Predaj použitých softvérov vám ušetrí milióny© Relicense 1029-2021
StoryEditor

Predaj použitých softvérov vám ušetrí milióny

17.02.2022, 23:00
Medzi použitými softvérovými licenciami a tými novými nie je v súlade so zákonom žiadny rozdiel. Ten použitý však vašej firme môže ušetriť nemalé množstvo peňazí. Poslaním spoločnosti Capefoxx je umožniť vám využívanie výhod, ktoré ponúkajú druhotné licencie.

Softvérový secondhand by mohla čakať priaznivá budúcnosť. Nákupom licencie z druhej ruky totiž nestratíte na kvalite, no jednoznačne ušetríte. Spoločnosti začali využívať výkup takzvaných druhotných licencií. Táto funkcia je k dispozícii už od roku 2012 a slovo bazár pri nej nadobúda úplne iný rozmer.

Spoločnosť Capefoxx v súlade so zákonom získava použité softvérové licencie v celej Európe a ponúka ich podnikom a verejným orgánom. Všetky produkty spoločnosti, ako aj súvisiace konzultačné služby sú vytvorené tak, aby klientom umožnili využívať inteligentnejší, flexibilnejší a nákladovo oveľa efektívnejší spôsob získavania licencií na softvér, ktorý potrebujú na riadenie podnikov.

Ušetria obe stany

Obchodovanie s druhotnými licenciami získalo v posledných rokoch na popularite. Nejde však o žiaden čierny trh, keďže je nutné dodržať zásady plynúce zo zákona Súdneho dvora Európskej únie. Medzi tie najdôležitejšie nepochybne patrí legálna cesta zaobstarania si softvéru. To v preklade znamená, že ak sa rozhodnete predať zakúpenú licenciu, ktorú ste sa rozhodli ďalej nevyužívať na vlastné účely, musíte vedieť dokázať jej legálny pôvod z členských krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo Švajčiarska. Taktiež sa nevyhnete čestnému vyhláseniu o dopoužívaní softvéru, ktorý ste pred predajom odinštalovali zo všetkých svojich zariadení. Potrebné sú aj doklady o doživotnej platnosti licencií či o absencii práv tretích strán. Ak to nie je súčasťou nákupu, takáto transakcia nemusí byť plne legitímna.

Predaj druhotnej licencie môže svojho prvého majiteľa odbremeniť o stratu nepotrebnej investície. Často sa tak deje vo firmách, ktoré sa rozhodli pre nový softvérový systém, aktualizáciu starého, alebo si prechádzajú bankrotom. Týmto spôsobom sa rozmarná strata investície zmení na výhodnú recykláciu. Niektoré spoločnosti následne odkúpia licenciu, ktorú ponúknu ďalším zákazníkom.

V prípade, že sa nachádzate na druhej strane a od nového softvéru vás delí nemalá suma peňazí, je výkup druhotných licencií tou správnou cestou, ako výrazne ušetriť. Niektoré firmy nakupujú množstvá rôznych softvérov, z ktorých značnú časť nikdy nevyužijú. Pri snahe o vrátenie nepotrebných licencií im však často pôvodní výrobcovia nevyhovejú. Vtedy sa môžu obrátiť na spoločnosti, ktoré licencie odkupujú a predať im ich aj so 70-percentnou zľavou oproti pôvodnej cene.

Právne záväzky

Málokto vie, že akýmsi mŕtvym kapitálom spoločnosti sú aj softvérové ​​licencie, ktoré firma už nepotrebuje, alebo dokonca ani nevyužila. Predaj použitých softvérových licencií je v Európskej únii legálny. Právnym základom je takzvaný princíp vyčerpania, čo v praxi znamená, že výhradné distribučné právo na kópiu produktu chráneného autorskými právami bolo využité po jeho zákonnom uvedení na trh.

„Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora stanovilo právny rámec pre obchodovanie s použitým softvérom v európskom hospodárskom priestore. To otvorilo významnú príležitosť na úsporu nákladov, pokiaľ ide o softvérové licencie,“ povedal David Korniet, expert na správu softvérových aktív v spoločnosti Deloitte. „Niektorí naši zákazníci doplnili použitý softvér cloudovými službami od dodávateľov softvéru. Dobrým príkladom toho bol Office Pro Plus s plánom Office 365 E1, ktorý ponúkal úspory v porovnaní s plánom Office 365 E3 počas 3 rokov,“ dodal.

Podľa jeho slov je však nevyhnutné preskúmať a potvrdiť dokumentáciu prevedených licencií podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Okrem iného musí predávajúca strana poskytnúť dôkaz o trvalom nákupe licencie pôvodným kupujúcim z Európskeho hospodárskeho priestoru a vyhlásenie o ich odstránení. Ak nie sú tieto dokumenty súčasťou nákupu, takáto transakcia nemusí byť plne legitímna a zvyšuje riziko nesúladu s daným právnym rámcom. Deloitte pomáha organizáciám zabezpečiť, aby ich nákupy použitého softvéru boli bez rizika.

„O multilicencie pre štandardné produkty Microsoftu je veľký záujem. Opätovný predaj a získavanie licencií na použitý softvér sú povolené v Európskej únii, Spojenom kráľovstve a vo Švajčiarsku,“ vysvetlil Reiko Raie, jeden z expertov spoločnosti Capefoxx na trhu poskytovateľov softvéru z druhej ruky.

Predaj softvérových licencií pomôže IT oddeleniu prejsť z kapitálovo náročnej štruktúry nákladov na flexibilnejšiu, nákladovo orientovanú štruktúru. Riešenie tiež poskytuje príležitosť lepšie zdôvodniť váš plán integrácie IT prostredia do cloudu.

Treba však rozlišovať pri predaji použitého a nepoužitého softvéru. Predajom nepoužívaných softvérových licencií môžete svojej spoločnosti zvyčajne poskytnúť väčšiu slobodu pri transformácii správy softvérových licencií. V neposlednom rade môžete efektívne posilniť svoju vyjednávaciu pozíciu voči vášmu poskytovateľovi softvéru. Ak však chcete predať nepoužité softvérové ​​licencie, musíte mať najprv jasný prehľad o licenčnom súbore a jeho použití. Licenčný projekt teda poskytuje spoločnosti aj dobrú príležitosť na vytvorenie poriadku a transparentnosti v správe softvéru.

Predpoklady na prevod licencií

Na zákonný prevod licencií musí byť splnených niekoľko predpokladov a spoločnosť musí zhromaždiť množstvo informácií. Patrí sem, samozrejme, názov, verzia, vydanie, druh a počet licencií, ako aj meno registrovaného vlastníka, ktorý je oprávnený rozhodovať o ich predaji. Nesmú chýbať ani osvedčenia o vlastníctve licencií, dátum ich dostupnosti, či zoznam krajín, v ktorých boli doposiaľ využívané.

23. máj 2022 01:23