Šéf Amundi: Slováci málo investujú, úspory im likviduje infláciaAmundi
StoryEditor

Šéf Amundi: Slováci málo investujú, úspory im likviduje inflácia

20.04.2022, 00:00
Nie je prekvapivé, že sa v tejto turbulentnej dobe všetko odvíja od aktuálnej situácie – zo dňa na deň. Vývoj svetových ekonomík a akciového trhu nie je výnimkou. Za nedávnymi prepadmi stoja dve dôležité udalosti posledných mesiacov. Tou prvou bola relatívne zdravá korekcia po heroickom roku 2021, kedy veľa indexov končilo v plusoch a tiež kombinácia veľkej inflácie a zmeny menovej politiky. Tým druhým faktorom je samozrejme ruský vpád na Ukrajinu a s tým spojené ekonomické hrozby. O tom, či sú trhy z najhoršieho vonku alebo nás ešte čakajú ďalšie výrazné prepady a tiež o tom, ako akciové trhy ovplyvnila v minulom roku pandémia alebo akí investori sú Slováci, sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom spoločnosti Amundi CR Asset Management Franckom du Plessixom.

Myslíte si, že môžeme očakávať ďalšie prepady na akciových trhoch?  

Obzvlášť v eurozóne bol pokles naozaj značný, v USA to bolo o niečo lepšie. Celkovo je ale pozitívne, že trh už zlé správy vstrebal a tiež preto reaguje v posledných dňoch rastom na každý náznak pokroku. Aktuálne záleží predovšetkým na vývoji vojenskej krízy a na tom, ako trhy vstrebú cyklus zvyšovania úrokových sadzieb v USA. Situácia na akciových trhoch nám teda naznačuje, že smerujeme k stabilizácii. Vychádzame však z predpokladu, že sa konflikt na Ukrajine nebude ďalej výrazne zhoršovať a tiež, že sa podarí skrotiť aktuálne vysokú infláciu a nebezpečné inflačné očakávania.

 

Myslíte si teda, že nie je doba opúšťať akciový trh?

To záleží na tom, či ste krátkodobý špekulant alebo dlhodobý investor. Špekulantom radiť nemusím a dlhodobý investor by mal rozložiť svoje peniaze medzi reálne a finančné aktíva, napríklad podľa pravidla tretinu v nehnuteľnostiach, tretinu v akciách a tretinu v hotovosti a dlhopisoch. Od tohto pravidla sa pochopiteľne musí každý „odraziť“ a zohľadniť svoj individuálny finančný plán. Ale nie princípom „všetko alebo nič“. Takže nie, akciový trh by som v prípade dobrého plánu neopúšťal, hlavne nie z dôvodu vyššej krátkodobej volatility. Pre drobného investora je navyše najrozumnejšou akciovou stratégiou pomalé dlhodobé pravidelné investovanie menších čiastok pre horizont 15 a viac rokov.  

 

Ako vnímate slovenských investorov? Líšia sa v niečom od tých zahraničných?

Hlavný rozdiel medzi slovenskými investormi v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami spočíva v tom, že stále investujú výrazne menej a celková hodnota finančných aktív je v priemere na obyvateľa výrazne nižšia. Slováci majú najväčšie prostriedky na bežných a dlhodobých bankových účtoch, kde dochádza k ich postupnému znehodnocovaniu infláciou a kde sú v súčasnej dobe prakticky nulové úrokové sadzby. Druhým významným rozdielom je obľuba zmiešaných fondov a fondov s nehnuteľnosťami. V iných vyspelých krajinách prevažujú dynamickejšie investície do akciových fondov, ktoré majú dlhodobo vyšší potenciál zhodnotenia.

 

Dá sa povedať, že rok 2021 bol z hľadiska investícií zlomový? Myslíte si, že dynamika investícií a zmeny v správaní investorov posúvajú oblasť investícií vpred alebo naopak?

Rok 2021 bol výnimočný, pretože ocenenie akciových trhov vzrástlo na nevídanú úroveň, pretože globálna situácia v oblasti zdravia mala ďaleko ku stabilite. Dôvodom bol ústretový postoj centrálnych bánk, oživenie ekonomických čísel a výsledkov firiem. Domnievam sa, že investori sa chovali podobne ako v predchádzajúcich cykloch a snažili sa využiť rastúci trh.

 

Pandémia Covid-19 mala určite vplyv na investorov. Môžete zhodnotiť rozdiely medzi obdobím pred pandémiou a súčasnú situáciu?

Zásadným prvkom investovania sa stalo ESG, o tom nemôže byť pochýb. Žiadny ďalší takto významný faktor na trhu nevidím. Investori, sa stále snažia o návratnosť svojich investícií a hľadajú všetky možné príležitosti, ako zhodnotiť svoje prostriedky. Na tom sa nič nezmenilo. Kríza však ešte viac prehĺbila rozdiely medzi bohatými a chudobnými ľuďmi.

 

Investovanie do ESG fondov je na Slovensku stále obľúbenejšie. Čo konkrétne investorov láka?

Investori chcú, aby ich peniaze boli investované podľa jasnejších a transparentnejších kritérií a tak, aby sa na transformácii ekonomiky smerom k dlhodobej udržateľnosti mohli sami podieľať. Vďaka novému legislatívnemu nariadeniu EÚ, ktoré vstúpilo do platnosti v minulom roku, musíme ako správca aktív používať prostriedky investorov podľa kritérií naviazaných na ESG (E – environment, S – social, G - govarnance). Tento trend bude stále populárnejší, pretože si investori uvedomujú vplyv svojich aktív na svoju budúcnosť a svojich detí. Zároveň môžem potvrdiť, že naši partneri, či už banky, poisťovne alebo sprostredkovatelia, silno nasledujú pri predaji tento trend. Predajným argumentom číslo jeden je pochopiteľne spoločenská zodpovednosť.

 

Amundi vstúpila do roku 2022 vo veľkom štýle a prevzala spoločnosť Lyxor, jedného z lídrov v oblasti poskytovania ETF riešení. Čo vám táto transakcia prináša?

Dokladá našu dobrú finančnú kondíciu a ambíciu posilniť vedúce postavenie medzi správcami aktív vo svete a v Európe. Akvizícia posúva platformu Amundi Passive (ETF, indexové a Smart Beta riešenia) na pozíciu popredného európskeho poskytovateľa ETF. Pre nás je pochopiteľne skvelá správa, že ľudia majú o ETF veľký záujem. V minulom roku sme mali na Slovensku hrubý predaj celkom v hodnote takmer 170 miliónov eur, z čoho zhruba jednu pätinu tvorili ETF fondy. Ide o koncernové investičné riešenia, z ktorých máme vytvorené štyri modelové portfólia fondov obchodovaných na burze. Je to mix fondov zostavený podľa rizikového profilu klienta. Portfólia sa na kvartálnej báze rebalancujú.

 

Môžete z pohľadu odborníka povedať, aký bude rok 2022, čo investorov čaká, čoho sa vyvarovať a na čo by sa naopak mali noví aj existujúci investori zamerať?

Tento rok bude volatilnejší ako minulý rok, môžeme sa dočkať zhmotnenia geopolitických rizík aj neočakávaných opatrení centrálnych bánk. Napriek tomu sme aj naďalej presvedčení, že väčšina spoločností bude schopná generovať očakávané výnosy, čím upokojujeme investorov a ospravedlňujeme relatívne drahé trhové ocenenia.

Očakávame tri hlavné výzvy pre investorov:

  • Návrat inflácie, ktorý by sa mohol ukázať ako trvalejší, než sa pôvodne očakávalo, hlavne v kontexte pomalšieho rastu
  • Riziko desynchronizácie menovej a fiškálnej politiky na pozadí rastúceho napätia medzi USA a Čínou a zmien v správe vecí verejných v Európe
  • A konečne nutnosť urýchliť začlenenie prvkov ESG do investičných portfólií 

Šéf Amundi Šéf Amundi Amundi

Prečo by si investori mali vybrať Amundi? V čom sa líšite od konkurencie a čo môžete svojim klientom ponúknuť?

Amundi predstavuje veľmi úspešný príbeh: globálna, napriek tomu stále agilná spoločnosť, ktorá neustále inovuje a diverzifikuje, má solídne a dobre kontrolované finančné výsledky a tiež veľa zamestnancov hlboko oddaných svojmu oboru.

Ako popredný správca aktív v Európe a svetový líder v oblasti ESG sa snažíme neustále posilňovať svoju pozíciu, aby sme mohli klientom ponúkať prvotriedne investičné a sporiace riešenia. Náš nedávno predstavený plán „2025 Ambition,“ dokladá, že nám záleží na spravodlivejšej transformácii ekonomiky a chceme sa na tomto procese aktívne podieľať.

 

Pozrime sa na vaše plány na najbližších 3 až 5 rokov. Aké sú ciele skupiny Amundi? Akú sú vaše vízie pre toto obdobie?

Aby sme sa udržali na čele v oblasti ESG, musíme urýchliť splnenie našich záväzkov v oblasti ESG a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Náš rast musí byť plne udržateľný.

Integrácia spoločnosti Lyxor nám umožní stať sa európskym lídrom v oblasti ETF. Potrebujeme však rozšíriť aktivity v Ázii, hlavne v Číne a Indii. Musíme tiež pokračovať v integrácii digitálnych technológií a ponúkať klientom moderné riešenia s vysokou pridanou hodnotou. K tomuto cieľu nám pomôže aj ďalší rozvoj Amundi Technology.

Dlhodobo usilujeme o väčšie zastúpenie na realitnom trhu, či už v oblasti súkromného kapitálu, súkromného dlhu, nehnuteľností alebo infraštruktúry, pretože ide o rýchlo rastúce odvetvie. A v neposlednom rade usilujeme o maximálnu prevádzkovú dokonalosť a bezpečnosť. Dôvera zákazníkov predstavuje zásadnú podmienku nášho úspechu.

 

Franck du Plessix (56), CEO Amundi CR Asset Management

Ako CEO pôsobí Franck du Plessix pre ČR, SR a Bulharsko od roku 2015, vtedy nastúpil ešte do IKS KB, ktorá bola jednou z dvoch spoločností, z ktorých celosvetovo vznikla skupina Amundi.

Pred príchodom do čela Amundi CR pôsobil v Ázii, Európe aj USA na rôznych pozíciách – ako vedúci oddelenia treasury, riadil súkromné bankovníctvo a štruktúrovaný produktový predaj a zodpovedal za rozvoj partnerstiev. Vyštudoval univerzitu v Clermont-Ferrand vo Francúzsku, kde získal titul Executive SG MBA Wealth Management, a na Kellogg Northwestern University v Chicagu mu bol udelený titul Executive MBA. Vo voľnom čase rád cestuje, zaujíma ho história, príležitostne hrá golf, venuje sa joge a rád varí. Je ženatý a má tri deti.

Amundi je popredným európskym správcom aktív a patrí medzi desať najväčších svetových hráčov[1] v tomto odbore. Ponúka svojim retailovým, inštitucionálnym a firemným klientom kompletnú škálu sporiacich a investičných riešení v oblasti aktívnej a pasívnej správy, tradičných a reálnych aktív. Vďaka svojim šiestim medzinárodným investičným centrám[2], možnosťami finančného a mimofinančného výskumu a dlhodobému záväzku k zodpovednému investovaniu je Amundi kľúčovým hráčom na poli správy aktív. Je dcérskou spoločnosťou skupiny Crédit Agricole, je kótovaná na burze cenných papierov a v súčasnej dobe spravuje aktíva[3] v hodnote viac ako 2 000 miliárd eur.  

Zo začiatku roku 2022 dokončila skupina Amundi akvizíciu spoločnosti Lyxor, kľúčového hráča na poli ETF, ktorého AuM ráta na 140[4],[5] miliárd eur. Amundi sa dlhodobo angažuje v oblasti zodpovedného investovania a tzv. ESG.

[1] Zdroj: IPE Top 500 Asset Managers zverejnený v júni 2021 na základe aktív spravovaných k 31. 12. 2020

[2] Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paríž a Tokyo

[3] Údaje Amundi k 31/12/2021

[4] K 30. 9. 2021

[5] Bez poradenským mandátov, ktoré nie sú zahrnuté do AuM podľa metodiky Amundi; činnosti Lyxoru, ktoré si ponechala Sociéte Générale: štrukturovaná správa aktív a ďalšie činnosti venované privátnemu bankovníctvu.

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
28. február 2024 00:52