StoryEditor

Štefan Homza: Meníme fixné náklady na flexibilné a to je v logistike veľká vec

15.11.2021, 23:00
Sú to Slováci a už dnes konkurujú tým najlepším. Robia pre obrovské medzinárodné korporácie, majú ambiciózne plány a do desiatich rokov chcú byť jednotkou v regióne.

Pôsobia v internej logistike, ako sami hovoria, v mimoriadne náročnom prostredí, kde je nevyhnutná vzájomná dôvera a kde sa chyby neodpúšťajú. Robia veci inak ako ostatní a sú presvedčení, že vždy bude čo zlepšovať. V rozhovore sa dozviete aj to, že v logistike už dávno nejde len o kamióny, palety a vysokozdvižné vozíky. Usaďte sa a vitajte vo svete perfekcionizmu.

Ste na prvý pohľad mladý človek, ako ste sa dostali k logistike?

Po desiatich rokoch práce pre veľké korporácie som si uvedomil, že ma to už ďalej neposúva. Za tie roky som zistil, že tlak na efektivitu výrobných závodov stále rastie a ponuka služieb, ktoré by to pomáhali trvalo udržateľne riešiť, je malá a málo komplexná. A práve tu som videl priestor na zúročenie svojich skúseností z korporácií. Jednoducho som si povedal, že zlepšenia vieme robiť rýchlejšie, ako je to možné v štandardnom prostredí nutnej korporátnej byrokracie. A bolo rozhodnuté.

Prečo práve logistika?

Začínali sme kontrolou kvality. Od začiatku sme však vedeli, že chceme robiť logistiku. Je to komplexnejšia služba a zákazníkom poskytuje vyššiu pridanú hodnotu. Zároveň je to služba, ktorú si firmy dokážu veľmi efektívne outsourcovať.

Pod logistikou si človek najčastejšie predstaví kamión, vysokozdvižný vozík a paletu. Sú toto jej symboly alebo ide v modernej logistike o niečo iné?

V logistike ide o to, ako dostať veci z bodu A do bodu B čo najlacnejšie. Nás zaujíma, ako to robiť čo najefektívnejšie predovšetkým v rámci výrobného závodu, pretože tam je obrovský priestor na zlepšenie efektivity. Robíme internú logistiku alebo 3PL – third-party logistics. Jednoducho povedané, zaoberáme sa materiálom od chvíle, keď ho dovezú pred sklad výrobného podniku. Potom je to už naša práca. Expedujeme ho na výrobné linky a z liniek zase hotové výrobky. Q&

Prečo si výrobné závody túto činnosť outsourcujú a nerobia to vo vlastnej réžii?

Vidím tri hlavné dôvody. Pre výrobné spoločnosti je hlavnou činnosťou výroba ich produktu. V tom sú silné a na túto činnosť sústreďujú aj ustavičné zlepšovanie procesov. Logistiku považujú za pomocnú činnosť, preto jej prirodzene venujú nižšiu pozornosť a ich kompetencia je v tejto oblasti nižšia. Pre nás je to naopak. Logistika je naša hlavná činnosť, preto sa práve tu sústreďujeme na zlepšovanie aj najmenších detailov.

Už na komplexnú analýzu krokov, ktoré majú priniesť želané výsledky v krátkom čase, je potrebný zohratý tím skúsených ľudí zložený z logistických inžinierov, finančných analytikov a personalistov. Výrobné firmy si za plnej prevádzky, keď sú pod tlakom vlastných zákazníkov, jednoducho nemôžu dovoliť vyčleniť vlastných ľudí na niekoľkodňové analýzy a potom na niekoľkotýždňovú implementáciu. Okrem toho, že máme skúsenosti, dokážeme sa na ich problémy pozrieť zvonku inou optikou. Po desiatkach úspešných projektov dokážeme túto úvodnú časť zvládnuť rýchlo, takže prínos pre zákazníka môže byť prakticky okamžitý.

Ďalšie dva aspekty sú financie a produktivita. Keď má závod vlastné oddelenie logistiky, zamestnáva ľudí a platí im mzdy často nie priamo závislé od ich výkonu. My fungujeme úplne inak. Za naše služby nám platia cenu za kus. Keď vyrobia jeden nárazník, zaplatia nám za naše logistické služby spojené s výrobou jedného nárazníka povedzme desať eur, celá logistika sa teda viaže na reálnu produkciu. To znamená, že zákazníkovi umožníme zmeniť fixné náklady na flexibilné, čo je z pohľadu finančného plánovania podniku veľká vec.

Robíte niečo inak ako nadnárodné logistické firmy?

Áno. Veľké nadnárodné logistické spoločnosti fungujú tak, že klientovi povedia, že na zabezpečenie činnosti potrebujú napríklad štyridsaťpäť ľudí. Na nich nacenia rozpočty a dohodnú sa, že ak sa zmení výroba, napríklad zvýšia počet ľudí o troch. Mne sa to zdalo veľmi nefér voči zákazníkom. Preto fungujeme tak, že nám platia za vyrobený kus fixnú cenu, napríklad euro za jedno čerpadlo do motora. Sme silno motivovaní zlepšovať sa, aby sme si udržali finančné výsledky, a zákazníci presne vedia, koľko a za čo platia. A presne toto majú finanční riaditelia firiem radi, pretože vedia oveľa lepšie kalkulovať reálne rozpočty. Takto je to obojstranne férové.

Dá sa takto vôbec prežiť? Ak niekto odstaví výrobu, nemáte príjmy, ale náklady vám ostávajú...

Áno, dá. Aj keď spočiatku chcelo odvahu aplikovať tento model. No funguje nám to.

Čo musí urobiť slovenská firma, aby dokázala konkurovať v tendroch veľkým nadnárodným logistickým spoločnostiam?

Sme síce relatívne malí, ale snažíme sa poskytovať služby poriadne a vychádzať zákazníkovi v ústrety. Sme mu poruke. Sme otvorení všetkým potrebám zákazníkov a neviažu nás, tak ako veľké korporácie, globálne pravidlá, ktoré veľmi často nezohľadňujú lokálne špecifiká jednotlivých zákazníkov. To znamená, že sme flexibilnejší. Hovoríme, že nám sa reklamácia zopakuje maximálne raz. To znamená, že riešime problémy tak, že sa už potom neopakujú. Veľkú pozornosť venujeme aj tomu, aby sme dokázali predvídať všetky potenciálne problémy. Veľmi dôsledne aplikujeme svoje skúsenosti na to, aby sme dokázali predpokladať problémy v budúcnosti.

Robíte pre automobilový priemysel. Ako ich presvedčíte, aby robili práve s vami?

Sú dva dôležité aspekty. V prvom rade nám musia dôverovať, že to dokážeme urobiť, a druhá vec je cena. To je celé. Umenie je byť schopný dať čo najnižšiu cenu s tým, aby sme dodržali kvalitu služby.

Neodporuje si to?

Vôbec nie. Ide o to, ako riadime firmu. Reálne sme schopní dať najnižšiu cenu a ešte ju počas zmluvného obdobia znižovať. Tu nás vycepovali práve automobilky. Automobilový priemysel je taký, že vám nedajú zákazku, ak nedáte najvýhodnejšiu ponuku, a to z hľadiska rozsahu, flexibility, ale aj ceny. Mimoriadne tlačia na celkovú cenu za službu a my sme sa tu naučili byť mimoriadne efektívni.

Čiže do tej podoby, kde ste dnes, ste dorástli najmä vďaka automotive. Chcete ísť aj do iných segmentov? Kde vidíte potenciál?

Nie sme limitovaní, je to akýkoľvek typ priemyslu. Strojársky, hutnícky. V tom automotive je naozaj obrovská konkurencia a tá tlačí aj na zdokonaľovanie všetkých procesov. V iných odvetviach, kde taká silná konkurencia nie je, nie je ani taký super systém a je tam naozaj čo zlepšovať. Aj tu vidíme potenciál na ďalší rast. Vieme dať týmto segmentom veľkú pridanú hodnotu. Týmto smerom sa chceme takisto uberať.

Čiže to, čo ste sa naučili v automotive – tlak na precíznosť, presnosť, cenu, chcete preniesť aj inam, kde tým ešte neprešli?

Áno, a získajú tým obrovský benefit efektivity a procesov riadenia. Boli by ste veľmi prekvapení, aký priepastný môže byť rozdiel medzi automotive a inými bežnými strojárskymi firmami.

Rozdiel v čom?

V efektivite, v štandardizácii, v kvalite. Ak chcete niečo zlepšiť, musíte vedieť, kde sa nachádzate. V systémoch, ktoré každý deň podávajú iný výkon, a vy neviete zmerať, prečo je veľmi ťažké sa zlepšovať, pretože to nemáte podložené meraniami ani faktmi. Mnoho firiem je veľmi ďaleko aspoň od bodu nula, čo je základná úroveň, keď to, čo robíte, viete rovnako zopakovať povedzme tisíckrát za mesiac. To znamená, že je veľmi veľa procesov, ktoré sa dajú zefektívniť, a je čo zlepšovať. Základom sú aspoň definované zásobovacie trasy a frekvencie a spôsob ich merania. A opäť poviem, že by vás prekvapilo, koľko firiem toto nemá. A bez toho sa nedá zlepšiť. Q&

Aký vplyv bude mať na logistiku nástup elektromobility?

Za nás môžem povedať, že zásadný vplyv to mať nebude, ale prinesie to ďalšie príležitosti na veľké optimalizácie, keďže často ide o zavádzanie novej, procesne odlišnej výroby s inými materiálovými tokmi.

Zmení sa nejako vaša práca rozvojom elektromobility?

V princípe nie. Naša expertíza sa totiž neviaže na konkrétny typ výroby.

Ako zmenila koronová pandémia logistiku?

Pandémia mala krátkodobo negatívny, ale dlhodobo pozitívny vplyv. Vidíme zvýšený dopyt po outsourcovaní logistiky. Firmy chcú prechádzať z fixných na variabilné náklady a druhá vec je, že potrebujú ešte viac zefektívňovať procesy a hľadať úspory. A pri našej službe ide v podstate o úspory. Strategicky to vnímame ako šancu ľahšie presvedčiť majiteľov firiem, aby sa zlepšovali a začali robiť veci poriadne. Získajú tým konkurenčnú výhodu a budú flexibilnejší.

Boli ste na stáži v Toyote, čo tam robia inak?

Každý vám otvorene povie, že je to kultúra. Pustia vás tam, dajú vám manuál, ukážu, ako to robia. Európan si povie výborne, podľa týchto manuálov to budeme robiť aj my a takisto budeme takí dobrí. Vo finále však ide o ich kultúru a nekonečné detaily, ktoré tam musíte riešiť každý deň. Musíte sa vedieť správne pozrieť na vec a na problém a to oni vedia naozaj lepšie než kdekoľvek inde na svete. Ich filozofia stojí na trvalom zlepšovaní. Na to vám nijaký detailný manuál nestačí...

Kde budete o desať rokov?

Ak chceme vedieť, kde bude logistika o päť alebo aj desať rokov, pozrime sa dnes do Nemecka. Zhruba tak to bude aj u nás. Pôjde sa do ešte väčšej automatizácie. Náš cieľ je dostať všetky fyzické toky, ktoré dnes monitorujme v off-line režime, pod reálnu online kontrolu. A to až tak, že len čo sa materiál bude hýbať po výrobnej hale, na základe modelovania a online monitorovania dokážeme povedať, či to pôjde dobre alebo niekde nastane problém. Pri zmenách výroby budeme schopní predikovať, či to výrobná fabrika, tak ako je nastavená, zvládne. To je svet simulácií, ktoré budú veľmi zrozumiteľnou pridanou hodnotou pre každý výrobný závod. Budeme vedieť povedať, že len čo nám stúpne alebo sa zmení štruktúra výroby na výrobnej linke, systém, či už manuálny, alebo automatický, už nebude schopný splniť požiadavku zákazníka. Parametrické simulácie už aktuálne používame a chcel by som, aby sme sa dostali k tomu, že ich efektívne prepojíme s online monitoringom.

Smerujete teda k tomu, že na základe zberu dát a ich vyhodnocovania budete vedieť predpovedať budúcnosť?

Áno, budeme vedieť vopred odhadnúť, ako sa budú správať firemné procesy, interakcie medzi nimi a či pri nich nevznikne problém. Potom bude zrejmé, či to, čo navrhujeme, bude životaschopné aj v praxi. Naše simulácie založené na online monitoringu procesov budú neporovnateľne lepšie než dnes bežný výstup z firemných softvérov alebo excel. Bude v tom simulácia rôznych vývojov a dynamiky. V logistike ide aj o predchádzanie problémom vo výrobe a efektívnu reakciu na zmeny.

Ak viete, že o polroka vám pribudne nová linka, vieme vopred nasimulovať všetky procesy, aby ste videli, čo bude fungovať a kde vznikne problém, prípadne ako systém nastaviť tak, aby bol finančne najvýhodnejší pre zákazníka. Q&

Pre akú svetovú automobilku robíte?

Pre PSA Peugeot Citroën v Trnave.

Dokáže v budúcnosti fungovať logistika bez ľudí?

Dokáže. Prakticky pri nijakých procesoch, ktoré sa dajú štandardizovať, nebudú potrební ľudia. Aj v automobilkách bude o desať rokov prebiehať viac procesov bez ľudí ako dnes.

Sú klienti nároční?

Áno, ale to je úplne v poriadku a tak to má byť.

Je dnes ťažké získať biznis?

Najťažšie je presvedčiť niekoho, že to vieme robiť lepšie. Ale keď to niekto pochopí, už niet cesty späť.

Na čo firmy počúvajú? Čím ich presvedčíte, že ste lepší?

Alfa a omega úspechu je prístup a na konci dňa výsledky. Na úvod vždy urobíme audit, v ktorom ukážeme, čo všetko je potrebné urobiť, aby procesy vôbec začali fungovať. Fungovať znamená, že sa viete spoľahnúť na to, že veci sa udejú správne a v správny čas. To však ešte neznamená, že sa dejú aj efektívne. To je ďalší krok. Máme také skúsenosti, že už vstupný audit dá zákazníkovi predstavu, ako by jeho procesy mali vyzerať a koľko by mali stáť. Čiže ešte sme ani nezačali a zákazníkovi už dáme výraznú pridanú hodnotu. Potom pri outsourcingu preberieme plnú zodpovednosť za to, že to procesne aj finančne dopadne tak, ako sme navrhli.

Iní to nerobia?

V nejakej podobe áno, ale určite nie v takých detailoch ako my. Veľké nadnárodné firmy zvyčajne aplikujú svoj štandardný model bez detailnej lokálnej analýzy. A na druhej strane sú drahé konzultačné firmy, ktoré vedia urobiť expertízu, ale nezabezpečia a už vôbec negarantujú výsledok realizácie. To sa ponecháva na klientov. My spájame obe.

Hovoríte, že do desiatich rokov chcete byť jednotkou v regióne. Ako to chcete dosiahnuť?

Kľúčová bariéra, ktorú treba prekonať, je dôvera. Ako som už povedal, ideme cestou parametrických simulácií procesov. Je to veľmi náročná vec, a keď to budeme robiť poriadne, budeme úspešní. Ak dokážeme správne odhadnúť, čo zákazník potrebuje, dokážeme to aj dobre naceniť a robiť službu za veľmi konkurencieschopnú cenu. Naším cieľom je, aby sme sa stali partnerom, s ktorým zákazník pracuje na trvalom zlepšovaní.

Hovoríte, že ide o dôveru. Čo musíte urobiť pre to, aby vám napríklad veľká korporácia dôverovala?

Ak chcete robiť pre veľké spoločnosti, musíte byť aj finančne dosť silný a ponúkať im riešenia, ktoré budú fungovať oveľa lepšie než to, čo majú dnes. Ponúkame zrozumiteľné dobre vizualizované simulácie toho, čo ideme robiť. Sú to parametrické modely, do ktorých vstupuje veľmi veľa dát.

Aká bola cesta od začiatku až sem?

Náročná. Museli sme ukazovať, že nám možno veriť a že to vieme robiť minimálne tak dobre ako veľké nadnárodné logistické firmy. Na začiatku sme ľudí veľmi intenzívne presviedčali, nech nám dajú hocijakú malú robotu, aby sme sa mohli ukázať. Po piatich-siedmich rokoch sme sa vypracovali a dnes nás firmy už samy volajú do tendrov.

Nestretávate sa s tým, že veľkí chcú robiť len s veľkými?

Sú výrobné spoločnosti, ktoré vyslovene nechcú robiť s veľkými nadnárodnými logistickými firmami, pretože sa u nich zložito presadzujú zmeny. Často od nich počúvajú, ako sa čo nedá. Vo veľkých firmách nemajú partnera, ktorý im zmení a upraví to, čo potrebujú. A to hneď. My sme schopní reagovať na každú zmenu vo výrobe a navyše, vďaka svojim simuláciám ich vieme aj vopred definovať a predpokladať.

Ktoré segmenty sú pre vás najatraktívnejšie?

Automobilový priemysel je prestížna vec. Iné strojárske fabriky naň pozerajú s rešpektom. Chceme sa pohybovať aj v strojárstve a vo výrobe akéhokoľvek druhu. Ak sa nám podarí presadiť v tomto výrobnom segmente, je tam obrovský potenciál rastu.

Pripravujeme simulačný model, o ktorom som hovoril, a chceme mať zber dát online, vytvoríme živý model logistiky závodu. Nad tým bude aplikácia, ktorá nám to celé pomôže centrálne monitorovať. Takto vystavaný produkt je potom možné aplikovať prakticky v každom odvetví od mliekarne až po výrobcu hračiek a vieme s ním prakticky neobmedzene rozširovať svoje pôsobenie aj do iných odvetví výroby a služieb. Ak má produkt jasné parametre, vieme ho potom už customizovať. Potom je jedno, či vozíme mlieko v bandaskách, detské stavebnice v škatuľkách alebo batérie do elektromobilov.

V akých krajinách dnes pôsobíte?

Na Slovensku, v Česku a Maďarsku a plánujeme ísť do Poľska.

Čo je pre vás ako manažéra takejto logistickej firmy najťažšie?

Zohnať kvalitných ľudí a donútiť ich, aby boli dôslední a pokorní, lebo iba tak sa môžeme zlepšovať. Máme veľa talentovaných ľudí, ktorí pre nás pracujú, ale nakoniec vždy prídeme do bodu, v ktorom rozhodujú detaily. Citu pre detail a pokore pred tým, čo ešte nevieme, sa musíme stále učiť a snažiť sa v tom zlepšovať.

(Natívna informácia)

19. máj 2022 04:22