archív TASR
StoryEditor

Čo nám povie o rozdieloch medzi krajinami pohľad do histórie?

30.12.2017, 10:49
Rozdiely medzi krajinami nájdeme hlboko v dejinách.

Od priemyselnej revolúcie

“Rozdielny vývoj českého a slovenského hospodárstva je badateľný už od čias priemyselnej revolúcie. Česko patrilo k najrozvinutejším oblastiam habsburskej monarchie. Industrializácia a modernizačné procesy doľahli na Slovensko neskôr. Po vzniku Československa sa vzájomné rozdiely ukázali v plnej sile,” povedal pre HN Jan Štemberk, docent Fakulty humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe.

Avšak počas desaťročí spoločného štátu sa rozdiely postupne zmazávali. „Z porovnávania štatistických údajov týkajúcich sa ekonomiky a demografie vyplývalo, že dejiny Československa boli vlastne procesom postupného vyrovnávania sociálnej štruktúry, ekonomiky, úrovne vzdelania aj životnej úrovne medzi českou a slovenskou časťou republiky,“ opisujú vo svojej knihe 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky historici Miroslav Londák a Slavomír Michálek z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Nekonkurencieschopný ťažký priemysel

Aj napriek tomu sme po rozpade krajiny skončili v horšej východiskovej pozícii než naši západní susedia. „Slovensko bolo ekonomicky slabšou krajinou, navyše orientovanou na ťažký priemysel a výrobu zbraní,“ hovorí analytik českej ČSOB Petr Dufek. Český priemysel bol po rozpade krajiny rozvinutejší a tiež konkurencieschopnejší než ten náš.

Kým Česku zostala výroba strednej veľkosti, ktorá dokázala obchodovať so susedmi z Európskej únie, Slovensko malo veľa ťažkého a zbrojárskeho priemyslu s neefektívnou štruktúrou, ktoré nedokázali úspešne konkurovať trhom EÚ. To všetko sa odrazilo na fundamentoch ďalšieho rozvoja ekonomík. Recesia na Slovensku bola hlbšia, podiel ľudí bez práce výrazne vyšší. V roku 1993 naša nezamestnanosť dosiahla 14,7, kým česká len 3,8 percenta. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Slovensko najskôr viac zaujímalo o riešenie nezamestnanosti ako o transformáciu ekonomiky.

Pomohlo euro

Po rozpade krajiny začalo Slovensko rýchlo dobiehať svojho západného suseda. A za dobiehaním Česka bol v minulosti aj prechod na jednotnú európsku menu. “Za relatívnym slovenským úspechom môže stáť aj aktívnejší prístup k zásadným zmenám v ekonomike, ktoré začali štrukturálnymi reformami krátko pred vstupom do EÚ a vyvrcholili zavedením eura,” uvádza sa v analýze Národnej banky Slovenska.

Po vypuknutí krízy Slovensko takisto pokračovalo rýchlejším tempom, avšak na rozdiel od Česka sme sa zadlžovali rýchlejšie, ekonomicky sme teda viac rástli na dlh.

23. máj 2022 22:56