CES
StoryEditor

Automatizované testovanie: Cesta ako zrýchliť a skvalitniť fungovanie Centrálneho ekonomického systému

08.06.2024, 00:00

Informatizáciou verejnej správy sa zaoberali azda všetky vlády na Slovensku. Odbremeniť občanov od zložitej agendy, znížiť „behanie“ po úradoch sú služby, ktoré politici sľubujú pred voľbami svojim voličom. Avšak to je len jedna stránka mince. Aj samotné štátne inštitúcie vedia dobrým zavedením IT systémov do svojho fungovania zefektívniť a zjednodušiť často krát zložité procesy.

Jedným z nich je aj Informačný systém Centrálny ekonomický systém (IS CES). Tento informačný systém verejnej správy slúži na spracovanie údajov, efektívne vykonávanie procesov a činností na výkon vnútorných riadiacich a organizačných procesov. Uplatnenie má napríklad pri evidencii a realizácii rozpočtu, vedení účtovníctva a výkazníctva, evidencii a správe majetku ale aj pri riadení ľudských zdrojov.

S centrálnym ekonomickým systémom sa už niekoľko rokov zaoberá Ministerstvo financií SR (MF SR). Podľa dostupných informácii je však zatiaľ zapojených len 151 inštitúcií, čiže len 1/3. MF SR plánuje ešte tri vlny zapájania organizácií do IS CES a v súčasnosti prebiehajú práce na aktualizácii harmonogramu zapájania jednotlivých vĺn.

Hoci sa samotné ministerstvo vyjadrilo, že v najbližšom období plánuje zapojiť ďalších 349 organizácií, nie je to jednoduchý proces.

Aj napriek úsiliu pri zavádzaní systému CES, už spomínané dve tretiny organizácií nie sú plne zapojené. Preto sú nevyhnutné ďalšie vlny  resp. releasy na ich implementáciu. To vyžaduje rozsiahle a pravidelné regresné testy. Kvalitu a efektivitu tohto procesu môže výrazne zlepšiť automatizované testovanie.

„V prípade použitia automatizovaného testovania by sa dal čas na testy skrátiť o 70 %, čo v konkrétnom prípade môže znamenať skrátenie z jedného mesiaca na 1,5 týždňa,“ myslí si Peter Sarkocy zo spoločnosti Concircle.

Ako uviedlo Ministerstvo financií, na implementácií projektu IS CES sa podieľa 70 zamestnancov, z toho sa 27 ľudí venuje testovaniu systému, ktorí sa však tejto úlohe nevenujú na 100 %, ale popri svojej bežnej agende. Ak predpokladáme, že testovaniu venujú 30 % svojho času, predstavuje to zhruba 8 ekvivalentov plného pracovného času (FTE). S automatizáciou by sa táto potreba mohla znížiť na približne 2 FTE, čo znamená úsporu ekvivalentu 6 zamestnancov. Títo ľudia by sa mohli venovať práci s väčšou pridanou hodnotou ako je napríklad návrh systému tvorby novej legislatívy.

Ušetriť na testovaní sa však nedá tak, že by sa nerobilo. Testy systému sú dôležitou súčasťou zabezpečenia stability a funkčnosti systému, či už pri jeho samotnom vývoji alebo aj po každej aktualizácii alebo zmene. Podľa dát MF SR zaznamenali od nábehu do produkčného prostredia IS CES viac ako 54-tisíc incidentov (do 24. apríla 2024). Ministerstvo pritom plánuje zapojiť ďalších 349 organizácií, čím sa priamo úmerne zvýši aj počet incidentov. Ak vychádzame z dostupných dát, môže sa ich počet vyšplhať na približne 90-tisíc incidentov. „Dá sa predpokladať, že náklady na spracovanie a vyriešenie jedného incidentu môžu byť okolo 300 eur,“ vysvetlil Peter Sarkocy.

V prípade zavedenia automatizovaného testovania by však systém fungoval omnoho efektívnejšie a kvalitnejšie, nakoľko by bolo možné otestovať funkcionalitu a kombinácie dát pre každú jednu organizáciu, čím sa by sa znížil aj počet incidentov a to až o 30 %. Môžeme sa hrať ďalej s číslami, aby sme si ukázali koľko sa dá ušetriť automatizovaným testovaním.

V prípade že nám ubudne 30 percent incidentov z predpokladaných 90- tisíc, dostaneme sa na približne 27-tisíc incidentov, pričom náklady na jeden môžeme vyčísliť asi na 300 eur. Za „ušetrených“ 27-tisíc incidentov tak vieme vyčísliť úsporu na viac ako 8 miliónov eur.

Investovať do automatizovaného testovania je tak investíciou s pomerne rýchlou návratnosťou, najmä pre inštitúcie či organizácie, ktoré ho vedia použiť naprieč viacerými štruktúrami organizácie.

V prípade IS CES by sa ministerstvu financií podarilo za pomoci automatizovaného testovania rýchlejšie a kvalitnejšie implementovať informačný systém, ktorý pokrýva najdôležitejšie ekonomické agendy. Zároveň by bol samotný rezort odbremenený od vlastného ekonomického informačného systému a rezortné IT oddelenie by sa mohlo zamerať na iné dôležité činnosti.

 

 

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
23. júl 2024 09:59