StoryEditor

Firmy už budú musieť ukázať, či je ich podnikanie udržateľné

31.08.2023, 00:00

Nejde iba o ekologickejšiu výrobu. Veľkým firmám od nového roka pribudne nová povinnosť – o svojej udržateľnosti musia reportovať partnerom či bankám. Nástroj, ktorý im to jednoducho umožní, vymyslel slovenský startup SmartHead. S Veri Osvald, spoluzakladateľkou a CEO spoločnosti, sme sa rozprávali o tom, ako môžu byť firmy pokrokovejšie.

Článok vznikol v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.

„SmartHead vznikol postupne, evolučne. Kedysi som už mala s jedným co-founderom (pozn.red. spoluzakladateľom) biznis a hoci sme vedeli, že finančná prosperita je dôležitá, chýbal nám v podnikaní aj hlbší zmysel.“ hovorí Veri Osvald, spoluzakladateľka a CEO startupu SmartHead. Inšpiráciu pre vznik softvérového riešenia, ktoré bude jednoducho a inteligentne zoskupovať informácie o firmách, ktoré robia niečo pre udržateľné podnikanie, našli v Škandinávii. „Jedna z co-founderiek a súčasná Head of ESG v SmartHead začala študovať v Dánsku, kde načerpala cenné skúsenosti a vedomosti z prostredia, kde téma udržateľnosti už vtedy silno rezonovala. Mentorovala ju firma Novo Nordisk, ktorá získala ocenenie za najudržateľnejšiu spoločnosť na svete. Jej riaditeľka pre trvalú udržateľnosť ju učila, ako majú firmy pracovať na udržateľnosti tak, aby to pomáhalo ich vlastnému biznisu a zároveň prispievali k celkovej pozitívnej zmene.

Chýbali informácie

Nápad sa zrodil, keď pri hľadaní informácií o tom, čo firmy robia v oblasti udržateľnosti, narazili na problém. „Informácie boli roztrúsené a keď sme sa k materiálom dostali, bolo ťažké vytiahnuť z dlhých reportov, ktoré mali 50 až 100 strán, čo vlastne firma robí,“ spomína si Veri Osvald. Rozhodli sa, že keď nič také na trhu nenašli, prinesú riešenie sami. „Počiatočný nápad bol zviditeľniť tie firmy, ktoré niečo robia v oblasti udržateľnosti a tak sa začal príbeh SmartHead.“ Vytvorili softvérové riešenie na správu, manažment a reportovanie ESG dát. Toto riešenie sa dá využiť interne v rámci firmy, manažmentu, zamestnancov, ale aj navonok, pre informovanie investorov, bánk, obchodných partnerov, zákazníkov a širokej verejnosti.

image

Veri Osvald, spoluzakladateľka a CEO SmartHead

HN/Ákos Cséplö

Odvaha či prozreteľnosť?

Keď v roku 2016 začali tvoriť platformu pre reportovanie o udržateľnosti, táto téma bola u nás celkom neznáma. „Keď sme sa do toho pustili, tak sa nás mnohí pýtali, že čo to vlastne robíme. Nevideli v tom biznisovú príležitosť,“ spomína si Veri. Dnes je už situácia celkom iná. Európska legislatíva, ktorá rieši trvalú udržateľnosť, sa postupne sprísňuje. „Tiež to išlo evolučne, najnovšie bola Európskou úniou prijatá legislatíva - smernica CSRD (pozn.red. Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov), ktorá hovorí o tom, že už od roku 2024 budú firmy musieť reportovať o tom, ako vplývajú na spoločnosť cez svoje podnikanie, aký majú vplyv a dopad na životné prostredie, ako majú nastavené vnútorné firemné korporátne procesy. Toto je tzv. nefinančný reporting. Priamo sa dotýka veľkých firiem, ktoré majú napr. obrat cez 40 miliónov EUR a viac ako 250 zamestnancov. Nepriamo však bude mať vplyv na všetky firmy,“ vysvetľuje Veri Osvald.

Udržateľnosť v praxi

Téma, ktorá ešte pred pár rokmi nebola obchodnou príležitosťou, sa dnes stáva jednou z top strategických priorít firiem. „V prvom rade je to o tom, aby firma vytvorila ESG tím, do ktorého bude zapojený aj vrcholový manažment a zadefinovala ciele, ktoré chce dosiahnuť. Máme tu veľkých hráčov, napríklad automobilové firmy, ktoré majú rozsiahly dodávateľský reťazec. Ak chcú byť udržateľné, témou pre ne musia byť aj vzťahy s ich dodávateľmi, napr. férové obstarávanie a platobné podmienky. Od svojich dodávateľov tiež budú musieť zbierať ESG dáta, takže sa to nebude dotýkať len veľkých hráčov ale aj tých menších. Napríklad ide o dodržiavanie ľudských a pracovných práv, boj proti korupcii, ale aj zabránenie znečisťovania životného prostredia (vody, pôdy, ovzdušia). Takisto je dôležitá logistika, aby mal transport čo najnižšiu uhlíkovú stopu.“ hovorí Veri Osvald, spoluzakladateľka SmartHead. Nové legislatívne povinnosti veľkých firiem budú pomaly ale isto meniť aj ekonomické prostredie: „Dotkne sa to celej ekonomiky. Kedysi sme nepoužívali jednorázové obaly, teraz sú všade. Postupne ich však nahrádzajú opakovane použiteľné obaly alebo aspoň také, ktoré sú recyklovateľné. Takže sa hľadajú udržateľnejšie riešenia a narastá po nich dopyt.“ objasňuje Veri Osvald. Tvrdí však, že zmena sa nekončí na hraniciach kontinentu, ale postupne sa bude musieť prispôsobiť aj zvyšok sveta: „Spolupracujeme napríklad aj s firmami mimo Európy a ak si chcú udržať obchodnú pozíciu a spolupracovať s Európou, tak budú musieť tiež dodávať svoje ESG údaje.“

 

„Hľadali sme podnikanie, ktoré bude mať hlbší zmysel. Podnikanie, ktoré vytvára pozitívnu zmenu.“

 

Udržateľnosť v službách

Veľa zmien smerujúcich k udržateľnosti môžu urobiť aj firmy poskytujúce služby. Tie zväčša nemajú významný vplyv na životné prostredie a týka sa ich najmä sociálna oblasť - napríklad ľudské zdroje. Môžu sa zamerať na rovnosť príležitostí, férové odmeňovanie a pracovné podmienky. „Spoločnosti taktiež môžu pomôcť vzdelávaním. Aj na Slovensku sú konzultačné firmy, ktoré časť svojho pracovného fondu investujú do dobrovoľníctva a učia na školách.“ hovorí Veri Osvald. A ako riešia udržateľnosť v SmartHead? „Súčasťou našej trvalej udržateľnosti je aj to, ako sa staráme o zdravie svojich zamestnancov. Napríklad u nás máme možnosť chodiť každý týždeň na jogu. Podporujeme svojich zamestnancov v tom, aby chodili do práce na bicykloch či verejnou dopravou. Keď sme si vyberali priestory, tak sme prihliadali na to, či spĺňajú udržateľné princípy a majú certifikáciu BREEAM a WELL. Jednoducho treba robiť veci so zmyslom a s víziou, s ohľadom na dlhodobý dopad, byť súčasťou modernej ekonomiky,“ hovorí spoluzakladateľka SmartHead. A dodáva, že je dôležité, aby sa zmeny vo firmách začali od vedenia spoločnosti, správne nastavenou firemnou kultúrou.

 

Dôležité čísla SmartHead:

Buď SmartHead

Platforma, ktorú vymysleli, spája softvérové riešenie pre manažment ESG dát s ich reportovaním, v čom sú jedineční. „Smerom dovnútra, čo sa týka ESG dát, musí k nim mať prístup každé oddelenie spoločnosti. A potom je časť určená na transparentnú komunikáciu udržateľných aktivít a sledovanie ESG výsledkov firiem, s ktorou sme začínali. Táto je dostupná priamo na SmartHead, kde majú firmy vytvorený svoj profil udržateľnosti.“ vysvetľuje Veri Osvald. Súčasťou platformy je aj CO2 kalkulačka, ktorá spoločnostiam pomôže vypočítať ich uhlíkovú stopu.

Odozva rastie

SmartHead začínal s vlastnými zdrojmi ako startupová firma. Postupne, ako rástla dôležitosť témy, ktorej sa venujú, rástol aj ich biznis a získavali si čoraz väčšiu dôveru investorov a klientov.

Ich rast podporili aj dva venture capital fondy. Jedným z nich je Seed Starter s investíciou vo výške 1,3 milióna eur. Stoja za ním Slovenská sporiteľňa a Česká spořitelna. „Sme vo fáze škálovania produktu, čo je pre nás ďalšia výzva. Teraz sa nás už firmy nepýtajú, čo robíme, ale chcú, aby sme im pomohli, pretože firiem sa už táto oblasť dotýka,“ konštatuje Veri Osvald. Nakoniec, boli jedni z prvých, ktorí začali riešiť udržateľnosť a ESG, čo pre nich znamená veľkú výhodu, ale aj zodpovednosť. Aj napriek tomu, že téma udržateľnosti sa stala dôležitou a vážnou, snažia sa, aby ich produkt zostal jednoduchý pre užívateľov, aby si zachoval svoju „DNA“. Veri Osvald dodáva: „Našim cieľom je, aby SmartHead bol nielen nástroj na sledovanie ESG dát, ale aby mal stále jednoduché a intuitívne rozhranie a našich klientov efektívne sprevádzal procesom ESG reportingu.“

Ocenenia SmartHead:

  • Nominácia EY Podnikateľ roka 
  • Chivas Venture - 1. miesto (Slovensko), TOP 30 (celosvetovo)
  • Forbes TOP 10 startupistiek Slovenska

 

STĹPČEK ODBORNÍKA K TÉME

image

Norbert Hovančák

SLSP

Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy

Keď sme približne pred rokom zakladali náš corporate venture capital program Seed Starter Slovenskej sporiteľne, mali sme niekoľko motivácií. Nielen financovať startupy na Slovensku, ale tiež sa o ne starať komplexne a vytvárať vhodné prostredie pre rast inovácií. Vnímame totiž, že slovenská ekonomika má štrukturálny problém. Vidíme to aj v medzinárodnom porovnaní. V aktuálnom porovnaní startupových ekosystémov sa Slovensko umiestnilo na 65. mieste zo 100 hodnotených krajín a v rámci Európy hovoríme o nelichotivom 37. mieste. Fakt, že sme do roka dokázali investovať do prvej spoločnosti, je známkou dobrej práce kolegov. A už čoskoro predstavíme ďalšie.

To, že prvou investíciou je SmartHead, je bonus navyše. Dodržiavanie ESG pravidiel bude pre firmy čoskoro povinnosťou. A práve investícia do tohto dynamicky sa rozvíjajúceho startupu je začiatkom našej hlbšej spolupráce, vďaka ktorej by sa ich inovatívne riešenie malo stať novou službou pre našich klientov. Je to jednoduchý a intuitívny nástroj na komplexný ESG report, presne v duchu nášho cieľa byť pre klientov viac ako tradičnou bankou. Chceme pre nich byť partnerom. A takéto spojenie vytvára priestor aj pre ďalší rast spoločnosti Smarthead.

Ale, ako som už spomínal na začiatku, cieľom Seed Startera nie je len financovať startupy. Má snahu pomáhať pri vytváraná inovatívneho prostredia. Dopyt po tom je veľký. Za rok sa doň zaregistrovalo viac ako 200 startupov a prvých dvoch bootcampov sa bezplatne zúčastnilo 14 slovenských startupov.  A na jeseň plánujeme ďalší. Zároveň sme trom z nich umožnili jedinečnú akceleráciu priamo v Silicon Valley a poskytli im tak príležitosť na globálne škálovanie. Práve toto považujem za spôsob, akým môžeme ako banka podporiť inovácie na Slovensku, oživiť startupový ekosystém a zvýšiť atraktivitu celej krajiny.

menuLevel = 1, menuRoute = hn-nativ, menuAlias = hn-nativ, menuRouteLevel0 = hn-nativ, homepage = false
07. september 2023 09:51