM je výrazná. Je zrejmé, že v súčasnej situácii množstvo "zlého" dlhu výrazne narastie, a výsledky stresových testov tak budú musieť byť prehodnotené. Je tiež otázne, ako veľmi ešte môže ECB reálne zasahovať a zachraňovať, navyše v prostredí stále hroziacej cenovej deflácie a prebiehajúcej kreditnej deflácie, a s kľúčovou úrokovou sadzbou na 0,25 %. Slová Maria Draghiho už zrejme stačiť nebudú a je otázne, či Nemci pristúpia na nakupovanie dlhopisov bánk. Takže áno, už tak zlá situácia európskych bánk sa po situácii v rozvojových krajinách ešte zhorší.

Jiří Cihlář
Next Finance

Áno, táto skutočnosť môže ovplyvniť testovanie bánk. Domnievame sa, že sa ukáže, že niektoré banky potrebujú doplniť kapitál. Otázkou tak zostáva, aký čas im na to ECB poskytne.

 

Radoslav Kasik
Across

Nemyslím, že nejako zásadne. Bez ohľadu na dianie na rozvíjajúcich sa trhoch bude ECB pristupovať k aktívam v bankových bilanciách podľa stanovených pravidiel. Úvery subjektom z tretích krajín, investície v týchto krajinách alebo expozícia voči ich vládnemu dlhu budú určite brané ako rizikovejšie aktíva. Podiel na celkových aktívach nie je malý, ale zase nepredstavuje ani zásadnú sumu v pomere k celkovým aktívam bánk eurozóny na úrovni okolo 25 biliónov eur.

 

Matúš Pošvanc
Upner

V prvej rade si musíme uvedomiť, prečo môže byť toto problém pre niektoré banky. Odliv kapitálu z rozvíjajúcich trhov je jedným z dôsledkov rozhodnutia Fedu o znížení nákupov dlhopisov USA. Rozvojové trhy by zároveň nemuseli mať explicitne dopad na globálnu ekonomiku. Sú malé. Avšak tu je možné vidieť, ako je dnešný finančný svet prepojený.

Pre tie európske banky, ktoré majú expozíciu na rozvojových trhoch, to môže znamenať, predefinovanie výšky kapitálu, ktorý držia v krajine vzhľadom na potenciál devalvácie meny a pravdepodobne najväčšou hrozbou by mohla byť zvyšujúca sa náročnosť splácať dlhy týmto bankám, vzhľadom na rast úrokových mier, ktorými zareagovala napríklad turecká centrálna banka. A 3 bilióny eur nie je málo. Potom by niektoré banky nemuseli už vôbec prejsť testovaním svojho zdravia, ktoré pripravuje ECB.

 

Ako budú trhy vnímať testovanie európskych bánk a samotné nastavenie testov?

 

Alexander Ač
Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

Je celkom možné, že trhy budú riešiť celkom iné problémy, ako stresové testy Európskych bánk. Napríklad neudržateľnú kreditnú situáciu v Číne, zlyhanie "Abenomiky", či nie až tak ružovú situáciu v USA, ako sa (stále) prezentuje a javí dnes. Vráťme sa ale k testom. V minulosti sa vnímali skôr formálne, a nejaké skutočne závažné nedostatky neodhalili - možno aj zámerne. Preto ich ani mnohí nebrali príliš vážne. Môže sa ale stať, že sa tentokrát úradníci budú chcieť ukázať v lepšom svetle.

 

Jiří Cihlář
Next Finance

Testy by mali byť veľmi rozsiahle. Všeobecne očakávame, že testy nakoniec potvrdia stabilitu európskeho bankového sektora. To by malo ešte viac upokojiť európske trhy.

 

Radoslav Kasik
Across

Samotné testovanie treba vnímať v dvoch rovinách. Na jednej strane pozitívne, keďže by skutočne malo ísť o doposiaľ najprísnejšie testovanie bánk v Európe. Čiže vďaka nemu nie len regulátori, ale aj investičný svet nadobudnú vernejší obraz o stave bilancií bánk, čím sa zvýši celková transparentnosť sektora. Posúdenie rizík a hľadanie riešení prípadných problémov bude jednoduchšie. Rovnako budeme lepšie poznať možné hrozby a možné reakcie bankového trhu na potenciálne ekonomické a finančné komplikácie v Európe i vo svete.

Na druhej strane existuje reálna a relevantná obava z výsledku stres testov. Dopad môže byť citeľný vo viacerých sférach. Môže sa dotknúť hospodárenia bánk, následne aj ich cien akcií. V prípade, že bude skutočne odhalený značný nedostatok kapitálu, banky budú nútené zvyšovať kapitál, zvyšovať rezervy, prípadne znižovať rizikovejšie aktivity a aktíva. Všetko to ovplyvní rentabilitu vlastného kapitálu negatívne, čo investori neradi vidia. Dopad môžeme očakávať aj na samotnú ekonomiku. Európa sa dlhodobo trápi s tzv. credit squeezom - poklesom objemu úverov. Tie klesajú v menovej únii už 18. mesiac v rade a sú najväčším tŕňom v oku ECB a aj jednou z najväčších bŕzd ozdravenia a potenciálneho ekonomického rastu. Európa dlhodobo hľadá balans medzi bezpečnosťou a rastom. Chce sa vyhnúť zopakovaniu problémov v bankovom sektore z uplynulých rokov práve posilnením "bezpečnosti" bilancií bánk cez vyššiu kapitálovú primeranosť, ktorá vytvára vankúš na absorbovanie prípadných problémov so solventnosťou a likviditou bánk. Na druhej strane ale zvyšovanie tejto "bezpečnosti" bánk vedie k poklesu rizikových aktivít, ktorá sa prejavuje menším požičiavaním a investovaním, ktoré sa zákonite podpisujú pod slabší ekonomický rast.

Zhrniem to asi nasledovne. Môj osobný názor na uvedené stresové testovanie je takýto: krátkodobý, až strednodobý efekt skôr negatívny pre trhy, keďže bude mať dopad na akcie bánk i samotnú ekonomiku, no z dlhodobého hľadiska sa kvalita a bezpečnosť bankového sektora zvýši, čo vytvorí dobrý základ pre absorbovanie ekonomických a finančných šokov.

 

Matúš Pošvanc
Upner

Faktom ostáva, že pri poslednom testovaní prešili i banky (napr. Dexia), ktoré následne museli požiadať vládu o záchranu. O samotných testoch sa hovorí, že sa im zároveň zjemnia podmienky. Preto by som im ja osobne veľkú váhu v prípade jednoduchších podmienok nedával. Ozajstným testom pre európsky bankový sektor bude podľa môjho názoru až nejaká významná ekonomická udalosť, ktorá bude sprevádzaná nejakou zásadnou reakciou ECB.

 

Je testovanie bánk naozaj potrebné? Koho majú testy bánk presvedčiť? Komu informácie o testovaných bankách budú slúžiť?  


Alexander Ač
Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

Testovanie bánk by malo význam, ak by odhalilo ich skutočný stav. Je však otázne, či niekto z politických elít chce toto naozaj vedieť. Veď nakoniec to boli vlády, ktoré zachraňovali banky (resp. to skôr sľúbili) a všemožne sa snažili skutočný rozsah krízy zamaskovať. A tento prístup pokračuje. Ak by testy boli skutočné, poslúžili by všetkým - ako investorom, tak aj ľuďom, ktorí tam majú uložené svoje peniaze. Okrem samozrejme, samotných bánk, ktoré asi tušia, v akom sú stave. Dúfam, že úmrtia 4 bankárov v priebehu jedného týždňa nie sú predzvesťou prichádzajúcich udalostí... 

 

Jiří Cihlář
Next Finance

Testy by mali investorov utvrdiť v tom, že európsky bankový systém je odolný voči najrôznejším otrasom. Na druhú stranu ani ten najlepší test nezaručí, že banka v budúcnosti nepodľahne nejakej systémovej nákaze. Preto by som výsledky testov nepreceňoval.

 

Radoslav Kasik
Across

Prikláňam sa k názoru, že je. Už len zo spomínaných dôvodov pre zvýšenie transparentnosti a "bezpečnosti" odvetvia. Zároveň si treba uvedomiť, že hlavnou pohnútkou ECB je prechod bankovej regulácie najväčších inštitúcii pod jej krídla od národných regulátorov ako základný kameň bankovej únie, ktorá je ďalším krokom k prehĺbeniu európskej integrácie. Pred tým, ako začne vykonávať svoju funkciu, musí poznať ovečky vo svojom košiari a nájsť ich slabé miesta. To je prirodzené. A samozrejme ďalším dôvodom je čo najviac limitovať budúce riziká a snaha zabrániť silnejším dopadom budúcich finančných kríz na ekonomiku eurozóny. Načasovanie je podľa vhodné, keďže Európa sa stabilizovala a sentiment sa zlepšuje, čo vytvára vhodné prostredie pre riešenie nepríjemných, no nevyhnutných otázok.

 

Matúš Pošvanc
Upner

Testy by mali ukázať zdravie európskeho bankového sektora a jeho dôveryhodnosti. Ak však budú nastavené veľmi jemno, budú mať váhu ako toaletný papier na verejnom WC.

01 - Modified: 2006-01-09 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Dudince sa zmenia na malý aquapark
01 - Modified: 2022-08-11 15:07:38 - Feat.: - Title: ČSOB ukončila prvý polrok so ziskom vo vyše 47 miliónov eur 02 - Modified: 2022-08-08 06:47:48 - Feat.: - Title: Viaceré banky zatiaľ nemenia úroky hypoték, sledujú situáciu na trhu 03 - Modified: 2022-08-04 10:07:08 - Feat.: - Title: Slovenské banky reagujú na razantný krok ECB. Zdražejú hypotéky a o koľko? (anketa) 04 - Modified: 2022-07-22 09:29:17 - Feat.: - Title: ECB prekvapila. Nárast sadzieb bude dvojnásobný, úroky dvíha po vyše desaťročí 05 - Modified: 2022-07-12 13:57:46 - Feat.: - Title: Banky si kupujú dlžníkov za cenu budúceho rizika
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/tema-tyzdna, menuAlias = tema-tyzdna, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
17. august 2022 03:25