StoryEditor

SZRB uzatvorila vlaňajší rok so ziskom

26.04.2002, 00:00

Bratislava (hn/Radko Kuruc)
Hlavným strategickým cieľom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB), š. p. ú., je zmena právnej formy na akciovú spoločnosť, v ktorej bude mať 100-percentný podiel Ministerstvo financií (MF) SR. Na včerajšej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ SZRB Ľudovít Vitárius. Transformácia banky musí byť ukončená podľa zákona o bankách do konca júna tohto roka. Vedenie banky má na realizáciu tohto kroku vypracované už všetky potrebné podklady.
SZRB bude pokrývať len tie bankové činnosti, ktoré realizovala aj doteraz. "Požiadame Národnú banku Slovenska (NBS) o licenciu len na tie činnosti, ktoré sa v obchodnom registri nachádzajú aj dnes," uviedol Ľ. Vitárius.
Na obsadení dozornej rady transformovanej banky by mali participovať aj jej samotní zamestnanci. Medzi členmi rady budú okrem zástupcov MF SR figurovať aj zástupcovia ďalších ministerstiev. Jedným zástupcom má v dozornej rade disponovať aj vybraná stavovská organizácia. Podľa Ľ. Vitáriusa pravdepodobne pôjde o Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru.
Svoje podporné programy malému a strednému podnikateľskému stavu realizuje SZRB vo forme poskytovania záruk, úverov a nenávratných finančných príspevkov. Je to jediná inštitúcia na Slovensku, ktorá financuje malých a stredných podnikateľov na bankových princípoch, pričom s komerčnými bankami spolupracuje na vytváraní úverových liniek.
Zdrojové krytie na vládou schválené programy zabezpečuje SRZB transfermi zo štátneho rozpočtu a z vlastných výnosov. Miesto v zabezpečovaní banky finančnými zdrojmi zaujímajú úverové zmluvy uzatvárané so spolupracujúcimi zahraničnými bankami, ako sú úverové linky z Kreditanstalt für Wiederaufbau a z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB).
Aj napriek tomu, že ide o štátny peňažný ústav, ktorého primárnym cieľom nie je vykazovanie zisku, vlaňajší rok banka uzavrela s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 136 mil. Sk a jej bilančná suma sa zdvojnásobila na 14,260 mld. Sk. Najvýraznejší podiel na zvýšení bilančnej sumy malo prevzatie úverov družstevnej bytovej výstavby z Konsolidačnej banky v objeme 6,679 mld. Sk. Ich prebratie do svojich aktív SZRB pokryla dlhodobým redistribučným úverom od NBS splatným až do roku 2035. Splátková disciplína dlžníkov pri tomto úverovom portfóliu je podľa predstaviteľov SZRB veľmi vysoká a po odporúčaní audítora banka na tieto úvery vytvorila opravné položky len v objeme 100 mil. Sk.
Podľa Vitáriusa chce banka v tomto roku posilniť svoje pozície v segmente bytovej výstavby, ako aj zvýšiť podiel financovania malých a stredných podnikov. K strategickým cieľom na tento rok patrí aj vstup banky do financovania rizikového kapitálu formou bankových záruk pre malé a stredné podniky. Transformácia činností zrušeného Štátneho fondu rozvoja bývania do portfólia obchodných produktov banky patrí takisto k tohtoročným prioritám.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/financne-noviny, menuAlias = financne-noviny, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
28. jún 2022 03:07