StoryEditor

Opatrovatelia aj ich klienti sa dočkajú zlepšenia

19.10.2022, 00:00

Opatrovatelia, aj tí, ktorí sú na ich starostlivosť odkázaní, by sa mali dočkať zlepšenia. Zabezpečí ho nová celoeurópska stratégia v oblasti starostlivosti. Obom skupinám by sa malo dostať kvalitných a cenovo dostupných služieb.

Európania sa dnes dožívajú čoraz vyššieho veku. Súčasne s týmto demografickým trendom narastá počet ľudí, ktorí potrebujú dostupnú a cenovo prijateľnú kvalitnú dlhodobú starostlivosť. Nový sociálny plán z dielne Európskej komisie uľahčí život ľuďom, ktorí starostlivosť potrebujú a aj tým, ktorí ju poskytujú. Spoľahlivá starostlivosť je pritom dôležitá nielen pre staršiu generáciu, ale aj pre rodičov, ktorí potrebujú zabezpečiť primeranú starostlivosť o svoje deti, aby mohli pracovať a ich potomkovia aktívne rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti.

image
Shutterstock

Vzdelávanie v ranom detstve je kľúčové

Je dokázané, že vzdelávanie v ranom veku dieťaťa má pozitívny vplyv na jeho ďalší vývoj a pomáha znižovať riziko sociálneho vylúčenia a chudoby aj v neskoršom veku. Potenciál skorého vzdelávania vníma aj Európska únia (ďalej len EÚ), ktorej pravidlá určujú štátom povinnosť zabezpečiť starostlivosť aspoň pre 90 % detí vo veku od 3 rokov po povinnú školskú dochádzku. Novoprijatá stratégia Európskej komisie si v tejto oblasti stanovila dokonca ambicióznejšie ciele. Nárok na vzdelávanie a starostlivosť má mať až 96 % detí starších ako 3 roky. Zároveň by mali mať tieto deti právny nárok na vzdelávanie a starostlivosť, a to nielen v mestách, ale aj na vidieku. Všetky členské štáty EÚ majú teraz osem rokov na to, aby tieto nové povinnosti zaviedli aj u seba doma.

Cenovo dostupná dlhodobá starostlivosť

Dlhodobá starostlivosť umožňuje ľuďom, ktorí sú v dôsledku staroby, choroby alebo zdravotného postihnutia odkázaní na pomoc pri každodenných činnostiach, zachovať si samostatnosť a žiť dôstojne. Pre mnohých ľudí však tieto služby stále nie sú cenovo alebo inak dostupné. Štáty EÚ by preto mali vypracovať plány na zlepšenie cenovej dostupnosti, prístupnosti a kvality dlhodobej starostlivosti. Dôležité tiež je, aby sa rozšírila ponuka profesionálnych služieb dlhodobej starostlivosti o domácu a komunitnú starostlivosť. Podporení majú byť aj neformálni opatrovatelia, ktorými sú často najmä ženy alebo príbuzní ľudí odkázaných na pomoc. Aj táto skupina opatrovateľov potrebuje adekvátnu finančnú pomoc, odbornú prípravu a psychologickú podporu.

image
Shutterstock

Viac mužov opatrovateľov?

Napriek tomu, že pracovníci v oblasti starostlivosti zohrávajú kľúčovú úlohu v našej spoločnosti, ich práca nie je dostatočne ohodnotená a služby sú v tejto oblasti celkovo poddimenzované. Navyše, hlavné bremeno opatrovateľských povinností nesú ženy. Až 90 % pracovníčok v oblasti starostlivosti tvoria ženy a 7,7 milióna žien naprieč EÚ sa z dôvodu opatrovateľských povinností nemôže zamestnať. Nová európska stratégia v oblasti starostlivosti stanovuje, ako tieto výzvy účinne a efektívne riešiť. Myslí pritom aj na mužských opatrovateľov. Európske opatrenia prispejú k zabezpečeniu férových pracovných podmienok, k zlepšeniu platov či ku kvalitnej odbornej príprave alebo zlepšeniu bezpečnostných noriem a ochrany zdravia pri práci.

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
01. november 2022 03:57