Zálohovanie je už za rohom. Systém bude jednoduchý, sľubujú odborníciTOMRA Collection
StoryEditor

Obal plastovej fľaše a plechovky si budeme od nového roka požičiavať

10.12.2021, 23:00
Zálohovanie jednorazových obalov sa na Slovensku spustí už prvého januára 2022. Ako bude celý systém fungovať a akým spôsobom pomôže nielen nášmu životnému prostrediu, vysvetľuje v rozhovore Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.

Ako sme pripravení na zálohovanie nápojových obalov?

Zálohový systém sa na Slovensku spúšťa 1. januára 2022. Najskôr štát nastavil systém a určil pravidlá, na základe ktorých bude celý systém fungovať. Spôsob zberu obalov, cenu zálohy, logistiku a ďalšie detaily sme vyriešili v rámci dlhodobej spolupráce súkromných firiem, maloobchodníkov a štátnej správy. Spotrebiteľ jednoducho prinesie vratnú fľašu alebo plechovku na odberné miesto v obchode, vloží ju do zálohomatu a vezme si späť vratnú zálohu. Od 1. januára 2022 si teda Slováci kúpia obsah fľaše alebo plechovky, samotný obal si zapožičajú. Tu sa zodpovednosť zákazníkov skončí a začne sa práca ostatných zainteresovaných strán. Po zálohovaní totiž musí prísť krok 2 – recyklácia. Recyklácia, ideálne Clean Loop Recycling (recyklácia v čistej slučke), je efektívny zber nápojových obalov na opätovné použitie a na recykláciu materiálu na výrobu nových fliaš a plechoviek. Je to veľký krok k zelenšej budúcnosti a štart pre obehové hospodárstvo, ktorého cieľom je pozrieť sa na obaly z inej perspektívy. Keď obal dosiahne koniec svojho životného cyklu, nevyhodíme ho, ale znovu použijeme alebo zrecyklujeme. Takto dokážeme zachovať hodnotu materiálov čo najdlhšie.

Pomôže tento systém posilniť zodpovedný prístup jednotlivcov k životnému prostrediu?

Od 1. januára 2022 sa vďaka prichádzajúcemu systému zálohovania staneme recyklátormi všetci. Okrem udržateľnosti životného prostredia je motiváciou aj vratná záloha, ktorú môžeme minúť v potravinách. Tí, ktorí vrátenie depozitu nevyužijú, týmto spôsobom zaplatia za fungujúci zálohový systém. Správca zálohového systému totiž finančne podporuje fungovanie systému zo záloh, ktoré neboli vyplatené, teda zákazníci, ktorí si fľaše alebo plechovky zakúpili, ale zálohu nevybrali. Finančné prostriedky tak zostávajú v systéme a pokrývajú jeho fungovanie.

Na základe dlhoročných skúseností zo zahraničia sme vypracovali analýzu, ktorá opisuje 12 hlavných princípov správne fungujúceho zálohového systému. Správne nastavený systém je kľúčom k úspechu a na silných princípoch stojí napríklad aj päť najlepších systémov na svete. Fungujú v Nemecku, Holandsku, vo Fínsku, v Dánsku a Litve a spoločne dosahujú návratnosť až 94 percent. Rovnako naklonení efektívnemu zálohovaniu sú, podľa prieskumu Slovenskej agentúry životného prostredia, aj Slováci. Až 86 percent opýtaných vníma zavedenie právnych predpisov týkajúcich sa zálohovacieho systému pozitívne. Som však presvedčený, že v peknom a čistom prostredí chceme žiť všetci. Systém zálohovania nám prinesie oboje – lepšie nakladanie s odpadom aj menej plastov v prírode.

TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania nápojových obalov TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania nápojových obalov TOMRA Collection

Kde vidíte potenciálne problémy na ceste k zálohovaniu?

Z nášho pohľadu je dôležité, aby jednotlivci a aj celá verejnosť pochopili veľký význam procesu, ktorý sa 1. januára 2022 spustí. Pre slovenských spotrebiteľov je zálohový systém úplne nový, všetky kľúčové zainteresované strany budú preto pokračovať v oslovovaní spotrebiteľov a vo vysvetľovaní systému a jeho prínosu tak, aby sme sa vyhli dezinformáciám alebo nedostatku informácií a aby bol tento zmysluplný environmentálny projekt úspešný.

Verím, že každý z nás sa postaví k zálohovaniu zodpovedne a pochopíme, že práve efektívny zber odpadov je kľúčom k zlepšeniu recyklačných procesov a pre posun k cirkulárnej (obehovej) ekonomike.

Ako vďaka zálohovaciemu systému naplníme požadované ciele Európskej únie?

V súčasnosti sa na Slovensku recykluje ročne len polovica všetkých vyhodených obalov. Európska únia vyzvala členské štáty, aby do roku 2029 splnili úroveň zberu 90 percent. Podľa plánu, ktorý pripravilo ministerstvo životného prostredia, je slovenským cieľom vyzbierať do roku 2025 až 90 percent všetkých použitých obalov, čo na Slovensku predstavuje 1,2 miliardy obalov. Dobrým príkladom je Litva – podiel zberu PET v roku 2015 (pred spustením zálohového systému) bol 33 percent, v roku 2016 (rok od spustenia zálohového systému) 74 percent a v roku 2017 až 92 percent. Ak sa Slovensku v roku 2025 podarí splniť cieľ EÚ stanovený na rok 2029, môžeme o pár rokov predbehnúť našich susedov.

Čo ponúka spoločnosť TOMRA v tejto oblasti?

Máme skúsenosti zo 40 krajín sveta. Vynašli sme prvý automat na zber obalov a dnes máme v ponuke zálohomaty, ktoré vyhovujú malým prevádzkam aj veľkým supermarketom. Za rok 2021 sme dokázali po celom Slovensku nainštalovať stovky našich zálohomatov a pomáhame pri implementácii komplexného systému so zameraním sa na poskytovanie najlepších služieb aj produktov. TOMRA vyvíja environmentálne riešenia a inovácie, zamerané na výhody pre obchody a ich zákazníkov, a vytvára pre zákazníkov zážitok zo zálohovania. Sme veľmi vďační za príležitosť byť dôležitou súčasťou systému zálohovania, ktorý posunie Slovensko bližšie k zelenej budúcnosti.

Môžete v krátkosti predstaviť, ako bude vyzerať slovenský systém zálohovania?

Z pohľadu klasického spotrebiteľa bude systém veľmi jednoduchý. Vratné obaly, teda PET fľaše a plechovky určené na zálohovanie, stačí priniesť do predajne, vhodiť do zálohomatov alebo odovzdať pri pokladnici. Pri vrátení prázdnej a nepoškodenej PET fľaše alebo plechovky na recykláciu zákazník dostane naspäť zálohu 15 eurocentov za obal. PET fľaše a plechovky môžu zákazníci odovzdať na zberných miestach v obchodoch nad 300 m2 (pre menšie predajne je zálohový systém voliteľný, nie povinný). Mapu odberných miest zverejní a bude pravidelne aktualizovať Správca zálohového systému. Zákazníci potom môžu použiť vrátenú zálohu pri platení za nákup v predajni. Vrátené obaly budú následne zozbierané a odoslané na recykláciu.

Nie povinnosť ale zážitok. Recyklovanie bude jednoduché a praktické, sľubujú odborníci Nie povinnosť ale zážitok. Recyklovanie bude jednoduché a praktické, sľubujú odborníci TOMRA Collection

​​Na akom princípe fungujú zálohomaty vašej spoločnosti?

Fungujú veľmi jednoducho, preto výrazným spôsobom uľahčia prácu obchodom, pomôžu zákazníkom a celý systém zefektívnia. Zákazník príde k nainštalovanému zálohomatu, vhodí doň obaly určené na zálohovanie a zálohomat ihneď vypočíta výšku zálohy. Zálohomaty obaly prijímajú, rozpoznávajú, triedia, znehodnocujú, skladujú a navyše reportujú a zúčtujú vrátenie zálohy. Zároveň obchodníkovi zabezpečujú pravidelné a užitočné analýzy v reálnom čase. Naše zálohomaty ponúkajú množstvo výhod aj samotným predajniam – šetrí sa predajný priestor a pracovná sila, obaly sú zhromažďované na jednom mieste, nevzniká chaos a vďaka digitálnym technológiám nevzniká priestor na chyby pri vydávaní záloh.

Budú si zálohomaty môcť dovoliť aj malé predajne, ktorých kapacita je obmedzená?

Na výber máme niekoľko typov zálohomatov, ktoré sú rozdelené podľa veľkosti. Zálohovanie však nie je projekt na mesiac alebo rok. Systém je z dlhodobého hľadiska návratný a prvotná investícia sa obchodníkom vráti. Predajca dostane za každú PET fľašu a/alebo plechovku manipulačný poplatok, ktorý kompenzuje jeho investície a prácu. Čím viac fliaš a plechoviek zákazníci prinesú, tým viac daný predajca získava. Viac PET fliaš a plechoviek môže znamenať aj vyššiu motiváciu nakupovať viac potravín v predajni vďaka vrátenej zálohe, ktorú tu zákazník získal.

Aj vďaka automatizácii, ktorú zálohomaty prinášajú, obchodom odpadnú starosti so zbieraním a skladovaním obalov, šetrí sa čas zamestnancov aj zákazníkov. Zálohomat zároveň obchodníkovi poskytuje pravidelné výkazy a rôzne dôležité údaje. Vďaka prvotnej investícii tak má obchodník k dispozícii komplexné riešenie celého procesu zálohovania vo svojich prevádzkach. Zálohovanie je príležitosť, ktorá sa neukáže len v nádeji na lepšiu budúcnosť, ale aj v jeho ekonomickom poňatí.

V niektorých reťazcoch ste spustili pilotnú prevádzku zálohomatov. S akými reakciami sa stretávate?

Aj keď podľa prijatého zákona vzniká povinnosť zálohovať prázdne jednorazové obaly až od 1. januára 2022, prví zákazníci si už vyskúšali, ako bude fungovať systém zálohovania. Prvé automaty na zber obalov sme počas leta spustili v Nitre, Krupine či v Senci. Už počas prvých týždňov sa nám podarilo vyzbierať desaťtisíce PET fliaš či plechoviek. Teší nás, že zákazníci si na systém veľmi rýchlo zvykli, a získali sme pozitívne reakcie. Slovenská verejnosť je zálohovaniu celkovo naklonená, čo nám ukázal aj prieskum realizovaný ešte na začiatku procesu spustenia celého systému.

Ak sa maloobchodník rozhodne, že chce mať zálohomat vo svojej prevádzke, aké poplatky ho čakajú?

Maloobchodník zaplatí len za samotný zálohomat. V cene sú zahrnuté všetky základné a doplnkové služby. Technická podpora, servis a cena sa líšia podľa požiadaviek jednotlivých zákazníkov.  Roman Postl Tomra TOMRA Collection

     

Roman Postl

Vždy, keď vidí v prírode vyhodenú plastovú fľašu, stúpne mu tlak. Telom aj dušou je oddaný životnému prostrediu a myšlienke obehového hospodárstva. Má za sebou už viac ako 20 rokov skúseností v oblasti zálohovania a recyklácie. V súčasnosti vedie obchodnú jednotku TOMRA East Central Europe a jeho pôsobnosť siaha od technického zázemia až po najvyššie stupne riadenia. TOMRA aj vďaka jeho práci za rok zhromaždí viac ako 40 miliárd prázdnych obalov a dodáva 7 z 10 recyklomatov po celom svete. Ťažko nájdete niekoho, kto vie viac o účinných systémoch zálohovania a recyklácie obalov.

      

01 - Modified: 2023-09-29 13:01:43 - Feat.: - Title: Od bežných vecí až po celé autá a domy. Z recyklovaného plastu dokážu spraviť čokoľvek, najnovšie aj zmrzlinu 02 - Modified: 2023-08-25 13:21:09 - Feat.: - Title: Ministerstvo životného prostredia intenzívne pracuje na akčnom pláne k odpadovému hospodárstvu, dôraz kladie aj na inovácie 03 - Modified: 2023-08-22 09:06:02 - Feat.: - Title: Pramenitá voda Natura prichádza s plne cirkulárnou plastovou fľašou 04 - Modified: 2023-08-17 12:00:00 - Feat.: - Title: Mikroplasty ako skaza všetkého života. Vedci ich našli už aj v dôležitom ľudskom orgáne 05 - Modified: 2023-08-22 11:30:01 - Feat.: - Title: Spustí „Biela kniha“ revolúciu v odpadoch?
menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
30. september 2023 01:53