StoryEditor

Slovensko chce vydať dlhopisy pre občanov

22.03.2007, 23:00
Ministerstvo financií plánuje v budúcnosti uľahčiť nákup štátnych dlhopisov emisiami pre obyvateľstvo. Počíta sa s tým aj v Stratégií riadenia štátneho dlhu na roky 2007 až 2010.
V článku je tabuľka

Ministerstvo financií plánuje v budúcnosti uľahčiť nákup štátnych dlhopisov emisiami pre obyvateľstvo. Počíta sa s tým aj v Stratégií riadenia štátneho dlhu na roky 2007 až 2010. Hlavný prínos vydania dlhopisov pre obyvateľov vidí ministerstvo najmä v menšej závislosti od finančného trhu a v nižších nákladoch. Kedy a za koľko si však tieto cenné papiere budeme môcť kúpiť, ešte nie je jasné.

Občan investor
Prostredníctvom týchto dlhopisov môže štát získať peňažné zdroje na financovanie svojich potrieb priamo od občanov, bez sprostredkovania a marže komerčného sektora.
Rezort financií predpokladá, že sa mu týmto spôsobom podarí získať niekoľko miliárd ročne, pričom sa odvoláva na rastúcu životnú úroveň na Slovensku. "V krajinách Európskej únie je tento doplnkový spôsob financovania potrieb štátu bežný, v niektorých krajinách pokrýva až 15 percent celkových potrieb financovania štátu," konštatuje rezort financií.

Tri podmienky
Vedúci odboru riadenia dlhu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Tomáš Kapusta vidí možnosť emitovania dlhopisov pre občanov reálne. "Závisí to najmä od splnenia určitých predpokladov. Nie je to otázka najbližších týždňov či mesiacov," hovorí Kapusta. Podľa neho je dôležité zabezpečiť, aby bola táto forma financovania výhodná tak pre štát, ako aj pre občanov.
Uskutočnenie emisie pre občanov podmieňuje ministerstvo splnením troch podmienok. Prvou je, aby úroková sadzba dlhopisu bola minimálne trojpercentná. S tým súvisí záujem ľudí o kúpu takéhoto dlhopisu.
Rezort financií musí takisto ešte doriešiť podmienky distribúcie, obchodovania a spätného nákupu cenných papierov. Vhodný spôsob vidí hlavne v použití internetu, pričom sa znížia náklady a zároveň sa pokryje celé Slovensko. Treťou podmienkou je doriešenie rozdielneho zdaňovania výnosov z cenných papierov medzi fyzickými a právnickými osobami, a to aj napriek tomu, že emisie budú určené len pre fyzické osoby.

Euro je priorita
Podľa najnovšej stratégie riadenia štátneho dlhu bude Slovensko postupne zvyšovať podiel štátneho dlhu v cudzích menách k dlhu v slovenských korunách. Slovensko by malo až do prijatia eura každoročne vydávať benchmarkové eurobondy v hodnote viac ako jednej miliardy eur so splatnosťou päť a viac rokov. Vydávanie dlhopisov na európskom trhu je tiež súčasťou prípravy na vstup do eurozóny, ktorý je naplánovaný na začiatok roka 2009.
"Cieľom je stať sa spoľahlivým a stabilným emitentom na paneurópskom kapitálovom trhu a dostať sa do povedomia investorov nakupujúcich štátne dlhopisy najbezpečnejších európskych krajín," zdôrazňuje ministerstvo.
Stratégia sa tiež zaoberá možnosťou vydania slovenských vládnych eurodlhopisov na japonskom trhu kvôli nízkym výnosom do splatnosti dlhodobých vládnych dlhopisov. Ministerstvo však upozorňuje, že vplyvom kurzových zmien by sa mohol výnos do splatnosti zvýšiť na úroveň porovnateľnú, alebo dokonca aj vyššiu ako v eurozóne. Preto je emitovanie eurodlhopisov v eurách pre refinancovanie štátneho dlhu podstatne bezpečnejšou stratégiou.

Faktory vplývajúce na vývoj vládneho dlhu ( mil. Sk)
 

2005,00

2006,00

2007*

2008*

2009*

Deficit ŠR

33886,00

31678,00

38386,00

22838,00

12771,00

Prijaté záväzky (štátne dlhopisy + ostatné výpožičky)

39954,00

40842,00

20200,00

22500,00

23180,00

Splatenie štátnych záruk a prevzatých záväzkov

-11489,00

-6330,00

-8552,00

-982,00

-982,00

Splatenie istiny dlhu

-123396,00

-59496,00

-

-

-

Kurzové zmeny

-1487,00

-10726,00

-

-

-

Ostatné faktory

-338,00

-1917,00

-

-

-

Vládny dlh (k 31. decembru)

489879,00

483930,00

533964,00

578320,00

613289,00

* predpoklad
Zdroj: Ministerstvo financií SR

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/financne-noviny, menuAlias = financne-noviny, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
25. marec 2023 05:07