Swan
StoryEditor

Projekt EDUNET zabezpečuje žiakom a študentom na školách bezpečný internet 21. storočia

16.12.2022, 00:00

Vzdelávanie bez internetu je v súčasnosti ťažké si len predstaviť. Napokon práve pandemické obdobie ukázalo v plnej miere doslova neoceniteľnú úlohu možnosti byť v online priestore v oblasti vzdelávania. To by totiž bez internetu počas koronakrízy úplne skolabovalo a státisíce žiakov a študentov by ostali bez vzdelania na veľmi dlhé mesiace.

Online vyučovanie počas pandémie koronavírusu neprebiehalo len na vysokých, stredných či základných školách, ale neraz potešilo aj deti, ktoré zrazu nemohli navštevovať materské školy. Popri rýchlosti a kapacite internetového pripojenia však neraz zabúdame na kľúčový fenomén, a to bezpečnosť. A tá je extrémne dôležitá práve pre školy, ktoré nielen poskytujú našim ratolestiam vzdelanie, ale aj komunikujú s úradmi vrátane ministerstva školstva. Ba čo viac, aj s rodičmi, a k tomu všetkému uchovávajú aj citlivé údaje o našich deťoch v digitálnej podobe. Aj preto je nevyhnutné dbať na kybernetickú bezpečnosť, a to najmä v súčasnosti, keď kybernetické útoky a zneužívanie dôverných informácií enormným spôsobom rastú.

Efektívne internetové pripojenie

Moderné vzdelávanie ide ruka v ruke s využívaním aktuálnych učebných metód s využitím najmodernejších technológií. Zariadenia ako interaktívne panely, inteligentné zariadenia, tablety, notebooky a celkovo online vzdelávanie v základných aj stredných školách však vyžadujú veľmi spoľahlivé vysokokvalitné internetové pripojenie. Je to Slovenská telekomunikačná spoločnosť SWAN, ktorá poskytuje školám už nejaký ten čas inovatívne pripojenie na internet EDUNET.

Ako poznamenáva Jozef Lasz, projektový riaditeľ EDUNET, všetky školy, ktoré majú EDUNET, sú pripojené do takzvaného centrálneho bodu, ktorý zabezpečuje viaceré služby. „Či už z hľadiska bezpečnosti, alebo správy a manažovania WiFi sietí, autentifikácie používateľov. Centrálny bod môže byť využívaný aj na prístup škôl k digitálnemu obsahu ministerstva školstva. Ten však nevytvárame ani nedodávame my, to už má na starosti ministerstvo školstva,“ vysvetľuje Lasz.

Zablokované nevhodné stránky

Zo strany SWAN-u nejde len o dodávanie internetovej konektivity. V rámci EDUNET-u existujú aj ďalšie komplexné služby, ktoré v predchádzajúcich projektoch pripojenia škôl neboli. „Ide tu o služby bezpečnosti, kde žiakom a študentom ministerstvo pomocou našich technológií poskytuje ochranu pred nevhodným obsahom a aplikáciami podľa zadefinovaných vekových kategórií,“ prízvukuje Lasz.

Základné kritériá bezpečnosti nastavuje rezort školstva. Ako príklad uvádza Lasz denne aktualizovaný filter, vďaka ktorému deti počas školského vyučovania nemôžu používať Facebook alebo iné sociálne siete. Rovnako sú mimo dosahu žiakov a študentov vekovo nevhodné stránky. „Jeden z najväčších prínosov je teda bezpečnosť detí z hľadiska obsahu,“ zdôrazňuje Lasz, pričom nezabudne spomenúť aj účinnú ochranu celej EDUNET siete pred DDoS útokmi.

Najrobustnejšia konektivita

EDUNET predstavuje aktuálne najmodernejšiu a najrobustnejšiu konektivitu do internetu, akú kedy mali školy na Slovensku k dispozícii. Projekt poskytuje okrem už spomínanej internetovej konektivity aj telekomunikačné a dátové služby, služby centrálnej správy či priamy prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu pre viac ako 2 860 škôl a iných vzdelávacích zariadení na Slovensku.

Z toho viac ako dvetisíc škôl bolo pripojených ešte v rokoch 2019 až 2020. Celkovo teda projekt pokrýva viac ako pol milióna žiakov, respektíve študentov a viac ako 70-tisíc uč​iteľov a zamestnancov slovenských škôl. Čo sa týka počtu inštalovaných zariadení, tak ich je dnes viac ako 15-tisíc – rôzne routery, switche, WiFi prístupové body a podobne.

„Tu je vidieť, že to nie je len o konektivite k internetu, ale EDUNET zabezpečil školám aj WiFi zariadenia a tiež pomohol poprepájať školám aj ich vlastné siete a zariadenia do jedného uceleného celku,“ zdôrazňuje Lasz, podľa ktorého v súčasnosti viac ako 300 veľkých škôl využíva modernú gigabitovú konektivitu. „Takáto kapacita pomáha školám zabezpečiť dnešné, ale aj budúce požiadavky na online služby. Okrem toho sme takmer 600 školám konektivitu zvýšili ešte počas trvania projektu, a to hlavne počas pandémie.“

Bezpečnosť detí zaručená

Školy sú vo všeobecnosti pripojené k EDUNET-u prostredníctvom technológie optických vlákien, licencovanej mikrovlnnej technológie alebo fixnej LTE technológie. Niektoré školy sú pripojené pomocou pevných liniek. Aby sa zabezpečila najlepšia dostupná konektivita, spolupracuje SWAN s viac ako 80 lokálnymi poskytovateľmi internetu na území celého Slovenska. Okrem konektivity školám poskytuje ďalší hardvér na poskytovanie všetkých služieb.

EDUNET bol navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť, ktorá je jednou z najvyšších priorít pre spoločnosť SWAN. Aj preto EDUNET dokáže efektívne filtrovať nevhodný obsah z internetu pre rôzne vekové skupiny alebo typy používateľov s dennými aktualizáciami v spolupráci s ministerstvom školstva. Ba čo viac, nepoužíva len filtrovanie webu, ale aj filtrovanie aplikácií, napríklad obmedzuje používanie už spomínaných sociálnych sietí pre neplnoletých študentov.

Projekt využíva komplexné centrálne bezpečnostné riešenie postavené na technológii, ktorá pozostáva z viacerých bezpečnostných jednotiek. Tie sú poskytované v plnej redundancii, takže aj v prípade, že jeden systém vypadne, prevezme zodpovednosť namiesto neho záložný systém. „Tento centrálny bod spravuje nielen všetky WiFi pripojenia v školách a ich bezpečnosť, ale aj zabezpečenie chrbticovej siete pred možnými kybernetickými hrozbami,“ zdôrazňuje Pavel Ďurík, hovorca firmy SWAN.

Rýchlosť internetu štandardom

EDUNET je lepší ako jeho predchodca v troch základných aspektoch. Prvý a najzreteľnejší je v poskytovaných rýchlostiach internetového pripojenia, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie ako v minulosti. Vyše 600 škôl využíva rýchlosť internetového pripojenia presahujúcu 200 Mbit/s a polovica z týchto škôl je pripojená najrýchlejším dostupným „gigabitovým“ internetom s rýchlosťou 1 000 Mbit/s.

Druhým rozdielom je, že všetky školy sú vybavené kvalitnou bezdrôtovou sieťou s využitím profesionálnej WiFi technológie. Tretím vylepšením je bezpečnosť siete a internetová bezpečnosť riadená centrálnym bodom, kde riešenie z dielne SWAN blokuje nevhodný obsah webu alebo aplikácie pre bezpečnejšie online prostredie.

Spokojné sú aj školy

Ako sú spokojní s projektom EDUNET riaditelia škôl? Ako poznamenáva Pavol Sagan, riaditeľ Základnej školy v Cíferi, v ich škole sa rozhodli pre maximalizáciu IT podpory v online prostredí. Prostredníctvom zdieľania dokumentov v SHARE POINTE minimalizujú printové podoby dokumentov, zároveň online prostredie slúži ako permanentný komunikačný most medzi zamestnancami základnej školy i na vytvorenie kontaktnej zóny s externým prostredím.

„Aktuálne všetci pedagógovia na dennej báze používajú školské notebooky a tablety, majú k dispozícii OFFICE 365, v ktorom pracujú, online pripojenie k tlačiarňam a projektorom. Okrem zdieľania dokumentov využívajú spoločne so žiakmi online výučbové softvéry. Spomenuté vyťaženie je nerealizovateľné bez kvalitného internetového pripojenia,“ hovorí Pavol Sagan s tým, že práve poskytovaný EDUNET vytvára dostatočné prostredie na plynulú realizáciu ich IT potrieb.

Kvalitnejší ako INFOVEK

Viacerí riaditelia škôl potvrdili, že prostredie EDUNET v porovnaní s predošlým prostredím INFOVEK 2, ktoré školy v minulosti využívali, je kvalitnejšie v poskytovanej rýchlosti a v operatívnej súčinnosti s poskytovateľom, a to čo sa týka komunikácie aj servisu. „Celkovo službu porovnaním hodnotím ako vyššiu poskytovanú kvalitu, ktorá posunula naše plány do fázy realizovateľnosti, čo o prostredí INFOVEK 2 neplatilo,“ dodáva Pavol Sagan.

Základná škola v Cíferi má k dispozícii prostredníctvom EDUNET vysokokapacitnú komunikačnú infraštruktúru, umožňujúcu prenosovú rýchlosť v kvalite 1 Gbps. Aktuálne nevyužívajú poskytovanú kapacitu v plnom rozsahu, keďže súčasné technické vybavenie školy nie je schopné využiť spomínanú rýchlosť.

„Postupne nahrádzame staršie technické zabezpečenie. Nové, školou zaobstarávané technológie, už sú kompatibilné s poskytovanou rýchlosťou internetového zabezpečenia. Pre nás je dôležité, že poskytovaná rýchlosť vytvára prostredie pre školou plánovaný potenciál rastu IT kvality na dlhšie obdobie.“

Systém otestoval covid

„Testom úrovne internetového zabezpečenia bolo covidové obdobie, keď sme nemali nijakým spôsobom upravovanú službu EDUNET. Dlhodobá fáza dištančného vzdelávania, založená na realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v online priestore, potvrdila postačujúcu úroveň poskytovania služby prostredníctvom EDUNET. V spomenutom období obstál systém i v čase permanentného paralelného pripojenia všetkých pedagógov z internetového zázemia ZŠ. A to i v čase, keď sme mali v škole pripojenú i väčšiu skupinu žiakov, ktorí nemali postačujúce domáce internetové zázemie,“ dodáva Pavol Sagan, riaditeľ Základnej školy v Cíferi.

Centrálne riešenie internetovej bezpečnosti vnímajú viacerí pedagógovia ako podstatný a nenahraditeľný virtuálny faktor realizovateľnosti výchovno-vzdelávacieho prostredia školy. Napríklad na Základnej škole v Cíferi majú aktuálne 453 žiakov a 54 zamestnancov ‘pozitívne závislých‘ od virtuálneho prostredia.

Bezpečné školské prostredie

„Aj na základe skúseností s nedostatočne zabezpečeným prostredím, napríklad INFOVEK 2, si dovolím tvrdiť, že v súčasnosti – v kontexte rozsahu využívania internetu, by online prostredie ohrozovalo bezpečné školské prostredie,“ zdôrazňuje Pavol Sagan, pričom upozorňuje, že dôležité je aj nastavenie „filtra citlivosti“. Efektívne vzdelávanie a rozmanitosť podnetov je pre žiaka dôležitou zložkou spoznávania okolitých procesov a faktov o svete.

„Za dôležitú považujem snahu o vytvorenie ‘harmónie‘ v spomenutých faktoroch bezpečia verzus tvorivého podnetu, ktoré poskytuje sprostredkovane virtuálny svet. Záverom by som chcel pripomenúť, že bežná štátna základná škola, ako je naša v Cíferi, nemá kapacity a možnosti, a to ani finančné, ani odborné na zabezpečenie kvalitného a bezpečného internetového prostredia. Sme preto vďační za prostredie EDUNET,“ podotýka riaditeľ Základnej školy v Cíferi.

Väčšina pedagógov základných aj stredných škôl sa zhoduje, že okrem potenciálu, ktorý im prostredie EDUNET poskytuje pre napĺňanie vízie a koncepcie rozvoja, garantuje aj bezpečnosť, napríklad pomocou vyváženého centrálneho filtra. Pomáha im sprostredkovať bezpečné virtuálne prostredie žiakom a poskytuje efektívne nástroje pre pedagógov.

Luděk Otáhal, externý IT technik pre školy v Seneckom okrese (O. K. pc servis, s. r. o.), s tým taktiež súhlasí. Ako podotkne, ich IT spoločnosť spravuje viacero škôl v okrese Senec, pričom tri z nich využívajú EDUNET. ZŠ v Bernolákove a ZŠ v Kráľovej pri Senci využívajú EDUNET ako hlavné pripojenie k internetu. Na škole v Kráľovej pri Senci ide internet výlučne na zariadeniach od SWAN.

„SWAN pomohol proaktívne vyriešiť konektivitu v ZŠ Bernolákovo, kde v nadštandardne krátkom čase dotiahol do školy optický kábel a zriadil vysokorýchlostné pripojenie vrátane montáže, konfigurácie a oživenia počítačovej siete a telefónie v škole,“ hovorí Luděk Otáhal s tým, že rýchlosti internetového pripojenia cez EDUNET sú pre školy dostačujúce.

„Rovnako dôležitý je aj centrálny systém zabezpečenia a filtrácia nevhodného obsahu, bez čoho by žiadna škola nemohla fungovať. My filtrujeme obsah od začiatku nášho pôsobenia v školách, no niekedy je to problematické, ak sú PC na jednej sieti, veľmi preto pomáha aj kvalitná technická podpora zo strany SWAN.“

menuLevel = 1, menuRoute = hn-nativ, menuAlias = hn-nativ, menuRouteLevel0 = hn-nativ, homepage = false
29. február 2024 11:29