StoryEditor

Energetika je ako beh na dlhé trate, len práve teraz šprintujeme

31.05.2022, 00:00

Ešte včera stačilo kúpiť nový server či vymeniť kotol a firma ušetrila. Tieto časy sú definitívne preč, hovorí Florián Kevický, ktorý pôsobí už deväť rokov ako CEO v spoločnosti IPESOFT. Podľa neho tak spoločnosti budú musieť transformovať náklady energií do svojich produktov a služieb, a to aj v prípade, že budú investovať do nových technológií v oblasti predikcií a optimalizácií výrobných procesov.

Spoločnosť aktuálne bojuje s množstvom problémov. Jedným z nich sú aj rastúce ceny energií, ktoré majú výrazný vplyv na viacero sektorov. Ako sa s rastom cien vyrovnať? Na čo sa pripraviť?

Vysoké ceny sú vážny problém a pripraviť sa na ne bolo potrebné pred dvoma-troma rokmi. Tak prečo sme nepripravení? Buď presadzujete v spoločnosti strategické plánovanie a smerovanie, alebo riešite veci operatívne podľa toho, čo a kde momentálne horí najviac. Sami si spravte obraz toho, aký prístup v našej spoločnosti napreduje. Pôsobíme na trhu už takmer 30 rokov a sme tu len vďaka našej schopnosti priniesť inovácie a ponúknuť vysokú mieru kompetencií v úzkom segmente trhu, ale len výnimočne riešime požiadavku našich zákazníkov smerujúcu ako investíciu do budúcnosti. Väčšinou ide o potrebu riešiť aktuálnu legislatívu alebo obchodnú príležitosť v danom čase. No a na čo sa pripraviť? Časy, keď nás ceny energií veľmi nezaujímali, sú nenávratne preč, musíme sa naučiť žiť s tým, že sú významnou nákladovou položkou, a to aj pre tých užívateľov, ktorí si to doteraz nevšímali. Nikdy nevieme, čo sa môže stať v budúcnosti, no doteraz sme sa spoliehali na to, že energetický trh sa hýbe pomaly a že budeme mať dostatok času riešiť všetky výzvy, ktoré nás čakajú. Súčasnosť nám ukazuje, že to nemusí byť správna stratégia a bolo by lepšie riešiť veci vopred, a to obzvlášť tie v oblasti bezpečnosti a ekonomickej udržateľnosti.

Ako sa zmenil energetický trh za čas, ktorý na ňom pôsobíte? S akými najvýraznejšími zmenami ste sa stretli?

Ja mám IT vzdelanie v oblasti umelej inteligencie a telekomunikácií, kde sa veci v minulosti diali veľmi rýchlo a tomu zodpovedal aj podiel investícií a inovácií. Energetika a zmeny v nej sa diali oproti tomuto trendu len veľmi pomaly, skoro až konzervatívne. Je to logické, veci, ktoré sa v energetike implementovali, museli prejsť dlhou cestou testovania a nutnou zmenou procesov, čo potrebovalo svoj čas. Nikto nechcel zažiť blackout, a tak sa išlo vždy na istotu. Dnes sme súčasťou EÚ, a tá prirodzene napreduje v procese globalizácie. V Európe máme krajiny, ktoré prešli už dávno unbundlingom energetických spoločností (oddelenie výroby, predaja, distribúcie) a kde liberalizácia energetického trhu funguje už desaťročia. Na implementácii týchto princípov v našej krajine koniec koncov vznikla aj naša firma. Sú tu, ale aj krajiny hlavne v priestore Balkánu, v ktorých tento proces ešte len prebieha. Energetický svet je v súčasnosti dynamickejší a aj vo svetle aktuálneho konfliktu na Ukrajine sme nútení vnímať tieto zmeny na dennej báze. Nepamätám si obdobie, kedy by sa diali na energetickom trhu také rýchle a globálne zmeny ako dnes.

Akým spôsobom vplýva rastúca cena energií a emisných povolení na situáciu na trhu?

My sme firma, ktorá ma relatívne malú spotrebu energií. Naopak, čím viac volatility na energetickom trhu, tým na ňom vzniká viac technologických príležitostí. Nedávno som na jednej konferencii diskutoval so svojimi kolegami z obchodných spoločnosti o tom, že jedna vec je aktuálna cena energií a druhá je neistota na trhu. Neistota z toho, čo bude zajtra, kto čo zo svetových predstaviteľov vyhlási, ako sa bude vyvíjať konflikt na Ukrajine, či Ruská federácia zastaví zajtra dodávky plynu, či niekde nedôjde k nehode na jadrovom reaktore a podobne. Tieto neistoty práve spôsobujú rizikové prirážky k cenám energií. A opačne, pokiaľ sa ustáli geopolitická situácia na trhu, nedôjde k narušeniam dodávok ropy a plynu, pravdepodobne dôjde k stabilizácii cien energií. Na úroveň pred rokom sa však zrejme už nedostaneme a spoločnosti budú musieť transformovať náklady energií do svojich produktov a služieb, a to aj v prípade, že budú investovať do nových technológií v oblasti predikcií a optimalizácií výrobných procesov. Na základe našich predpokladov budú ceny emisných povolení v budúcnosti naďalej rásť. Pohľad na ich vývoj považujem za dobrý indikátor toho, ako vážne to myslíme so zelenou energiou.

Je zjavné, že aktuálne problémy a zmeny na energetickom trhu dokážu napáchať veľa škody a neistoty. Existujú však aj spôsoby, ako môžu túto situáciu firmy využiť?

To je pravda. A sme toho svedkami aj na Slovensku. Pred pár rokmi sme sa ako spoločnosť snažili veľmi intenzívne liberalizovať trh, aby sme tu nemali len veľkých a monopolných hráčov. Tento proces sa vcelku podaril a koncový zákazník mal šancu vybrať si z viacerých možností, od koho kúpiť plyn či elektrickú energiu. Dnes niektorí hráči na trhu nedokážu udržať nárasty cien energií a dodávať ich svojim zákazníkom za sumy dohodnuté v kontraktoch. To spôsobuje obrovské problémy hlavne v neregulovanej podnikateľskej obci, ktorá takmer zo dňa na deň precitla do cien, ktoré výrazne ovplyvňujú ich konkurencieschopnosť. Ako to využiť? Je veľa myšlienok a inovácií, ktoré čakali na svoj čas. A práve dnes je to obdobie, keď firmy, ako je tá naša, dostanú šancu implementovať aj také riešenia, ktoré sú nutné z hľadiska EÚ legislatívy, ale doteraz im nebola venovaná pozornosť. Čakalo sa totiž na to, kedy sa to oplatí a kedy bude návratnosť investície v čase, ktorú akceptujú investori. Dnes sa to deje a je to pre nás šanca.

Aké riešenia by firmám pomohli znížiť energetickú závislosť a stabilizovať náklady na energie?

Viete, ešte včera stačilo kúpiť nový server či vymeniť kotol a firma ušetrila. Tieto časy sú definitívne preč. Dnes je obdobie komplikovaných a náročných riešení. Dnes, keď chcete optimalizovať farmu kompresorov či sústavu priemyselných komponentov vo výrobe, potrebujete úplne iný stupeň matematiky. Dnes na to, aby ste pomohli zákazníkovi, ktorý žiada zníženie energií či ich stabilizáciu vo výrobnom či distribučnom procese, potrebujete matematika, energetika, IT-čkára a jedného odvážneho, čo to zafinancuje a ide do rizika, či sa to podarí alebo nie. Potrebujete veľa skúseností, aby ste zvládli takéto ťažké aplikácie a výzvy. Je veľa firiem, ktoré tvrdia, že dokážu problém vyriešiť, no len pár, ktoré ich naozaj vyriešia.

Vaša spoločnosť sa venuje IT technológiám. Akú rolu zohrávajú technológie pri zefektívnení práce s energiami?

Technológie zohrávajú významnú rolu. Na našom trhu je veľa firiem ponúkajúcich riešenia v energetike. Sú tu zastúpené medzinárodné korporácie, ale aj lokálne spoločnosti. Tých lokálnych so skúsenosťami je menej ako prstov na jednej ruke. Medzinárodné korporácie majú šancu prinášať poznatky z iných krajín a ponúkať tak myšlienky a riešenia z vyspelých krajín k nám. Lokálne organizácie sú vo výhode pri implementácii a realizácii týchto myšlienok. Sú cenovo dostupnejšie a hlavne poznajú miestne potreby a prostredie. Nie sú závislé od interných korporátnych stratégií a produktov a sú schopné integrovať do svojich riešení rôznych technologických dodávateľov bez politických obmedzení – bez svojho technologického ega. Na viacerých stretnutiach som rozprával o tom, ako je naša spoločnosť malá aj veľká. Máme približne sto pracovníkov, ale sme tak úzko vertikálne orientovaní v energetike, že máloktorá, a to aj nadnárodná spoločnosť, má na našom slovenskom trhu viac odborníkov a expertov ako my.

Znižovanie emisií je jednou z najdôležitejších tém dneška. Ako zastaviť ich produkciu?

Znižovanie emisií je obrovská téma. Je to paradox, lebo každá spoločnosť chce napredovať, vyrábať a dodávať viac. To znamená viac energie na produkciu. Jedinou cestou, akou môžeme napredovať, je zvyšovať pridanú hodnotu našich produktov a služieb. Vyrábať hlavne tie produkty, ktoré sú prospešné a potrebné pre našu spoločnosť, a to za pomoci čoraz väčšieho množstva obnoviteľnej energie. Takže náš energetický mix musí spĺňať čoraz náročnejšie bezpečnostné kritériá a tiež kritériá, ktoré nám pomôžu zachovať našu planétu v dobrej kondícii pre ďalšie generácie. Vojna na Ukrajine je strašná vec, no na druhej strane nám ukazuje, aká je bezpečnosť v oblasti energií kľúčová. A preto by mali byť aj investície smerované do energetickej bezpečnosti a do obnoviteľných zdrojov samozrejmosťou, nie len keď trochu zostane.

Kde vidíte nové energetické výzvy na Slovensku?

Tak toto môže byť pokojne téma dvojdňovej konferencie. Priestoru, kde sa vieme ako krajina posunúť, je veľa. Myslím si, že z pohľadu nášho geopolitického postavenia a súčasného technologického stavu sme na tom celkom dobre. Máme kvalitnú energetickú sústavu, máme vybudované distribučné siete pre elektrickú energiu, plyn, ropu či teplo. Máme vlastné zásobníky plynu a podobne. Toto nie je málo.

Čo by pomohlo do budúcnosti, je zväčšiť objem produkovanej energie z obnoviteľných zdrojov, zlepšiť mieru integrácie dostupných zdrojov, ktoré máme na Slovensku, ich plánovanie a snažiť sa byť čo najviac nezávislí od dodávok energií. Veľkými výzvami sú aj implementácia agregovaných zdrojov v limitných kapacitách tak, aby sme vedeli operatívnejšie a otvorenejšie obchodovať s energiami a zabezpečenie obrany proti kybernetickým útokom.

 

image

Ing. Florián Kevický, PhD.

Richard Kohler

Ing. Florián Kevický, PhD., pôsobí od roku 2013 ako CEO v spoločnosti IPESOFT. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu a riadenia spoločností. Jeho hlavnou úlohou ako CEO je obchodný a technický rozvoj spoločnosti na lokálnom a tiež zahraničnom trhu.

IPESOFT poskytuje výkonné IT riešenia pre energetické, priemyselné a dopravné spoločnosti na Slovensku a v širšom regióne. Zákazníkom pomáha využiť najnovšie technológie a expertízu pre spojenie ich ekonomických a ekologických cieľov. Manažéri na všetkých úrovniach využívajú IPESOFT riešenia a aplikácie ako zdroj relevantných a aktuálnych informácií, na základe ktorých môžu prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia. Vďaka tomu dokážu lepšie plánovať, optimalizovať výrobu a náklady na energie, zefektívniť interné procesy a využiť príležitosti na trhu s energetickými komoditami.

Spoločnosť vznikla v roku 1993 a už takmer 30 rokov spája IT odborníkov z oblasti energetiky a priemyslu. Svoju expertízu odovzdávajú zákazníkom, medzi ktorých patria výrobcovia a distribútori energie, energeticky náročný priemysel, centrálni zásobovatelia teplom a obchodníci s energetickými komoditami.

www.ipesoft.com

 

 

menuLevel = 1, menuRoute = hn-nativ, menuAlias = hn-nativ, menuRouteLevel0 = hn-nativ, homepage = false
01. júl 2022 00:23