StoryEditor

Deň Európy 2023 je oslavou európskej jednoty

11.05.2023, 00:00

9. mája oslávila Európa svoje narodeniny. V máji si tiež pripomíname 19 rokov slovenského členstva v Európskej únii.

Spoločná európska história sa začala písať po druhej svetovej vojne. Európske spoločenstvo uhlia a ocele bolo prvé integračné zoskupenie šestice západoeurópskych štátov. Vzniklo podpisom Parížskej zmluvy v roku 1951 medzi Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Holandskom, Belgickom a Luxemburskom. Jeho cieľom bolo prispievať k dlhodobému mieru, hospodárskemu rozvoju, zamestnanosti a zvýšeniu životnej úrovne pomocou spoločného trhu uhlia a ocele. Prvýkrát v histórii sa tak európske štáty dobrovoľne vzdali časti svojej suverenity a v záujme spoločného rozvoja ju odovzdali do rúk nadnárodnej inštitúcie.

Podpisu Parížskej zmluvy predchádzala tzv. Schumanova deklarácia, ktorú v Paríži 9. mája 1950 predniesol francúzsky politik a vtedajší minister zahraničných vecí Robert Schuman. Jeho plán povojnovej spolupráce európskych štátov považujeme za dátum zrodu dnešnej Európskej únie a každoročne si ho pripomíname ako Deň Európy.

image
Shutterstock

Aká je spoločná Európa dnes

Európska únia dnes predstavuje spoločenstvo 27 demokratických štátov, ktoré spájajú spoločné európske hodnoty, rešpekt k právnemu štátu a princíp vzájomnej solidarity. EÚ patrí s viac ako 447 miliónmi obyvateľov medzi tri najväčšie ekonomiky sveta. A v kontexte aktuálnych kríz a výziev preukazuje Európska únia svoju silu a jednotu.

Európsku úniu stelesňujú jej symboly. Azda najznámejším symbolom EÚ je jej vlajka, ktorú tvorí kruh dvanástich zlatých hviezd na modrom podklade. Hviezdy vyjadrujú jednotu, solidaritu a harmóniu medzi ľuďmi v Európe. História vlajky siaha až do roku 1955, keď ju začala používať Rada Európy. V roku 1985 európski lídri rozhodli, že táto vlajka sa stane oficiálnym symbolom Európskych spoločenstiev – neskoršej Európskej únie. Okrem európskej vlajky používajú európske inštitúcie aj svoj vlastný emblém.

Ďalším z EÚ symbolov je európska hymna. Pochádza z 9. symfónie d mol Ludwiga van Beethovena, ktorú skomponoval ako hudobný základ k veršom Schillerovej Ódy na radosť. Hymna vyjadruje ideály slobody, mieru a solidarity, ktoré sú spoločné pre celú Európu. K európskym symbolom patrí aj Deň Európy, ktorý je oslavou mieru a jednoty v Európe. Pripomíname si ním začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.

Posledným symbolom je motto Európskej únie Zjednotení v rozmanitosti, ktoré sa používa od roku 2000. Symbolizuje spojenie Európanov v jednotnej Únii s cieľom žiť v mieri a prosperite a využívať výhody rozličnosti kultúr, tradícií a jazykov európskeho kontinentu.

image
Shutterstock
image
Shutterstock

Devätnásť rokov Slovenska v EÚ

Slovensko si 1. mája pripomenulo 19 rokov od svojho vstupu do Európskej únie v roku 2004. Takmer dve dekády členstva v EÚ nám priniesli ekonomické výhody a prosperitu, ale sú tiež potvrdením toho, kam naša krajina hodnotovo a kultúrne patrí. Členstvom v EÚ sa zvýšilo postavenie Slovenska aj na medzinárodnej scéne. Ako plnohodnotný partner máme silnejší hlas a spolurozhodujeme o otázkach, ktoré ovplyvňujú európske i celosvetové dianie. Vstupom do EÚ sa Slovensko stalo plnohodnotnou súčasťou jednotného trhu, ktorý garantuje voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a peňazí. To napríklad znamená, že neplatíme clá, naši občania môžu voľne cestovať po Európe a slovenskí podnikatelia môžu svoje produkty ponúkať kupujúcim z celej Európskej únie.

Okrem toho môžeme pracovať v ostatných krajinách EÚ bez špeciálneho pracovného povolenia, pričom máme zaručené rovnaké práva ako domáci obyvatelia. Študentom sa otvorili nové možnosti štúdia, a tak v rámci obľúbeného programu Erasmus+ si už viac ako 40 000 slovenských vysokoškolákov vyskúšalo štúdium a život v zahraničí. Pri platení používame spoločné európske platidlo euro nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 19 krajinách eurozóny, naša mena je stabilná a neplatíme za výmenné kurzy. Vďaka EÚ sa zrušili roamingové poplatky a európsky preukaz zdravotného poistenia nám garantuje potrebnú zdravotnú starostlivosť aj v ostatných členských krajinách.

Do roku 2020 Slovensko dostalo takmer 30 miliárd eur z európskych fondov. Podporili sa tak mnohé projekty v oblastiach regionálneho rozvoja, dopravy, školstva či zdravotníctva. Z európskych peňazí sa rekonštruovali školy, predškolské zariadenia a nemocnice, revitalizovali námestia, stavali vedecké parky, ale aj nové cesty, modernizovali železnice a uskutočňovali projekty súvisiace s ochranou životného prostredia. Z najbližšieho čerpacieho balíčka európskych peňazí budeme môcť získať 13 miliárd eur a k tomu ešte aj z plánu obnovy má Slovensko k dispozícii ďalších viac ako 6 miliárd eur.

Zorientujte sa v európskych inštitúciách

Administratívu EÚ riadia štyri hlavné inštitúcie s rozhodovacou právomocou. Tieto inštitúcie spoločne udávajú politické smerovanie a zohrávajú rôzne úlohy v procese tvorby práva:

  • Európsky parlament (Brusel/Štrasburg/Luxemburg) – zastupuje občanov členských štátov EÚ, ktorí si priamo volia svojich europoslancov
  • Európska rada (Brusel) – tvoria ju hlavy štátov alebo vlád krajín EÚ, ktorí vymedzujú politické smerovanie a priority EÚ
  • Rada Európskej únie (Brusel/Luxemburg) – v nej sa stretávajú ministri členských štátov, aby prijímali právne predpisy a koordinovali európske politiky
  • Európska komisia (Brusel/Luxemburg/zastúpenia naprieč EÚ) – zastupuje spoločné záujmy EÚ

 Ich prácu dopĺňajú ostatné inštitúcie a orgány, medzi ktoré patrí:

  • Súdny dvor Európskej únie (Luxemburg) – dohliada na dodržiavanie práva EÚ
  •  Európska centrálna banka (Frankfurt) – zodpovedá za menovú politiku a udržiavanie stabilných cien v eurozóne
  •  Európsky dvor audítorov (Luxemburg) – je nezávislý ochranca finančných záujmov európskych občanov

 

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
24. september 2023 09:17