StoryEditor

Blíži sa Deň Európy

04.05.2023, 00:00

Európska únia čoskoro oslávi svoje narodeniny. Tento najúspešnejší mierový projekt, založený na princípoch spoločných hodnôt a solidarity, tiež chráni zdravie Európanov.

Každoročne 9. mája oslavujeme úspechy a jednotu Európy. Dňom Európy si pripomíname podpísanie Schumanovej deklarácie – plánu na zabezpečenie mieru v povojnovej Európe a označujeme ho za začiatok dnešnej Európskej únie. Dnes je Európska únia zoskupením 27 členských štátov. Dvadsiatka z nich používa ako platidlo spoločnú európsku menu euro a podstatná väčšina krajín EÚ je tiež súčasťou bezhraničného schengenského priestoru, ktorý pokrýva viac ako štyri milióny štvorcových kilometrov. Aj v roku 2022 je Európa naďalej jednotná vo svojom úsilí o mier a solidaritu.

My sme EÚ

V máji uplynie 19 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Naša krajina sa tak stala plnohodnotnou súčasťou spoločného trhu EÚ, ktorý garantuje voľný pohyb osôb, ale aj služieb, tovarov a kapitálu. To napríklad znamená, že neplatíme clá, Slováci a Slovenky môžu voľne cestovať po Európe a slovenskí podnikatelia môžu svoje produkty ponúkať viac ako 440 miliónom kupujúcich z celej Európskej únie. Okrem toho môžeme pracovať v ostatných krajinách EÚ bez špeciálneho pracovného povolenia, pričom máme zaručené rovnaké práva ako domáci obyvatelia. Študentom sa otvorili nové možnosti štúdia, a tak v rámci obľúbeného programu Erasmus+ už viac ako 40 000 slovenských vysokoškolákov malo možnosť vyskúšať si štúdium a život v zahraničí.

Kvalita nášho života sa od vstupu do EÚ citeľne zlepšila. Do roku 2020 Slovensko dostalo až 29,5 miliardy eur z európskych fondov. Podporili sa tak mnohé projekty v oblastiach regionálneho rozvoja, dopravy, školstva či zdravotníctva. Z európskych peňazí sa rekonštruovali školy, predškolské zariadenia a nemocnice, revitalizovali námestia, stavali vedecké parky, ale aj nové cesty, modernizovali železnice a uskutočňovali projekty súvisiace s ochranou životného prostredia. Z najbližšieho čerpacieho balíčka európskych peňazí budeme môcť získať ďalších 13 miliárd eur a k tomu ešte aj z plánu obnovy má Slovensko k dispozícii ďalších približne 6 miliárd eur.

Deň Európy v Bratislave

Už 9. mája 2023 spoločne oslávime Deň Európy v bratislavskej Starej tržnici. V deň, keď si pripomíname vznik Európskej únie, na návštevníkov čaká akčný program plný príjemnej atmosféry a zábavy. Nebudú chýbať infostánky, kde sa dozviete všetko o členských krajinách Európskej únie a o príležitostiach, ktoré Európska únia svojim občanom ponúka. Súťaže, kvízy a iné kreatívne aktivity zase preveria vedomosti o Európskej únii. Vrcholom tohtoročných osláv Dňa Európy bude večerný koncert Jany Kirschner.

 

Deň Európy v Košiciach

Symbolické narodeniny Európy oslávime aj v Košiciach. Na návštevníkov čaká 5. mája 2023 bohatý program v príjemnom prostredí kina Úsmev. Hlavným sloganom tohtoročného podujatia je „Demokracia v praxi“, čím chcú organizátori poukázať na potrebu zdravej a prosperujúcej demokracie, v ktorej majú občania možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory a vyjadrovať sa k svojej budúcnosti, zvlášť v dnešnom dynamickom spoločenskom období. Program určite osloví aj najmä mladých ľuďom, ktorí sú hlavným stavebným kameňom spoločnej európskej budúcnosti. Nebudú chýbať kvízy a súťaže, Európska dedinka, ale ani diskusie a zaujímavé workshopy.

image
Shutterstock

Ochrana zdravia

V oblasti verejného zdravia spolupracuje Európska komisia s členskými krajinami na budovaní silnej európskej zdravotnej únie. Jej úlohou je chrániť zdravie európskych občanov, zlepšovať systémy zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť, aby štáty EÚ vedeli reagovať na spoločné výzvy. Únia pôsobí v mnohých oblastiach, ako je zlepšovanie dôvery v očkovacie látky, zabezpečenie prístupu všetkých občanov k liekom a zdravotníckym pomôckam, ale aj boj proti rakovine. EÚ taktiež podporuje digitalizáciu zdravotnej starostlivosti a služieb a zodpovedné označovanie potravín. Okrem formulovania právnych predpisov a noriem týkajúcich sa zdravotníckych výrobkov a služieb poskytuje aj finančné prostriedky na projekty v oblasti zdravia v celej EÚ. Politika EÚ v oblasti zdravia sa zameriava na ochranu a zlepšenie zdravia, pričom zabezpečuje rovnaký prístup k modernej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých Európanov a koordináciu závažných zdravotných hrozieb, ktoré sa týkajú viacerých krajín EÚ.

Ak neočakávane ochoriete počas krátkodobého pobytu v inej krajine EÚ, napríklad počas dovolenky, služobnej cesty alebo počas štúdia, máte nárok na lekársku starostlivosť. Vďaka európskemu preukazu zdravotného poistenia majú Slováci a Slovenky rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci v krajine, v ktorej sa zdržiavajú. Európska solidarita a spolupatričnosť zohrali dôležitú úlohu aj počas pandémie covidu-19. Vďaka spoločnému európskemu postupu a jednaniam sa na Slovensko dostali v rovnakom čase ako do všetkých ostatných členských štátov EÚ účinné vakcíny a uľahčil sa spoločný nákup zdravotníckeho materiálu.

image
Shutterstock

Bezpečné lieky

Každý, kto užíva lieky, si chce byť istý, že sú bezpečné. Na kontrolu kvality liekov, ktoré v Európe dostať, zaviedla EÚ centralizovaný systém. Ním dnes prechádza drvivá väčšina nových, inovatívnych liekov. Prevádzkuje ho Európska agentúra pre lieky, ktorá každý nový liek posúdi z vedeckého hľadiska a odporučí, či by sa mal alebo nemal uviesť na trh. Po vydaní odporúčania agentúra bezpečnosť lieku aj naďalej sleduje. Lieky, ktoré už boli k dispozícii pred zavedením systému, sú schvaľované na základe noriem EÚ a spoločných požiadaviek na lieky na úrovni členských štátov.

Zároveň Únia už celé desaťročia prostredníctvom programov na financovanie výskumu a inovácií podporuje vývoj nových liekov. EÚ podporuje aj rozvoj personalizovanej medicíny a prijíma právne predpisy na boj proti šíreniu falšovaných liekov, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie verejnosti. Existuje napríklad spoločné logo na označenie internetových stránok legálnych internetových lekární/maloobchodných predajcov, ktoré musí byť kvôli ochrane spotrebiteľa zreteľne zobrazené.

Cezhraničné darcovstvo

V Európskej únii každý deň umiera 16 pacientov, ktorí sa nedočkajú vhodného orgánu na transplantáciu. Na čakacích zoznamoch je približne 60 000 pacientov. Od roku 2010 sa pacienti, ktorí čakajú na transplantáciu orgánu, môžu spoľahnúť na normy EÚ týkajúce sa kvality a bezpečnosti. Európsky akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov tiež posilnil spoluprácu medzi krajinami EÚ, a tak vďaka cezhraničnému darcovstvu majú teraz čakatelia na transplantáciu prístup k väčšiemu množstvu orgánov. Informovanosť ľudí a ich ochotu darovať orgán podporuje niekoľko iniciatív EÚ.

 

 

 

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
01. jún 2023 00:36