Philip Morris
StoryEditor

V 21. storočí už cigarety nikto fajčiť nemusí

03.11.2020, 11:30
Autor:
redred
Tabaková firma súčasnosti má byť podľa nej zodpovedná a prispievať k riešeniu problémov, ktoré fajčenie spôsobuje.

Spoločnosť, s ktorou spojila veľkú časť svojej kariéry, sa vydala na cestu k budúcnosti bez cigaret a dymu a ona je pripravená túto misiu do bodky naplniť. Generálna riaditeľka spoločnosti Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko, Andrea Gontkovičová.

Poslanci Národnej rady budú zakrátko rozhodovať o novej podobe spotrebných daní na tabakové výrobky. Už počas schvaľovania vo vláde zaznievala z prostredia priemyslu predovšetkým silná kritika zvyšovania dane na cigarety. Ako to vidíte vy?
Spotrebné dane sú zásadný zdroj príjmu štátu a takisto nástroj, ktorý vlády na celom svete používajú na ovplyvnenie spotrebiteľského správania, teda v našom prípade počtu fajčiarov. Spotrebné dane a DPH predstavujú takmer 80% ceny cigariet, preto je spojenie medzi výškou dane a cenou tesné. Štát má teda vo zvyšovaní daní z cigariet aj zaručený príjem, ktorý má v súčasnej ekonomickej situácii pochopiteľne svoj význam.

Čiže, vy ako líder trhu nemáte so zvyšovaním daní problém?
Zvyšovanie daní je rozhodnutie v rukách štátu a je to tak už od pradávna. Čo sa však v nikotínovom priemysle mení je prístup k úrovni zdanenia jednotlivých výrobkov podľa miery škodlivosti. Vieme, že najlepšie je nefajčiť vôbec, avšak nie každý dospelý fajčiar to dokáže. V momente, keď existuje menej riziková voľba konzumácie nikotínu je v záujme nás všetkých o tom dospelým fajčiarom poskytnúť informácie a ich prechod k menej škodlivým výrobkom podporiť. Daň a regulácia sú súčasťou tejto rovnice.

Svet sa mení. Ľudia si dnes oveľa viac uvedomujú problémy, ktoré fajčenie spôsobuje a hľadajú východisko. Kto dnes tvrdo obhajuje záujmy cigaretového priemyslu 20. storočia, tento trend zmeškal, musí si byť vedomý, že je pozadu a ani v najmenšom nepomáha ani fajčiarom, ani štátu v boji s následkami fajčenia.

Rozprávam sa ešte stále s vysokou manažérkou vedúcej tabakovej spoločnosti sveta? Chápem to správne, že Philip Morris bojuje proti fajčeniu?
Áno. Je to možno prekvapivé, ale je to tak. Súvisí to s našou transformáciou. Philip Morris je stále lídrom nikotínového odvetvia, ale s tým rozdielom, že pred viac ako desať rokmi sme nastúpili na cestu budovania budúcnosti bez dymu a bez cigariet a začali sme intenzívne pracovať na vývoji a sprístupňovaní menej škodlivých bezdymových nikotínových výrobkov. Do 10-15 rokov chceme už s cigaretami na niektorých trhoch úplne skončiť. Preto, sa namiesto kritiky daní snažíme byť partnerom v odborných a regulačných diskusiách a upozorňujeme na to, ako môžu bezdymové alternatívy prispieť k riešeniu aj nad rámec samotnej regulácie.

Práve na bezdymové výrobky ukazujú prstom cigaretové spoločnosti a radia vláde, aby priestor na vyššie príjmy hľadal tam.
Bezdymové výrobky sú výrazne lepšou alternatívou pre dospelých fajčiarov, ktorá mení nielen ich život, ale aj životy ich partnerov, detí, babičiek a priateľov. Hovoria o tom nielen vedecké štúdie, ale aj samotní užívatelia týchto alternatív a ich blízki. Názor, že len preto, že sa isté výrobky na prvý pohľad podobajú, tak majú byť zdanené rovnako nie je správny.

Ako by teda mali byť dane nastavené?
Náš názor, ktorý sa snažíme ponúknuť do diskusie, je, že rast daňového zaťaženia by mal odrážať škodlivosť jednotlivých kategórií výrobkov. Koncové rozhodnutie však patrí regulátorom a zákonodarcom.

Ale je tu argument, že pri nižšom zdaňovaní bezdymových výrobkov štát prichádza o peniaze, pretože každá desiata cigareta je nahrádzaná bezdymovým výrobkom...
Tento pohľad je veľmi zjednodušený a v mnohých ohľadoch aj mylný. V prvom rade, bezdymové tabakové výrobky nie sú cigarety, porovnávajú sa teda hrušky s jablkami. Bezdymové produkty predstavujú úplne nový prístup. S cigaretami majú spoločné len to, že obsahujú tabak a majú valcovitý tvar. Tam však akákoľvek podobnosť končí.

Filter, tabak, výroba, spôsob použitia, zážitok a zdravotné následky sú diametrálne odlišné. Tieto výrobky nehoria, len sa zahrievajú na kontrolovanú teplotu. Benefity, ktoré v porovnaní s fajčením dospelým fajčiarom – a všetkým nám - prinášajú sú obrovské.

Spoločnosť by sa z objavu a účinkov bezdymových výrobkov mala tešiť tak, ako sa teší napríklad z elektromobility v automobilovom priemysle. Nástup nových riešení a výrobkov v 21. storočí je úplne prirodzený, vo všeobecnosti vnímaný pozitívne a podporovaný. Nevidím dôvod, prečo by tomu v oblasti nikotínu malo byť inak.

Prečo by zdanenie bezdymových produktov nemohlo byť napríklad na úrovni 50 % v porovnaní s cigaretami?
Budujeme novú disciplínu, ktorá sa so 170 rokov známym cigaretovým biznisom vôbec nedá porovnať.

V prvom rade je potrebné zohľadniť nižšiu mieru škodlivín, pretože spotrebné dane majú okrem iného pozitívne ovplyvňovať rozhodnutia spotrebiteľa vo vzťahu k ochrane zdravia. Naviac, na rozdiel od cigariet vstupujú do hry tiež nevyhnutné a najmä kontinuálne investície do výskumu, vývoja a inovácií, rovnako ako budovanie povedomia, vysvetľovanie a asistencia pri ich spoznávaní a používaní. K vývoju týchto alternatív od začiatku pristupujeme s rovnakou zodpovednosťou a vedeckou dôkladnosťou, ako to robia farmaceutické firmy pri vývoji nových liekov. Toto všetko sa pochopiteľne odráža aj v komplexnosti a finančnej náročnosti, ktorá si daňové rozlíšenie zasluhuje.

Aký by teda mohol byť celkový dopad nových daní na bezdymové výrobky a na cigarety?
Finálne slovo budú mať poslanci . Každopádne návrh, ktorý na konci septembra prijala vláda, zvyšuje sadzbu na bezdymové produkty v priebehu troch rokov o takmer 145%, pričom už v budúcom roku má vzrásť o 72%. U cigariet je naopak nárast podstatne miernejší.

Následkom toho, môžu na trhu byť ešte stále značky cigariet a iných tabakových výrobkov, ktoré budú po zdražení cenovo dostupnejšie ako bezdymové produkty, ktoré sú dokázateľne menej škodlivé. To nám je z princípu ľúto, avšak chápeme to ako začiatok cesty a verím, že čas a fakty neskôr povedú k ešte odvážnejším rozhodnutiam v prospech znižovania rizika.

V tomto svetle vyzerá byť nárast dane na bezdymové výrobky naozaj vysoký. Budete proti tomu namietať?
Vždy sa v krajinách, kde pôsobíme snažíme byť verejnej správe spoľahlivým a dlhodobým partnerom a poukazovať na potenciál, ktorý má menej škodlivá alternatíva pre boj s fajčením a jeho následkami. V tom mienime pokračovať bez ohľadu na výslednú podobu daní.

Chápeme, že štát hľadá riešenie, ktoré naplní tak ciele na ochranu verejného zdravia, ako aj napomôže riešeniu problémov v rozpočte. Preto, prístup, keď menej škodlivá alternatíva nie je v prepočte na cenu zaťažená viac ako cigarety vnímame ako pozitívny krok. Slovensko aj doteraz patrilo ku krajinám, ktoré sa postojom k regulácii zúčastňovalo globálneho úsilia v oblasti harm reduction (znižovanie rizika) a predpokladám, že aj to sa napokon premieta do hľadania kompromisu.

Čo je to vlastne harm reduction? Viete to v krátkosti priblížiť?
Je to globálne úsilie o znižovanie škodlivosti a tým aj dopadov na zdravie. Prístup v podstate podobný, ako sa používa pri riešení drogových závislostí. Podstatou je motivovať užívateľa k zmene, ktorá mu pomôže zlepšiť kvalitu života. Riešením je substitúcia, čiže nahradenie toho, čo užívateľovi škodí najviac inou alternatívou, ktorej dopady sú čo najmenšie. Vďaka najnovším technológiám a inováciám dnes takéto riešenia máme.

Ide teda o niečo ako vybíjanie klinu klinom, resp. tabaku tabakom?
Až také jednoduché to nie je. Treba povedať, že žiaľ, bez odbornej pomoci, dokáže podľa dostupných poznatkov z odbornej praxe, z vlastného rozhodnutia úplne skončiť s fajčením priemerne len 3-5% fajčiarov. Môžeme preto objektívne skonštatovať, že ani prísna regulácia spotrebiteľské správanie výrazným spôsobom nemení. Sme radi, že prinášame riešenie, ktorého potenciál je veľký, či už z pohľadu vedy alebo miery adopcie spotrebiteľmi. Práve bezdymové tabakové výrobky sú určené pre dospelých fajčiarov, ktorí nedokážu alebo nechcú prestať, napriek tomu, že si uvedomujú, dopady na ich zdravie.
Ľudia fajčia kvôli nikotínu a nie dymu a dechtu, ktorý im škodí najviac. Práve preto vznikli bezdymové produkty, ktoré odstránili hlavný problém fajčenia, teda spaľovanie tabaku. Nová technológia tabak iba zahrieva na teplotu, pri ktorej sa uvoľňuje nikotín, tvorbu škodlivých a potenciálne škodlivých látok sa tým podarilo znížiť až o 95 %.

Máte k dispozícii nejaké štúdie, ktoré potvrdzujú nižšiu škodlivosť?
Samozrejme a veľmi nás teší, že nižšie riziko už potvrdili závery viac ako 30 nezávislých štúdií po celom svete. Okrem toho, vládne inštitúcie množstva krajín, napríklad Veľkej Británie, Nemecka či v Holandska, označujú novú formu prijímania nikotínu bez dymu za dôležitú pomôcku pri odvykaní.
Začiatkom júla tohto roka navyše nasledovalo úplne prelomové rozhodnutie amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ktoré prišlo po veľmi dôkladnom a tri roky trvajúcom preverovaní rizikovosti zahrievaného tabaku v zariadení IQOS. FDA autorizoval náš výrobok ako „tabakový výrobok s modifikovaným rizikom“ (modified risk tobacco product MRTP). Naviac, stanovil, že IQOS je „vhodný na podporu ochrany verejného zdravia“. Žiadny iný elektronický produkt na báze nikotínu takúto autorizáciu smerom k dopadom na zdravie celej populácie doteraz od FDA nezískal.

Ako vlastne vznikli bezdymové produkty?
Pred vyše desiatimi rokmi u nás, vo Philip Morris, padlo kľúčové rozhodnutie urobiť maximum pre znižovanie rizík a dopadov našich produktov na spotrebiteľa. V súčasnosti na tom pracuje už viac ako 400 špičkových vedcov, vývojárov a medicínskych odborníkov z celého sveta s cieľom priniesť inováciu, ktorá bude odpoveďou na potreby dospelých, ktorí chcú so svojim problémom niečo urobiť. V roku 2014 sme dokončili vývoj zariadenia IQOS, ktoré odbúralo hlavný problém fajčenia, teda dym. Ešte v tom istom roku bolo po prvý raz uvedené na japonský trh.

Výskum a vývoj však ide ďalej. Len my v PMI máme už najmenej ďalšie 4 platformy a určite nie sme jediní. Verím, že čoskoro bude na Slovensku v ponuke portfólio bezdymových výrobkov tak široké, že si z neho vyberie každý dospelý fajčiar a s horením tabaku a cigaretami sa budeme môcť rozlúčiť.

Ako sa nová alternatíva ujala a ako ju prijalo Slovensko?
Rýchlo sme expandovali do množstva krajín a dnes máme novú alternatívu na 57 trhoch. Odhadujeme, že už takmer 12 miliónov bývalých dospelých fajčiarov po celom svete vďaka tomu prestalo úplne fajčiť cigarety. Je to veľmi dobrý výsledok a povzbudenie, že táto cesta je schodná.
V roku 2017 sme túto inováciu priniesli aj na Slovensko a je vidieť, že Slovenky a Slováci si lepšiu voľbu rýchlo obľúbili. Dnes sme jedna z krajín, ktoré sú na ceste odchodu od cigariet najďalej. Máme takmer 180 000 dospelých užívateľov a čo mňa osobne teší najviac je, že takmer 130 000 z nich už prestalo fajčiť úplne. To je viac ako 10% populácie dospelých fajčiarov.

Predpokladám však, že vzhľadom na tieto čísla, aj váš biznis dnes stojí najmä na cigaretách. Čo s nimi?
Vieme, že cigarety tu s nami ešte pár rokov budú, ale je hlavne na rozhodnutí výrobcov, vedcov a regulátorov, ako cestu od cigariet smerom k budúcnosti bez dymu nakreslia a akú rýchlosť zvolia. Pre nás je to jednosmerka, kde je cesta naspäť nemožná. Berieme to veľmi vážne. Na Slovensku tomu venujeme takmer všetky zdroje - financie, čas, ľudí - vrátane stoviek odborníkov, ktorí sa osobne venujú dospelým fajčiarom a pomáhajú im svet horenia tabaku opustiť navždy. Dovolím si povedať, že už tri roky realizujeme na Slovensku najväčšiu kampaň proti fajčeniu v histórii. Avšak nezvládneme to sami. Tešíme sa, že postupne nachádzame podporu aj medzi odborníkmi, vedcami a regulátormi. To je zásadné.

V porovnaní s cigaretami máte pri bezdymových produktoch vyššiu maržu. Sledujete teda asi aj cieľ vyššej rentability...
V prvom rade myslíme na zákazníkov, ale ako každá komerčná firma tiež na budovanie hodnoty pre akcionárov. Išlo by o veľmi zlú inováciu, ak by sme za investíciu vo výške viac ako 7 mld. dolárov do výskumu a vývoja a presmerovaní množstva ostatných zdrojov, priniesli technologicky vyspelý produkt, ktorý skončí v šuplíku a bude obchodne menej úspešný, ako naša vlajková loď z minulého storočia - cigareta. Musíme si však uvedomiť, že nielen ekonomika vývoja, ale aj celkovej ponuky, predaja a starostlivosti o zákazníka po nákupe je pri tak diametrálne odlišnom produkte tiež úplne odlišná, zložitá a z každej strany nákladná. Aj napriek tomu, že aj iné firmy už výrobky s potenciálne zníženým rizikom v niektorých krajinách ponúkajú, na Slovensku zatiaľ nie. To necháva všetku pioniersku prácu ohľadom budovania povedomia a porozumenia tejto kategórii a teda aj všetky náklady s tým spojené na našich ramenách.

Čo vstupuje do tejto ekonomiky?
Ide nielen o náklady na výskum a vývoj zariadení a náplní, ktorý pochopiteľne neustáva. Ruka v ruke s ním budujeme tiež nové fabriky s výrobou, ktorá je úplne nová a podstatne komplikovanejšia. Nastavujeme kontrolu kvality výrobných procesov, ktoré majú vysoké, prakticky farmaceutické štandardy. Úplne odlišný je aj model predaja. Zatiaľ čo cigarety svet pozná viac, ako 170 rokov a ich predaj a nákup v trafike je čisto transakčná operácia, my vstupujeme do osobného vzťahu so zákazníkmi a sme pripravení urobiť všetko pre to, aby sme zamedzili ich návratu k cigaretám. Vďaka tomu vznikli aj úplne nové pracovné príležitosti, máme svoju obchodnú sieť, call centrum a zákaznícku podporu.

Zároveň sa samozrejme riadime aj Zákonom na ochranu nefajčiarov, čiže každoročne školíme tisícky predajcov a to hlavne s dôrazom na to, aby sa tabakové výrobky a informácie o nich nedostávali do rúk mladistvých. Som matka dvoch dospievajúcich synov a kompromisy v tejto oblasti pre mňa neexistujú.

Myslíte, že sa dočkáme toho, že raz bezdymové výrobky budú na Slovensku dominovať?
Určite áno. Ja a môj tím urobíme preto všetko a pevne verím, že sa tak stane skôr, ako si dnes dokážete predstaviť. V 21. storočí už nikto totiž fajčiť nemusí. Ani na Slovensku.

Kto je Andrea Gontkovičová
Od roku 2019 je generálnou riaditeľkou spoločnosti Philip Morris pre ČR, SR a Maďarsko. Stojí tak na čele úsilia o naplnenie vízie budúcnosti bez dymu a cigariet a ich nahradenie menej rizikovými produktami. Pôsobenie v PMI začala v roku 1997, kedy sa pripojila k tímu na Slovensku. V následujúcich viac ako 20 rokoch pôsobila na českom, slovenskom trhu, ako i v centrále PMI vo Švajčiarsku. Zastávala rad vedúcich pozícií na národnej i EU úrovni v oblasti vonkajších vzťahov, strategického plánovania a riadenia nástupu produktov so zníženým rizikom. Od roku 2017 postupne v celom regióne uviedla na trh systém zahrievania tabaku IQOS.

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
03. jún 2023 11:04