StoryEditor

Marius Pedersen aktívne pristupuje k podpore biodiverzity. Na prevádzku v Pezinku umiestnil „hmyzie“ smetiarske auto

27.05.2023, 00:00

Dňa 22. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň biodiverzity, ktorého cieľom je zvýšiť úroveň pochopenia a povedomia širokej verejnosti o biodiverzite ako takej. Už od roku 1992 patrí 22. máj Medzinárodnému dňu biodiverzity, pričom slovo biodiverzita označuje rôznorodosť v rámci druhov, ale aj rozmanitosť ekosystémov. Dohovor o biologickej diverzite je jedným z najdôležitejších v oblasti životného prostredia. Tohtoročný Medzinárodný deň biodiverzity 2023 si pripomíname sloganom „Od dohody k činom. Obnovme biodiverzitu“.

Dôležitosť ochrany a obnovy biodiverzity v mestách narastá

Význam ochrany prírody a biodiverzity v mestskom prostredí stále narastá. Je to zapríčinené najmä skutočnosťou, že mestské oblasti obýva čoraz viac obyvateľstva ako tie vidiecke. Zeleň a biodiverzita v mestskom prostredí pritom zabezpečuje viaceré pozitívne funkcie. Vplýva napríklad na regulovanie klímy, znižuje hlučnosť i prašnosť prostredia, má rekreačnú a náučnú funkciu. Biodiverzita tiež prispieva k estetickému vzhľadu a jedinečnosti miest, čím zvyšuje ich atraktivitu pre návštevníkov aj obyvateľov a zároveň podporuje ekonomický rozvoj či turizmus. Spoločnosť Marius Pedersen, ako stabilný a rešpektovaný partner pre súkromný a verejný sektor v oblasti odpadového hospodárstva, aktívne pristupuje k ochrane životného prostredia, podpore biodiverzity na svojich prevádzkach a pri svojej činnosti využíva riešenia, ktoré sú prínosom pre spoločnosť a životné prostredie. Marius Pedersen svoju činnosť zameriava na komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržbu komunikácii a profesionálnu starostlivosť o mestskú zeleň.

image
Marius Pedersen, a.s.

Marius Pedersen prináša život na skládky a podporuje biodiverzitu

Spoločnosť považuje ochranu životného prostredia a obnovu biodiverzity za dôležitý aspekt svojej činnosti, čoho dôkazom je aktívna ochrana včiel a včelárstva. Na zrekultivovanú časť skládky pri obci Kostolné, neďaleko Nového Mesta nad Váhom, umiestnili včelie úle. Práve včely sú indikátorom kvality životného prostredia a bez nich by zakvitnuté ovocné stromy nemali svoje plody. Podľa odborníkov iba v samotnej Európe včely opeľujú 84 % z 264 druhov hospodárskych plodín. Mimo to priťahujú do územia ďalšie opeľovače a hmyz, čo posilňuje celkovú biodiverzitu. Spoločnosť Marius Pedersen tento úspešný projekt plánuje rozšíriť aj na ďalšie skládky na Slovensku a prispievať tak k ochrane životného prostredia kontinuálne a dlhodobo.

O včelstvo sa stará vychýrený včelár Július Holec a aj vďaka nemu sa stáča pri obci Kostolné kvalitný, zlatistý med. To, že hmyz je pre ľudstvo dôležitý vníma spoločnosť Marius Pedersen veľmi citlivo. Preto tento rok rozšírila svoje aktivity aj o ochranu iných druhov hmyzu. Na prevádzke v Pezinku jej zamestnanci umiestnili hmyzí hotel a to v tvare typicky modrého smetiarskeho auta, ktoré môžete stretnúť brázdiť slovenské cesty.

image
Marius Pedersen, a.s.

Tieto drobné živočíchy však potrebujú aj špecifické prostredie, takže v blízkosti „hotela“ vysadila spoločnosť Marius Pedersen lúčne kvety, bylinky a rôzne rastliny, ktoré prirodzene priťahujú hmyz. Bohužiaľ, s rozširovaním poľnohospodárskej pôdy a urbanizáciou stráca hmyz svoje prirodzené prostredie. Nový hmyzí dom Marius Pedersen v Pezinku tak ponúka hniezdnu štruktúru a poskytuje úkryt pre dôležitý opeľujúci a dravý hmyz. Spoločnosť preto plánuje rozšíriť hmyzie domy na ďalšie prevádzky na Slovensku. „Biodiverzita je dôležitá pre mnohé ľudské činnosti, ktoré sú možné iba vďaka prírode. Jej súčasťou je úrodná pôda, čistá voda či včely, ktoré opeľujú rastliny a stromy. Pre nás je podpora a ochrana biodiverzity významnou súčasťou firemnej stratégie, rovnako ako zodpovedné a trvalo udržateľné riešenia v odpadovom hospodárstve. Rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov predstavuje základné piliere pre zlepšenie kvality života obyvateľov a zdravé životné prostredie našich miest a obcí“, dopĺňa Ing. Oliver Šujan, generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen. Ďalším dlhodobým zámerom spoločnosti je zmierniť dopady zberu odpadu na životné prostredie v mestách aj obciach. Preto nedávno doplnili vozidlový park o štyri moderné a ekologické vozidlá na zber odpadu. Vďaka plynovému pohonu tieto automobily nezaťažujú životné prostredie zbytočnými emisiami a znížená hlučnosť ich predurčuje na prácu práve v mestách a obciach. 

image
Marius Pedersen, a.s.

Svetový deň biodiverzity a jeho téma

Pojem biodiverzita (odvodené od spojenia biologická diverzita) sa vzťahuje na rozmanitosť života na Zemi na všetkých jeho úrovniach, od génov až po ekosystémy. Zahŕňa evolučné, ekologické a kultúrne procesy, ktoré udržujú život. Pod biodiverzitou sa skrývajú nielen druhy, ktoré považujeme za vzácne, ohrozené alebo vyhynuté, ale aj všetky živé bytosti – od ľudí po organizmy, o ktorých vieme len málo, ako sú mikróby, huby a bezstavovce. Posledné obdobie je to práve biodiverzita, ktorá je odpoveďou na niekoľko výziev trvalo udržateľného rozvoja. Od riešení založených na prírode až po klímu, zdravotné problémy, potravinovú a vodnú bezpečnosť a udržateľné živobytie. Biodiverzita je základom, na ktorom môžeme stavať lepšiu budúcnosť planéty Zem. Dátum 22. máj bol vyhlásený za Medzinárodný deň biologickej diverzity s cieľom zvýšiť porozumenie a povedomie o otázkach biodiverzity a pripomenúť si prijatie textu Dohovoru o biologickej diverzite v tento deň v roku 1992 Záverečným aktom konferencie z Nairobi.

image
Marius Pedersen, a.s.

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. so sídlom v Trenčíne, je dcérskou spoločnosťou najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadom – A/S MARIUS PEDERSEN. Na Slovensku sa Marius Pedersen etabloval ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržby komunikácií a starostlivosti o zeleň. Využívaním moderných technológií sa spoločnosť Marius Pedersen dlhodobo snaží minimalizovať dopady spracovania odpadu na životné prostredie. Spoločnosť spolupracuje s viac ako štyristo mestami a obcami, pričom tieto služby zabezpečuje takmer pre jeden milión obyvateľov.

Viac informácií na www.mariuspedersen.sk

 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen.

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
06. jún 2023 16:57