StoryEditor

Kam ísť po inšpiráciu? Výber toho najlepšieho

30.09.2022, 00:00

Od októbra sa konajú v členských štátoch Únie konferencie, workshopy, školenia, webináre aj on­line aktivity, aby sa občania, firmy a inštitúcie dozvedeli viac o nevyhnutnej ochrane v kybernetickom priestore. Kampaň koordinuje Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť ENISA a v tomto ročníku sú zapojené tri stovky partnerov – vlády členských štátov, univerzity, mimovládne organizácie, profesijné združenia a podniky zo súkromného sektora.

Mapa slovenských podujatí je každým rokom bohatšia a sú na nej podujatia pre záujemcov aj profesionálov.

 

3.– 4.10.2022

EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2022

Úvodné podujatie mesiaca kybernetickej bezpečnosti prezentuje témy od základných požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy cez detekciu až po ochranu pred rizikami. Prínosom sú prezentácie a panely, kde zdieľajú profesionáli svoje skúsenosti z praxe firiem aj organizácií. V spolupráci s odbornými garantmi tu nájdete aj trendové témy, ako sú hybridné hrozby, blockchain a digitálne aktíva.

Konferencia je pod záštitou Národného bezpečnostného úradu, organizuje ju spoločnosť Poradca podnikateľa

 

11.10.2022

Kybernetická bezpečnosť v regiónoch – Košice 2022

Aktuálne trendy a technické rieše­nia, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám pomôcť minimalizovať interné aj externé riziká. Martin Lohnert púta prednáškou Ako sa stať úspešným hackerom priemyselných systémov za 15 minút.

Organizátormi sú Inovačné centrum Košického kraja, Košický kraj, Združenie miest a obcí Slovenska a CEDEG.

 

13.10.2022

Virtuálna konferencia Smernica NIS 2

Už čoskoro nadobudne platnosť európska stratégia kybernetickej bezpečnosti, známa ako smernica NIS 2, ktorá ovplyvní aj tisícky slovenských firiem a organizácií. Kľúčové zmeny a povinnosti prezentujú zástupcovia štátnych autorít a dopĺňajú ich ukážky útokov a praktické riešenia ochrany.

 

20.10. – 21.10.2022

Nemocničné informačné systémy

Odborný vzdelávací kongres pre informatikov a manažmenty nemocníc a zdravotníckych zariadení. 26. ročník obohatili témy zamerané na praktickú realizáciu technických aj organizačných opatrení, ako napríklad právne aspekty roly CISO, ako sa postaviť k záverom auditu, čo s bezpečnostným incidentom a ako zvýšiť benefity bezpečnostného vzdelávania.

Organizuje Info Consult Lučenec s odbornou záštitou Národného centra zdravotníckych informácií.

 

22.– 23.10.2022

Valné zhromaždenie Združenia kontrolórov miest a obcí

Združenie začlenilo do programu prednášku o základnom povedomí o kybernetickej bezpečnosti a zákonných povinnostiach. Partnerom združenia je Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

 

25.10.2022

Bezpečnosť a dostupnosť dát

Konferencia sa zameriava na prevenciu, detekciu a obranu proti kybernetickým útokom, efektívne riadenie bezpečnostných incidentov, ochranu a dostupnosť dát, praktické ukážky a prípadové štúdie. Je určená pre IT profesionálov, IT manažérov, manažérov spoločností zastupujúcich súkromný sektor mimo oblasti IT, verejnú správu aj podnikateľov a konzultantov.

 

27.10.2022

CLOUDY: Ako na hybridný cloud

Všetci majú niečo v cloude, či už o tom vedia, alebo nie. A používateľov a aplikácií bude iba pribúdať. Preto si hneď povedzme, kto je a bude zodpovedný za bezpečnosť dát. Partnerská konferencia prezentuje to najlepšie z hybridného cloudu a v oblasti bezpečnosti sa sústreďuje na riziká modelov služieb a príčiny únikov dát.

2. ročník konferencie organizuje Aliter Technologies.

 

27. – 28.10.2022

Sectec Security Camp

Produktové podujatie s odborným programom predstavuje základné piliere kybernetickej bezpečnosti a spôsob výberu najlepších technológií. V ukážkach fungujúcich riešení nájdu inšpiráciu pre budovanie bezpečnostnej architektúry predovšetkým koncoví zákazníci, a to z rôznych sektorov.

 

9.11.2022

ESET European Cybersecurity Day

Hybridný event je určený výlučne pre publikum z verejného sektora – zamestnancov a činiteľov vládnych inštitúcií na európskej, národnej i regionálnej úrovni, zástupcov inštitúcií, obranných agentúr, polície a podobne. Predstavuje platformu na zdieľanie špičkových odborných znalostí v oblasti digitálnej bezpečnosti, výskumu hrozieb a politík Únie s cieľom posilnenia kybernetickej odolnosti Európy.

Organizuje spoločnosť ESET.

 

9. – 10.11.2022

Qubit Tatry

Konferencia je najvplyvnejším a najrešpektovanejším cybersec podujatím na Slovensku. Víta všetkých profesionálov z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, aby diskutovali, skúmali osvedčené postupy, prezentovali stratégie a vymieňali si inovatívne myšlienky. Populárne klubové formáty tu zároveň vytvárajú priestor pre diskusie

manažérov kybernetickej bezpečnosti, audítorov a CISO, AUDIT a odborníkov na ochranu údajov.

Organizuje QuBit Security.

 

 

 

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
03. marec 2024 14:12