Trauma v detskom veku SNÍMKA: Hn KonferencieSNÍMKA: Hn Konferencie
StoryEditor

Trauma v detskom veku, 21.-23.9.2022, Hotel Senec

11.05.2022, 21:57

21.-23.9.2022, Hotel Senec

Medicínsky kongres „TRAUMA V DETSKOM VEKU“ je v poradí už 9. kongresom detskej traumatológie, ktorý sa uskutoční v hoteli Senec v dňoch 21. - 23. septembra 2022. Je jediným kongresom zameraným na detské úrazy v Slovenskej republike.      

Deti sú na Slovensku operované pre traumu takmer v každej väčšej nemocnici. Či sú postupy a výsledky takto liečených detí správne, je hlavným poslaním kongresu. Z väčšej časti sú v rámci prednášok špecifikované jednotlivé problematiky skeletárnych poranení a mäkkej traumy.

Kongres je s medzinárodnou účasťou, kde radi privítame našich susedných kolegov z detských traumacentier, ktoré na Slovensku bohužiaľ absentujú.      

Lekári Kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb sa historicky venujú detskej traume od dávnych čias a výsledky sú raz ročne porovnávané a vyhodnocované s výsledkami českých detských traumacentier. Neexituje jednotná koncepcia detskej traumatológie na Slovensku. Preto týmto spôsobom chceme udržiavať „know- how“ v detskej traumatológii na Slovensku.

9. detský traumatologický kongres je tematicky určený pre chirurgov, detských chirurgov, traumatológov, ortopédov a sestry, ktorí sa denne stretávajú s detskou traumou. Pozostáva z lekárskej a sesterskej sekcie. Témy kongresu ostávajú tak ako po iné roky nemenné:

 • Konzervatívna liečba a MIO detských zlomenín
 • Interdisciplinárna spolupráca v detskej traumatológii
 • Varia

Ak máte záujem o diskusné fórum, pozrieť sa bližšie do problematiky alebo upozorniť a prediskutovať zopár problémov detskej traumatológie, prihláste sa na kongres

PRIHLÁSTE SA TU (PO):

PRIHLÁSTE SA TU (FO):

Štvrtok – 22.9.2022

     Slávnostné otvorenie  8,30 – 9,00

Čestné predsedníctvo:    

Prof. MUDr. Juraj Látal, CSc.

Prof.  MUDr. Peter Šimko, CSc.

Doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Doc. MUDr. Jozef Babala, PhD.

MUDr. Peter Bartoň

 

BLOK A:                              

Predsedníctvo:  Pešl, T., Chrenko, R.,  Sýkora, Ľ.

 

 1. Poranenia axiálnej a subaxiálnej C chrbtice: nové možnosti miniinvazívneho ošetrenia Trnovec B., Hudák P., Varga K., Šipoš J., Sedliak M., Jasenek R., Chrenko R., Liška M., Trnovec S., Koleják K. (Bratislava)
 2. Sonografia v diagnostike fraktúry klavikuly v novorodeneckom veku Vaňatka, R., Vojtko, M., Chovancová, D., Kundisová, A., Štefunková, N., Široká, M. (Bratislava)
 3. Zlomeniny klíční kosti u adolescentů – srovnání konzervativní a operační léčby Smrž, J., Urban, J. (České Budějovice)
 4. Zlomeniny z koronárního střihu distální epifýzy humeru Havránek, P., Pešl, T. (Praha)
 5. Liečba suprakondylových zlomenín na klinike detskej chirurgie v Banskej Bystrici – retrospektívna analýza Vik, A. (Banská Bystrica)
 6. Multidisciplinárna spolupráca pri riešení suprakondylickej zlomeniny humeru Bjeloševič, M., Sýkora, Ľ., Babala, J., Tomko, J., Chrenko, R., Humpolcová, Z., Borský, I., Pavlík, Š., Kulašíková, M., Zedníčková-Jajcajová, N. (Bratislava)
 7. Neurologické komplikace při suprakondylických zlomeninách humeru Dvořák, L. (České Budějovice)
 8. Poranenia periférnych nervov pri suprakondylickej fraktúre  humeru v detskom veku – skúsenosti s liečbou v NUDCH Bratislava v období 2019 – 2021 Chrenko, R., Humpolcová, Z., Sýkora, Ľ. (Bratislava)
 9. Zlomenina mediálneho epikondylu humeru – 3 otázniky Szakál, M., Sýkora, Ľ., Jáger, R., Murár, E. (Bratislava)                                 
 10. Chronická Monteggiova léze versus vrozená luxace hlavice radia Pešl, T., Havránek, P. (Praha)
 11. Poznámky k Monteggiovej zlomenine Jáger, R., Sýkora, Ľ., Dolnák, A., Chochol, J. (Bratislava)
 12. Porovnanie hyperpronačnej a supinačno-flekčnej techniky repozície pronatio dolorosa Šinka, P., Sýkora, Ľ., Lindák, M., Bjeloševič, M. (Bratislava)

 

 BLOK B:                                

Predsedníctvo:  Kopáček, I., Köröcz, A., Jáger, R.

 

 1. Zlomeniny distálnej metafýzy predlaktia - naše skúsenosti Köröcz, A., Bérešová, M., Valente, J. (Trnava)
 2. Korekčné osteotómie na rádiu pri posttraumatickej zástave rastu Fedorová, L., Sýkora, Ľ., Jacko, P. (Bratislava)
 3. Posttraumatické zmeny v oblasti zápästia u detí Kubičková, P., Džula, B., Kokavec, M. (Bratislava, Prešov)
 4. Kompartment syndróm ruky u detí Zahradníková, P., Fedorová, L., Sýkora, Ľ., Chochol, J. (Bratislava)
 5. Zlomeniny a pseudoartrózy os scaphoideum v detskom veku - naše skúsenosti Čipkala M., Mudrák I., Cibula Z., Samuelčík P., Nečas L. (Martin)
 6. Náhrada palmárnej platničky pútkom A1 pre instabilitu MCP po inveterovanej luxácii Bánsky, R., Smetana, M., Olexík, J. (Bratislava)
 7. Zlomeniny os ischii u detí Lindák, M., Sýkora, Ľ., Jáger, R.,  Béder, I. (Bratislava)
 8. Osteosyntéza trieštivej zlomeniny proximálneho femuru u adolescenta stabilizovaná pomocou PFN A - kazuistika Samuelčík, P., Čipkala, M., Cibula, Z. (Martin)
 9. Hřebování zlomenin diafýzy femuru u dětí Urban, J. (České Budějovice)
 10. Indikácie k implantácii zaisteného tibiálneho klinca Chochol, J., Dolnák, A., Sýkora, Ľ., Jáger, R., Murár, E. (Bratislava)
 11. Detské a adolescentné zlomeniny v okolí členka a ich liečba na našom pracovisku Kokavec, M., Sádovský, A., Michalisko, M., Koreň, R. (Banská Bystrica)
 12. Rekonštrukcie ligamentózneho aparátu členka u adolescentov Barinka, J., Feldinszká, J., Zamborský, R. (Bratislava)
 13. Komplikace osteosyntézy dětských zlomenin Kirschnerovým drátem Vronský, R., Kopáček, I. (Ostrava)

Piatok – 23.9.2022

BLOK C:             

Predsedníctvo:  Kitka, M., Preis, J., Horn, F.

 

 1. Kraniotrauma včera a dnes Horn, F., Trepáčová, D., Petrík, M., Jasenek, R., Lauková, K., Brenner, M., Rudinský, B. (Bratislava)
 2. Poranění pankreatu v dětském věku – naše zkušenost za posledních 25 let Zeinedine, O., Šnajdauf, J., Rygl, M., Petrášová, N., Mixa, V., Keil, R. (Praha)
 3. Poranenia pankreasu detí Kitka, M., Ristvej, T., Burda, R. (Košice)
 4. Poranenie sleziny v spolupráci aj s intervenčným rádiológom Mihálová, A., Sýkora, Ľ., Raganová, J., Balázs, T.,  Babala, J., Béder, I. (Bratislava)
 5. Posttraumatické pseudoaneurysma jater – kazuistika Petrášová, N., Pýchova, M., Pádr, R., Kučerová, B., Pavlíček, P., Rygl, M. (Praha)
 6. Fenomén trampolína Preis, J., Štichhauer, R., Šafus, A. (Hradec Králové)
 7. Střelná poranění u dětí – kasuistiky Kopáček, I., Slívová, I., Pleva,L. (Ostrava)
 8. Je zima strašiakom na úrazovej ambulancii? (detské úrazy) Ďurkáč, J., Húževka, I., Potanko, F. (Čadca)
 9. Aktuálne stratégie hemostatickej resuscitácie pri traume Lauková, K., Petríková, V., Riedl, R. (Bratislava)
 10. Riešenie traumatických perforácií blanky bubienka Goljerová, I., Jančovič, A. (Bratislava)
 11. Rehabilitácia v detskej traumatológii Kulašiková, M. (Bratislava)
 12. Diamagnetická terapia v traumatológii Zubaľová, E. (Bratislava)

 

BLOK D:            

Predsedníctvo:  Plánka, L., Gerinec, A., Béder, I.

 1. Špecifiká  detskej oftalmotraumatológie Gerinec, A., Hodálová, K., Havalda, D. (Bratislava)
 2. Očné úrazy u detí Gromová, M., Haluzová, L. (Bratislava)
 3. Statistika a epidemiologie dětských zlomenin z pohledu Centra dětské traumatologie FN Brno Plánka, L. (Brno)
 4. Štatistika hospitalizácií detských úrazov z pohľadu KDCH NÚDCH a NCZI Sýkora, Ľ., Szakál, M., Baráková, A. (Bratislava)
 5. Traumatická diafragmatická hernia ako neskorá komplikácia tupej traumy brucha – kauzuistiky Gura, M., Špaková, B., Molnár, M., Murgaš, D. (Martin)
 6. Ruptúra bránice pri autonehode - kazuistika Babala, J., Chochol, J., Pechanová, R., Béder, I. (Bratislava)
 7. Urologická trauma v detskom veku Novotná, O., Siváček, M. (Bratislava)
 8. Leto pod psa Barloková, D., Kraynina, M., Smrek, M., Fedorová, L., Demitrovičová, A. (Bratislava)
 9. Perforácie pažeráka po požití diskovitých batérií Bibza, J., Králik, R., Fedorová, L., Babala, J. (Bratislava)
 10. Menežment patologických fraktúr u detí a kazuistiky Frištáková, M., Bevilaqua, J., Halas, M., Rendek, P. (Bratislava)
 11. Osteosyntézy rezorbovateľnými materiálmi v detskom a adolescentom veku Dolnák, A., Sýkora, Ľ., Jáger, R., Murár, E., Chochol, J., Béder, I. (Bratislava)
 12. Pakĺb humeru a rádia – skutočne? (2 kazuistiky) Sýkora, Ľ. (Bratislava)
 13. Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO NA CESTE Murár, E., Tašková L. (Bratislava)

13,00 – ukončenie kongresu

 

 

Sesterská sekcia – 22.9.2022

BLOK A:                                 9,00 – 11,00

Predsedníctvo:  Divišová, D., Babulic, M.

 

 1. Požití cizích těles v dětském věku Škrobáková, A.,  Kočanová K., F. (Ostrava)
 2. Kompartment syndróm ruky u detí Trajlinková, J., Sačurovská, J. (Bratislava)
 3. Perforačné poranenia  oka u detí Hrmová, J., Uscká, P., Poláková, S. (Bratislava)
 4. Krvácanie pri úraze nosa Šošová, S., Karasová, D. (Bratislava)
 5. Vstrebateľné implantáty na operačnej sále Jamrišková, M., Uscká, P. (Bratislava)
 6. Úskalia ošetrovateľskej starostlivosti  u pacientov s ipsilaterálnymi zlomeninami končatín – kazuistiky Králová, K., Ondrášková M. (Bratislava)

 

BLOK B:                                  11,30 – 13,30

Predsedníctvo:  Valovič, A., Jursová, M.

 

 1. Monteggiova zlomenina Sobotovičová, K., Koniariková, M., Valentínová, M. (Bratislava)
 2. Starostlivosť o dieťa s epiphyseolysis capitis femoris Červienková, R., Bruderová, E. (Bratislava)
 3. Využitie Sengstakenovej sondy pri akútnom krvácaní z pažerákových varixov Valovič, A. (Bratislava)
 4. Aspekty ošetrovateľskej starostlivosti dieťaťa po amputácii končatiny Medveďová, Z., Elzerová, B., Gažiová, D. (Bratislava)
 5. Liečba zlomeniny femuru v dojčenskom a batoleneckom veku Bilovská, J., Dujková, D., Šutovská, I. (Bratislava)
 6. Keď to nejde na prvýkrát Pavelková, M., Kodhajová, L., Kissová, J. (Bratislava)

Kontaktná osoba:

Ivan Netík, riaditeľ marketingu a eventov, +421 918 569 201, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Júlia Andrejčíková, event manažér, +421 948 988 124, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

01 - Modified: 2023-09-23 08:30:00 - Feat.: - Title: Patríš k fanúšikom skutočných kriminálnych prípadov? Z psychického hľadiska to môže byť vážny problém, hovorí odborníčka 02 - Modified: 2023-04-08 11:00:00 - Feat.: - Title: Skupinová terapia vo virtuálnom Kyjeve. Aj takto Ukrajinci bojujú s traumou z vojny 03 - Modified: 2023-04-05 14:32:34 - Feat.: - Title: Psychologička Hrapková v HNtelevízii: Z traumy sa nedá vyrozprávať. Kedy je už potrebné vyhľadať pomoc? 04 - Modified: 2023-01-23 07:50:01 - Feat.: - Title: Keď telo ochorie spomienkami. Traumy sú silný zážitok, naučte sa s nimi narábať 05 - Modified: 2022-12-13 14:00:00 - Feat.: - Title: Psychické problémy po pandémii covidu
menuLevel = 1, menuRoute = hn-konferencie, menuAlias = hn-konferencie, menuRouteLevel0 = hn-konferencie, homepage = false
08. december 2023 03:46