StoryEditor

Rok 2023 v znamení zručností a celoživotného vzdelávania. Čím viac viete, tým ste žiadanejší

02.11.2022, 00:00

Spôsob, ako pracujeme, učíme sa, zapájame sa do spoločnosti a vedieme svoj každodenný život, sa mení v závislosti od technologického vývoja či globálnych výziev. Správne ZRUČNOSTI pomáhajú ľuďom prispôsobovať sa týmto zmenám a zároveň prispievajú k produktivite a hospodárskemu rastu.

Nezamestnanosť v Európskej únii je dnes na historicky najnižšej úrovni, zároveň trh práce ponúka rekordne vysoký počet voľných pracovných miest. V praxi to znamená, že viac ako tri štvrtiny podnikov v EÚ majú problémy pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami – počnúc tými základnými, ako je matematická, finančná alebo mediálna gramotnosť, cez digitálne až po odborné a technické zručnosti či znalosť cudzích jazykov. Najnovšie prieskumy naznačujú, že každý tretí pracovník v EÚ nemá základné digitálne zručnosti, napriek tomu sa len 37 % dospelých pravidelne zapája do odbornej prípravy. Už v roku 2021 pritom chýbali ľudia v 28 profesiách – od leteckej dopravy a zdravotnej starostlivosti až po inžinierstvo a informačné technológie. Rastie dopyt po vysokokvalifikovaných, ako aj nízkokvalifikovaných pracovníkoch.

image
Shutterstock

Zručnosti sú kľúčom k úspechu

Sila Európy spočíva v jej obyvateľoch. Aby si kontinent udržal svoju konkurencieschopnosť, potrebuje pracovnú silu so správnymi zručnosťami. Európska komisia chce podporiť pracovníkov v ich ďalšom vzdelávaní, a preto vyhlásila rok 2023 za Európsky rok zručností. Cieľom je podporiť efektívnejšie a inkluzívnejšie investície do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie, podporovať ľudí pri prechode z jedného zamestnania do druhého a zabezpečiť, aby zručnosti pracovníkov zodpovedali potrebám trhu práce. Snahou bude taktiež prilákať takýchto pracovníkov z tretích krajín, a to zlepšením možností ich vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania ich kvalifikácie.

Silnejšie zastúpenie žien aj podpora mladých

Osobitný dôraz sa bude klásť na začlenenie väčšieho počtu ľudí do trhu práce, najmä žien a mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú a nemajú zamestnanie. Zastúpenie žien v profesiách a štúdiách súvisiacich s technológiami je slabé, pričom len jedna zo šiestich špecialistov v oblasti IT a jedna z troch absolventov v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky je žena. Európsky rok zručností chce Komisia rozvíjať v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi Európskej únie, so sociálnymi partnermi a s ďalšími inštitúciami. Toto spoločné úsilie by malo dať nový impulz celoživotnému vzdelávaniu. V celej Únii budú počas budúceho roka súbežne prebiehať rôzne podujatia a osvetové kampane. V záujme koordinácie si jednotlivé členské štáty EÚ vymenujú národného koordinátora pre Európsky rok zručností.

image
Shutterstock

Technológie prinesú nové pracovné pozície

Zelená a digitálna transformácia ponúkajú ľuďom a hospodárstvu nové príležitosti. Vznikajú úplne nové pracovné miesta, ktoré sme donedávna nepoznali. Technológie nám prácu nevezmú, naopak, prinesú nové príležitosti a umožnia nám rozvíjať sa a pracovať na pozíciách s vyššou pridanou hodnotou, zatiaľ čo stroje preberú jednoduchšie opakujúce sa úkony. Na tieto nové pozície však potrebujeme nové schopnosti. Disponovať vhodnými zručnosťami dáva ľuďom možnosť ľahšie sa prispôsobiť zmenám na trhu práce a naplno sa angažovať v spoločenskom a demokratickom živote. Tak sa zaručí, že sa na nikoho nezabudne a že hospodárska obnova, ako aj zelená a digitálna transformácia budú pre všetkých primerané a férové.       

image
EK

Európa potrebuje všetkých

„Týka sa to vodičov kamiónov, čašníkov aj zamestnancov letísk. Rovnako aj ošetrovateľov, inžinierok či informatičiek. Od pracovníkov bez kvalifikácie až po absolventov univerzít – Európa potrebuje všetkých! Preto musíme oveľa intenzívnejšie investovať do odborného a ďalšieho vzdelávania,“ povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas tohtoročného príhovoru o stave Únie.

Motivácia pre mladých

Európsky rok zručností nahradí v roku 2023 ešte stále aktuálny Európsky rok mládeže. Pandémia bola zložitým obdobím predovšetkým pre mladšie generácie. Keďže spoločnosť sa vo všeobecnosti zotavuje z jej účinkov, na prekonanie krízy je nevyhnutné komunikovať s mladými ľuďmi, počúvať ich a pochopiť ich problémy. Pandémia, vojna na Ukrajine a prebiehajúca energetická kríza zintenzívňuje problémy s duševným zdravím, a to najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ľudí s menej bezpečným zamestnaním alebo s nižším vzdelaním a príjmami. Výskyt úzkosti, osamelosti a depresií sa výrazne zvyšuje. Ochrana duševného zdravia, obzvlášť so zameraním na zraniteľné skupiny, ako sú deti, mladí ľudia, starší ľudia, migranti a utečenci, je jednou z hlavných priorít Európskej únie. EÚ na ňu vyčlenila 27 miliónov eur a spustila iniciatívu Spoločne zdravšie (Healthier Together).

 

Aby si Európa udržala konkurencie- schopnosť, potrebuje ľudí so správnymi zručnosťami

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
26. február 2024 21:36