StoryEditor

Art Banking prináša emócie aj zisk

14.12.2023, 00:00

Umenie a bankovníctvo sú dve zásadne odlišné oblasti, ale predsa majú niečo spoločné. Stretávajú sa v Art Bankingu. Viac nám o ňom porozprával Roman Hajduk, riaditeľ pre privátnu klientelu UniCredit Bank na Slovensku, ktorá Art Banking rozvíja už 15 rokov.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou UniCredit Bank.

 

Čo je Art Banking a čím je UniCredit Bank v tejto oblasti výnimočná?

Prostredníctvom Art Bankingu poskytujeme klientom konzultácie a asistenciu pri kúpe a predaji umeleckých diel, ako aj pri vytváraní zbierok. Jedná sa  predovšetkým o diela v oblasti výtvarného umenia, zväčša maľby, ale aj grafiky a sochy. UniCredit Bank je špecifická nielen dĺžkou rozvíjania tejto nevšednej aktivity, ale taktiež ojedinelosťou toho, že náš tím má interného art konzultanta pracujúceho na plný úväzok, rovnako ako všetci naši investiční špecialisti. Okrem spomínaných aktivít má na starosti aj prípravu časopisu Art Bulletin, ktorý mapuje najzaujímavejšie udalosti v oblasti lokálneho umenia v Česku a na Slovensku, ale aj v globálnejšom meradle. Všetky naše aktivity v oblasti Art Bankingu by neboli možné bez nami vytvorenej siete osvedčených a starostlivo vybraných partnerov. Tá zahŕňa renomované aukčné domy, kurátorov, expertov a galeristov. Pre klientov, tiež organizujeme výstavy a vernisáže, kde môžu spoznať zaujímavých umelcov a viesť konzultácie priamo s nimi, prípadne s kurátormi. Doteraz išlo predovšetkým o slovenských výtvarných umelcov, nakoľko naša klientela prejavuje najväčší záujem práve o nich.

image
UniCredit Bank

Špecializujete sa na výtvarné umenie. Zameriavate sa skôr na súčasných umelcov alebo aj na umelcov z predchádzajúcich období?

V prvom rade musím povedať, že sa zámerne neorientujeme na umenie už nežijúcich matadorov. Na Slovensku je tento trh síce veľmi zaujímavý, ale relatívne malý. Mám na mysli najznámejších výtvarníkov ako boli Benka, Bazovský, Alexy, či hlavní zakladatelia slovenskej moderny, Fulla s Galandom. Spadajú sem aj umelci s maďarským pôvodom, ktorí tvorili na Slovensku, ako napríklad Medňanský, Jasuch alebo Jakoby. Zberatelia, ktorí v minulosti investovali do diel spomenutých autorov, nadštandardne zhodnotili svoje zbierky. Ich kvalitnejšie diela, ktoré sa objavia v aukciách sú však už dlhodobejšie raritou. Tie, ktoré by aj k dispozícii boli, podľa názoru galeristov už zväčša nedosahujú tú najvyššiu kvalitu. Nehovoriac o ich nižšom potenciáli obchodovateľnosti v zahraničí. Naše zameranie sa preto skôr sústreďuje na súčasných a osvedčených umelcov, často s medzinárodným presahom. Ak by sa však naskytla iná zaujímavá príležitosť, s radosťou zareagujeme.

S akými výtvarnými umelcami ste doposiaľ spolupracovali a ako táto spolupráca prebieha?

Pomáhali sme napríklad klientom, ktorých neoslovuje súčasné umenie a zaujímajú sa skôr o nákupy diel autorov generácie 1909 alebo vojnovej 1919-ky. V prípad Vincenta Hložníka, ktorého diela sme mali vystavené aj v našich priestoroch, musela pri kúpe rozhodovať licitácia. Najdrahšie dielo, pri kúpe ktorého sme boli nápomocní, je od Martina Benku. Jeho cena vysoko prevýšila stotisíc eur. Martin Benka je výtvarníkom, ktorého diela dosahujú dlhodobo na slovenskom trhu s umením najvyššie hodnoty. Tie najdrahšie presahujú dvestotisíc eur. Veľmi cenené sú aj diela výtvarníkov zo skupiny Mikuláša Galandu, obrazy Paštéku, Kompánka či Laluhu, ktoré sa obchodujú v desiatkach tisíc eur. Vďaka nášmu partnerovi, architektovi a nadšencovi umenia Pavlovi Kuzminovi, ale aj rodinám umelcov, sa nám podarilo zorganizovať ojedinelú privátnu výstavu diel Galandovcov, z ktorých väčšina nebola nikdy predtým vystavovaná.  

Ale ako som vravel, venujeme sa hlavne súčasným, osvedčeným, prevažne slovenským umelcom. Spomeniem aspoň niektoré vernisáže a výstavy, zorganizované v našich priestoroch, o ktoré bol prejavený najväčší záujem. Išlo o sochárov Juraja Čuteka, Jozefa Hobora, Vojtecha Farkaša či Jozefa Jankoviča. Z maliarov to boli Bohumír Gemrot, Aleš Krejča, Peter Pollág, Igor Piačka, Jana Farmanová a Stano Bubán. Doteraz najúspešnejšia bola výstava jedného z najvýznamnejších slovenských konceptuálnych výtvarníkov Rudolfa Sikoru. Pri príležitosti 75 ročného jubilea Petra Rollera aktuálne pripravujeme vernisáž a výstavu jeho sôch, malieb a grafík. Veríme, že bude pre návštevníkov zaujímavá.

image
UniCredit Bank

Viem o vás, že máte veľmi rád výtvarné umenie. Ovplyvnila vás Vaša profesia pri pestovaní tejto záľuby?

Určite áno. V oboch prípadoch ide o hľadanie hodnoty a o nadšenie, ktoré pri tom človek zažíva. Z profesionálneho hľadiska ide najmä o hodnotu prinesenú klientovi, čo sa týka predovšetkým výkonnosti jeho financií. To dosiahneme, ak nájdeme  hodnotu v cenných papieroch, za ktorými sú vždy nejaké reálne aktíva, správne túto hodnotu odhadneme, a tak tieto aktíva prinesú požadovaný výnos. Na jednej strane, je to veľmi racionálna činnosť, ale na druhej, sú cenné papiere uložené v podobe elektronického záznamu niekde na účte, ktorý je nehmatateľný.

Umenie, vrátane toho výtvarného, mi prináša zväčša emocionálnu hodnotu, ktorú je ale naopak možné reálne vidieť, chytiť, akokoľvek vnímať, pretože obraz či grafika visia hmatateľne na stene. A pritom sa navyše taktiež zhodnocuje.

Mňa práve zaujímajú súčasní umelci, ktorých som prvotne spoznal prostredníctvom našich výstav.

Aké sú skúsenosti v oblasti investícií do výtvarného umenia? Na jednej strane je emočná hodnota umenia a na druhej strane jeho reálna hodnota. Ako sú na tom tieto investície z hľadiska zhodnotenia?

Umenie dlhodobo poskytuje možnosť zaujímavého zhodnotenia. Z hľadiska zhodnotenia sa môžeme obrátiť k štatistikám od spoločnosti Knight Frank, ktorých index luxusných investícií sa skladá z viacerých investičných zberateľských oblastí. Za rok 2022 zaznamenali najvyšší nárast medzi všetkými zberateľskými akciami práve v umení, a to takmer tridsať percent. Padali aj aukčné rekordy. Ceny piatich diel prevýšili hodnotu sto miliónov amerických dolárov. Môže nás tešiť, že najdrahšie vydražené dielo bolo od Andyho Warhola, ktorý je spätý so Slovenskom prostredníctvom jeho rodičov pochádzajúcich z východného Slovenska. Viaceré jeho diela patria medzi najdrahšie.

Všeobecne, aj v dlhodobom desaťročnom horizonte, výnos z investícií do umenia podľa indexu prevyšuje hodnotu deväťdesiat percent. Okrem zhodnotenia poskytujú tieto investície aj stabilizačný efekt v podobe diverzifikácie portfólia. Radosť zo zbierky a status sú taktiež podstatné dôvody, prečo týmto smerom investovať. Diela sú unikátne a zbierky vyjadrujú to, akí ich majitelia sú a čo ich inšpiruje. Umocňujú tiež ich postavenie a výnimočnosť.

Drvivá väčšina klientov sa zameriava skôr na emočnú hodnotu ponúkanú dielami. To máme odskúšané. Dielo musí klienta osloviť. Zhodnotenie je až na druhom mieste. Do tohto typu investície sa klienti púšťajú hlavne kvôli nadšeniu.

Našou ambíciou je spojiť emočnú stránku s pragmatickou. Napríklad pri zabezpečení originality diela. Podľa galeristov, obsahuje slovenský trh celkom vysoký počet falzifikátov, zväčša v prípade známych umelcov. Ak nie sme my alebo náš partner Paľo Kuzmán presvedčení, že tzv. proveniencia diela je v poriadku, čiže, ak si nie sme istí jeho originalitou, do investície rozhodne nejdeme. Toto platí často pre staršie diela.

Výhodou novšieho, súčasného umenia je, že umelec sa nachádza na mieste výstavy osobne. Tým pádom vie zabezpečiť originalitu svojich diel. Ľudia ho osobne stretávajú a rozprávajú sa s ním, čo je extrémne dôležité. Prostredníctvom aktivít banky sa klient vie dostať k radám od odborníka, ktoré sú v tomto zberateľstve a zhodnocovaní naozaj nutné.

Nevýhodou umenia je nízka likvidita. Klient sa musí zmieriť s tým, že umenie sa nedá speňažiť tak rýchlo ako napr. cenné papiere. Diela sa môžu predávať aj viacero mesiacov.

image
UniCredit Bank

Aké sú ďalšie alternatívne investície, o ktoré sa klienti zaujímajú?

Po umení, sú mince druhým najčastejším aktívom v tejto oblasti, pri ktorom sa stretávame so záujmom zo strany klientov

V globálnom meradle sú zberateľskými alternatívami veterány, hodinky, vína, kabelky, šperky a ďalšie. Knight Frank taktiež uvádza kategóriu Zberateľská Whisky, ktorá v desaťročnom horizonte zarobila cez 370 percent, tým pádom je suverénne najvýkonnejšia. V minulom roku však narástla iba o 3 percentá, a to z dôvodu prekúpenosti trhu a premnoženia sa špekulatívneho kapitálu, ako je uvedené v krátkych komentároch k indexom. V minulom roku sa po najvýkonnejšom umení umiestnili veterány s 25 percentami, v desaťročnom horizonte približne so 180 percentami. Tu padol aj rekord, historický Mercedes Uhlenhout Coupe sa predal za neuveriteľných 143 miliónov amerických dolárov a stal sa najdrahším autom, aké bolo doteraz predané. Tretie boli hodinky s 28 percentami, v desaťročnom horizonte to bolo 147 percent. Aj tu padol rekord, a to v počte hodiniek, ktoré sa v aukciách predali v cene nad 1 milión libier, bolo ich 40. Kabelky mali 15 percentný nárast, najdrahšia sa v aukcii predala za vyše 350 tisíc amerických dolárov. Spomínané mince narástli v minulom roku o 8 percent, v desaťročnom horizonte o 59 percent.

Výhodou alternatívnych investícií je ich nízka previazanosť s klasickými investíciami, aktívami ako sú dlhopisy, akcie, či nehnuteľnosti. Na dnešných globálne prepojených trhoch je to skôr výnimkou a veľkou cennosťou. Pre investora môže mať ich zaradenie do portfólia významný diverzifikačný a stabilizačný efekt.

Okrem toho, sú zaujímavou zberateľskou alternatívou aj  štruktúrované investičné produkty vo forme cenných papierov. Zjednodušene, investičné certifikáty. Ich výhodou je vysoká likvidita porovnateľná s klasickými aktívami. Ponúkajú tiež možnosti zhodnotenia i v časoch, keď finančné trhy stagnujú alebo klesajú. V tejto oblasti spolupracujeme s našou sesterskou bankou HVB Mníchov, ktorá patrí v certifikátoch medzi najoceňovanejšie inštitúcie na svete. Prostredníctvom nej vieme ako jediný na slovenskom trhu ponúkať cez aplikáciu individuálne emisie, kde bankár nastaví parametre certifikátu podľa vlastných preferencií klienta.

V čom, okrem spomenutých Art-Bankingových aktivít, je UniCredit Bank zaujímavá a odlišná, v porovnaní s inými bankami?

Okrem spomínaných investičných certifikátov, za ktoré sme získali na slovenskom trhu viaceré ocenenia za najlepšiu výnosnosť a distribútora, ponúkame ojedinelý koncept otvorenej investičnej architektúry. Prostredníctvom našej značky onemarkets Fund spolupracujeme s viacerými špičkovými investičnými partnermi, čím si zabezpečujeme nezávislosť v poradenstve.

UniCredit taktiež ponúka starostlivosť nielen o hlavných držiteľov aktív, ale aj o ich rodinných príslušníkov. Staráme sa o rodiny našich klientov.

V neposlednom rade je veľkou výhodou, že základný servis Privat Premium, ktorý poskytuje viac ako prémiové riešenia, môžu naši klienti získať už od 50 tisíc eur uložených v banke. 

Banka, privátnej klientele, v porovnaní s trhom, ponúka naozaj vysoko nadštandardne široké spektrum kvalitných služieb, ktoré klienti určite ocenia.

 

Celý rozhovor si môžete vypočuť aj vo forme Podcastu:

 

 

menuLevel = 1, menuRoute = hn-nativ, menuAlias = hn-nativ, menuRouteLevel0 = hn-nativ, homepage = false
03. marec 2024 07:03