StoryEditor

Uniqa pripravuje spoluprácu s Tatra bankou

24.05.2002, 00:00

Uniqa poisťovňa dosiahla v roku 2001 zisk vo výške 63,3 mil. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie takmer o 63 %. Hospodársky výsledok ovplyvnili mimoriadne výnosy súvisiace so zmenou metodiky tvorby rezerv životného poistenia. Ako včera uviedol Radomír Háčik, člen predstavenstva pre ekonomiku, zvýšené náklady na zmenu obchodného mena spoločnosti tieto pozitíva kompenzovali.
Podľa generálneho riaditeľa poisťovne Petra Brudňáka, zmena názvu poisťovne začiatkom minulého roka z Otčiny na Uniqu priniesla poisťovni oživenie, ktoré sa odrazilo aj v náraste predpísaného poistného. Výška tohto ukazovateľa dosiahla 978 mil. Sk, s medziročným nárastom 15 %. Životné poistenie vzrástlo približne o polovicu na 250 mil. Sk. Predpísané poistné v neživotnom poistení dosiahlo 727 mil. Sk pri medziročnom zvýšení o 6,7 %. Z toho poistenie motorových vozidiel je 405 mil. Sk (nárast o 11,3 %). Samotné majetkové poistenie bez poistenia motorových vozidiel bolo v sume 322 mil. Sk (zvýšenie o 1,5 %). Celková bilančná suma poisťovne bola 1,405 mld. Sk.
P. Brudňák verí, že v tomto roku poisťovňa prekročí v predpísanom poistnom jednu miliardu korún. V priebehu prvého štvrťroka vyprodukovala poisťovňa kladný hospodársky výsledok vo výške 12 mil. Sk. Uniqa plánuje v tomto roku čistý zisk 20 mil. Sk. K cieľom poisťovne patrí aj rozšírenie siete predaja, čomu by mala prispieť aj pripravovaná spolupráca bankopoistenia s Tatra bankou. Poisťovňa chce rozvíjať najmä životné poistenie, preto v tomto roku pripravuje uvedenie investičného životného poistenia.
Majoritným vlastníkom Uniqa poisťovne je poisťovací koncern Uniqa Group Austria, ktorý pôsobí v 9 európskych krajinách s celkovým predpísaným poistným 2,73 mld. eur. Zamestnáva vyše 6 000 zamestnancov, ktorí spravujú viac ako 6 miliónov poistných zmlúv. V januári 2002 získala spoločnosť od ratingovej agentúry Standard & Poor's rating na úrovni A. Poisťovňa ku koncu roka zamestnávala 327 pracovníkov.

18. máj 2022 09:35