Delostrelecká munícia kalibru 155 mm z produkcie MSM GroupMSM Group
StoryEditor

MSM Group je popredným svetovým hráčom v oblasti výroby munície

17.06.2022, 00:00

Skupina MSM Group, ktorá je súčasťou priemyselno-technologického holdingu Czechoslovak Group, je spoločnosť zastrešujúca viacero firiem z oblasti vojenskej a strojárskej výroby. Holding Czechoslovak Group na Slovensku zamestnáva 1100 pracovníkov, z toho takmer polovica pracuje práve vo firmách MSM Group. Aj keď nie je skupina MSM Group zameraná výhradne iba na oblasť výroby munície a služieb, ktoré s muníciou súvisia, ide o kľúčový segment podnikania skupiny.

V rámci holdingu MSM sa venuje segmentu munície viceprezident holdingu Pavol Čahoj. S muníciou je spojený celý jeho profesijný život: Absolvoval Vojenskou akadémiu v Liptovskom Mikuláši so zameraním na obor Výzbroj a munícia. Pred nástupom do skupiny MSM pôsobil ako vojak na rôznych pozíciách v Ozbrojených silách SR, naposledy ako inštruktor výcviku v oblasti likvidácie nevybuchnutej munície a nástražných výbušných systémov NATO v medzinárodnom Center of Excellence v Trenčíne. Nižšie Pavol Čahoj popisuje aktuálny stav muničného priemyslu z hľadiska spoločnosti MSM ako aj z hľadiska globálnych trendov.

Aké typy munície vlastne skupina MSM vyrába?

Našim hlavným produktom je delostrelecká munícia rozdelená do dvoch podskupín. Prvou je mínometná munícia kalibru 60mm, 81mm, 82mm a 120mm. Druhou podskupinou je delostrelecká munícia do húfnic kalibru 105mm, 122mm, 152mm a 155mm.

Je tu ale ešte jedna významná oblasť v ktorej pôsobíme a tou je tanková munícia. Sme schopní dodávať kaliber 105mm, východný kaliber 125mm a zároveň aj západný 120mm. Posledná menovaná kategória odpovedá aj výzbroji tanku Leopard, ktorý by mala získať Armáda ČR.

Spomenúť musíme ešte jeden zaujímavý produkt: protitankové strely Spike, ktorými sú vyzbrojené napríklad české armádne Pandury. Tieto strely vyrába naša španielska spoločnosť FMG na základe licencie od izraelského výrobcu.

Štandardným kalibrom NATO u delostreleckej munície je 155mm a vy ste jej výrobcom. Znamená to, že produkujete univerzálnu muníciu tohoto kalibru, alebo ju musíte prispôsobovať každej húfnici?

Reálne je potrebné skutočne certifikovať muníciu pre každý typ húfnice zvlášť. Štandardný je v NATO kaliber, ale nie zbraň. Neznamená to nutne, že by nešlo strieľať jedným typom granátu z viacero húfnic, ale výsledky streľby by sa pri vzdialenosti a presnosti, ktorá sa aktuálne vyžaduje, líšili. Ostatne aj z tohto dôvodu prebiehala v ČR debata o prenesení výroby munície pre francúzsku húfnicu Caesar, ktorú si Česká armáda obstaráva. Muníciu pre Caesary si vyrába priamo výrobca, teda Nexter, podobné je to u nemeckého Rheinmetallu, ktorý si taktiež vyrába delá aj muníciu pre ne „pod jednou strechou.“ Certifikácia munície nie je jednoduchý a lacný proces, pretože je potrebné v rámci certifikácie vykonať skúšobné streľby. My vieme a máme prakticky overené z testov u zákazníka, že našu muníciu je možné adaptovať na rôzne druhy húfnic. Ale vždy je potrebná súčinnosť s výrobcom zbrane.

Dôležitým parametrom pri skladovaní munície je životnosť. Dá sa predĺžiť?

Štandardná životnosť delostreleckej munície je 10 rokov. To neznamená, že by s ňou potom nešlo strieľať, ale zvyšuje sa riziko porúch, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť pri streľbe, bránia presnému zásahu, alebo by mohli poškodiť zbraň. Pri predlžovaní životnosti munície sa zisťuje jej stav. Granáty sa rozoberú a prebehne defektoskopia jednotlivých komponentov či chemická analýza prachu a výbušniny. Nakoniec sa potvrdia výsledky analýz streľbami v certifikovanom zariadení. Pokiaľ je všetko v poriadku, tak sa munícii predĺži životnosť o ďalších 5 rokov. Pokiaľ zistíme vady, tak sa rizikové komponenty, napr. zapaľovač či iniciátor, musia vymeniť. Presne tieto služby poskytujeme v jednom z podnikov našej skupiny, konkrétne v MSM Nováky.

Na akom princípe funguje cvičná delostrelecká munícia?

Cvičenie s ostrou muníciou je nákladná a organizačne zložitá záležitosť. Cena jedného ostrého granátu sa podľa druhu pohybuje aj v tisíckach eur. Týka sa to hlavne munície s vyšším dostrelom, takže aj jediný výstrel vyjde draho. Cena cvičného granátu sa ráta v stovkách eur. Ide o muníciu z polyuretánu, ktorá sa po výstrele do vzdialenosti 100 metrov od hlavne rozplynie, takže je zároveň ekologická. Táto munícia slúži k tomu, aby si obsluha nacvičila nabíjací cyklus a samotnú streľbu. Samozrejme s ňou nie je možné viesť paľbu na cieľ.

Aký je vlastne dostrel modernej delostreleckej munície?

Štandardný delostrelecký granát má dostrel do 18 km. Je ale možné vyrábať muníciu s dostrelom 43 km. Tá má prišraubovaný tzv. base bleed s prachovou náplní, ktorá po výstrele horí a na základe fyzikálnych princípov predlžuje dolet.

Jedna vec je dostrel, druhá je presnosť. Dá sa predpokladať, že aj v tejto oblasti sú delostrelci stále náročnejší…

Aktuálne požiadavky sú zjednodušene povedané také, že by mal byť aj na maximálnu vzdialenosť 43 km zničený jediným výstrelom cieľ o veľkosti 200 litrového barelu, či už priamym zásahom alebo výbuchom strely v tesnej blízkosti.

Registrujete zvýšenie záujmu o muníciu po vypuknutí vojny na Ukrajine?

Ruská agresia proti Ukrajine iba umocnila trend, ktorý začal v posledných rokoch. Európske armády mali v skladoch málo munície a málo cvičili. Teraz delostrelectvo cvičí intenzívnejšie a štáty chcú zásoby munície doplniť. Konflikt nielen na Ukrajine, ale aj na Kaukaze potvrdil, že delostrelectvo je z hľadiska efektivity vzhľadom k vynaloženým prostriedkom jedinečný druh vojska. Samozrejme to platí pre moderné delostrelectvo, ktoré je zapojené do systému prieskumu, riadenia a velenia a má k dispozícii výkonné zbrane a modernú muníciu. Delostrelectvo oproti minulosti obvykle nevytvára palebné priehrady a nevedie dlhú prípravnú paľbu na veľké územie. Prechádza na ničenie bodových cieľov za účelom minimalizovať spotrebu munície, ale aj vedľajšie škody.

Vnímate, že sa po vypuknutí ruskej agresie proti Ukrajine zmenil vzťah štátov a verejnosti k muničnému priemyslu?

Samozrejme. Štáty pochopili, že obranný, a teda aj muničný priemysel pre svoju bezpečnosť potrebujú. Trh sa výrazne zväčšil. Do ruského útoku na Ukrajinu časť verejnosti, ale aj politikov a bezpečnostnej komunity súdila, že veľký konvenčný konflikt nehrozí. Vojna na Ukrajine ich prinútila rýchlo zmeniť myslenie.

image

Munícia kalibru 122 mm pre odpaľovacie zariadenia Grad

MSM Group

Munícia v MSM Group

Medzi zákazníkov MSM Group nepatria iba rôzne členské štáty NATO, ale aj štáty Brazília, Nigéria, Indonézia, aj agentúra NSPA spadajúca pod NATO. Svoje portfólio produktov a služieb skupina MSM Group pravidelne prezentuje na svetových veľtrhoch. Tento rok sa už stihla zúčastniť svetovej výstavy World Defence Show v Saudskej Arábii, aj veľtrhu DSA v hlavnom meste Indonézie, Kuala Lumpur. Spoločnosťami, ktoré v rámci skupiny MSM Group muníciu vyrábajú sú MSM Nováky, a.s., ZVS holding, a.s., ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, ZVS-Armory, s.r.o. a španielska Fábrica de Municiones de Granada (FMG).

Činnosť v priestoroch bývalého Vojenského opravárenského priestoru v Novákoch bola vykonávaná spoločnosťou MSM Martin, s.r.o. od roku 2012, prevádzka Nováky sa osamostatnila ako samostatná spoločnosť v roku 2019 a medzi jej hlavné činnosti patrí novovýroba 122 milimetrovej munície pre salvové raketomety RM-70, ktoré slúžia aj v Ozbrojených silách SR. Rakety kalibru 122 mm z produkcie skupiny MSM Group boli dodané do viac ako 8 krajín. Firma ponúka aj cvičnú delostreleckú muníciu, muníciu určenú pre mínomety, ako aj služby v oblasti revízie, opráv, modernizácie a predlžovania životného cyklu munície. Bohaté skúsenosti má firma so skladovaním, delaboráciou a ekologickou likvidáciou munície. V roku 2021 pracovalo v spoločnosti MSM Nováky 90 zamestnancov a tržby presiahli hodnotu 20 miliónov eur. V súčasnosti disponuje jednou z najmodernejších výrobných hál v regióne strednej Európy, ktorej ročná kapacita produkcie dokáže dosiahnuť až 70 tisíc kusov. Z hľadiska exportných úspechov MSM Nováky realizovala v roku 2021 projekt predĺženia technickej životnosti munície pre jednu z členských krajín Európskej únie, pričom spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Spoločnosť ZVS holding, a.s. sa stala súčasťou MSM Group v roku 2015, kedy sa skupina stala 50% vlastníkom akcií holdingu ZVS. Druhú polovicu akcií vlastní štát. ZVS holding sa špecializuje na výrobu strednej a veľkokalibrovej munície pre mínomety, raketomety, tanky a delostrelectvo. Práve výroba delostreleckej munície kalibru 155 a 152 milimetrov patrí ku kľúčovým produktom spoločnosti. Pre tieto typy munície firma vyrába aj jednotlivé komponenty, akými sú napríklad zapaľovače, iniciátory a pyrotechnické zlože pre iniciátory. Spoločnosť sa mimo produkcie munície zaoberá aj vývojom a výrobou produktov a služieb v oblasti strojárstva. ZVS holding zamestnáva približne 200 zamestnancov a v posledných rokoch sa spoločnosti darí nadväzovať nové spolupráce a realizovať projekty najmä s európskymi partnermi. V priebehu minulého roku ZVS holding pracoval na významnej zákazke na dodávku veľkokalibrovej munície pre poľskú spoločnosť Dezamet a spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Úspechy zaznamenáva ZVS holding aj mimo Európu. V roku 2020 sa podarilo v spolupráci s firmou ZVS IMPEX, MSM Nováky a FMG realizovať zákazku na dodanie munície kalibru 155 mm pre Spojené arabské emiráty. Zákazka zahŕňala aj dodávku modulárnych náplní. Tržby ZVS holding dosiahli v roku 2021 takmer 40 miliónov eur.

V rámci vývoja, výroby a ďalších služieb v oblasti munície sa skupina MSM Group sústredí aj na výrobu strelných zbraní a komponentov pre strelné zbrane. Tento segment pokrývajú spoločnosti ZVS-Armory, s.r.o. a ZVS IMPEX, akciová spoločnosť. Činnosť ZVS Armory, ktorá vznikla v roku 2011 a súčasťou MSM Group je od roku 2015, sa delí na dve oblasti. Prvou je výroba plášťov zásobníkov do pištolí. Najväčším odoberateľom komponentov do pištolí z produkcie ZVS Armory je Česká Zbrojovka. Do budúcna plánuje ZVS Armory rozšírenie výroby zásobníkov aj pre ručné palné zbrane ďalších značiek a v tejto oblasti chce rozvíjať aj vlastný vývoj a výrobu. Druhou oblasťou výroby je obrábanie pomocou CNC strojov. ZVS IMPEX, ktorá sa taktiež stala súčasťou MSM Group v roku 2015, sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom produktov a služieb v oblasti strojárskej výroby, ako aj výrobou pištolí a streliva. Medzi produkty spoločnosti patria pištole ZVS P20, ZVS P21 a vzduchovky PERUN.

Španielsku vetvu skupiny MSM Group reprezentuje firma Fábrica de Municiones de Granada (FMG). Spoločnosť FMG kúpila skupina MSM v roku 2020. Predaj FMG, ktorá má viac ako 700 ročnú históriu výroby, bol realizovaný so súhlasom španielskej vlády. Španielska FMG vyrába predovšetkým delostreleckú a tankovú muníciu západného kalibru. V jej portfóliu nájdeme muníciu kalibru 105 mm, 106 mm a 155 mm v prípade delostrelectva, z tankovej munície ide o 105 milimetrové a 120 milimetrové strelivo. Spoločnosť vyrába aj komponenty pre protitankové strely Spike a rakety Meteor a Mistral. Španielska firma vyrába aj 60, 81 a 120 milimetrovú muníciu pre mínomety, vysoko výkonné jednozložkové prachy pre strelivo stredného kalibru, jedno a dvojzložkové prachy pre výrobu malokalibrovej munície a pyrotechnické vybavenie pre bezpečnostné a policajné zložky. Spoločnosť FMG sa po prevzatí skupinou MSM Group dokázala stabilizovať a zvýšiť svoje tržby, ktoré v roku 2021 prekročili 14,5 milióna eur a ku koncu roku 2021 v spoločnosti pracovalo 65 zamestnancov. Firma získala aj niekoľko významných zákaziek. V roku 2021 realizovala FMG zákazku pre ozbrojené sily Španielskeho kráľovstva, ktorá sa týkala dodávok zariadení na likvidáciu podzemných mín a nevybuchnutej veľkokalibrovej munície. Medzi zákazníkov FMG patria členské krajiny NATO, nákupná agentúra NATO, ale aj krajiny Južnej Ameriky.

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
17. november 2023 04:58