StoryEditor

Medicína už vie liečiť aj niektoré problémy s láskou

04.04.2003, 00:00
Hoci až 152 miliónov mužov na svete, z toho asi 31 miliónov v Európe a takmer 30 miliónov v USA (na Slovensku asi 500 000) trpí erektilnou dysfunkciou, teda trvalou neschopnosťou dosiahnuť a udržať erekciu tak, aby mohli uskutočniť pohlavný styk, bolo to donedávna jedno z najprehliadanejších ochorení.
Počet mužov, ktorých postihne, by pritom do roku 2025 mal vzrásť až na 322 miliónov. Podobne sa prehliadajú sexuálne poruchy žien, hoci sa vyskytujú ešte častejšie ako u mužov.
Výskyt porúch erekcie vzrastá s vekom. Od miernej, občasnej, situačnej (viazanej na určitú partnerku alebo určitú situáciu), cez klinicky stredne závažnú až po úplnú neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu ňou trpí 52 % mužov nad od 40 do 70 rokov, vo veku nad 70 rokov až 67 % mužov. Frekvencia stredne závažných erektilných porúch sa v priebehu starnutia zdvojnásobí, frekvencia úplnej erektilnej poruchy sa strojnásobí. U diabetikov je výskyt erektilných porúch v porovnaní so zdravou populáciou mužov 2 až 3-krát vyšší a podľa populačných prognóz sa očakáva každoročný nárast erektilnej dysfunkcie až o 600 000 nových prípadov.
Porucha erekcie, ktorá však nemusí byť nevyhnutným dôsledkom starnutia, má asi v 80 percentách prípadov fyziologické príčiny. Zvyšok je podmienený psychikou, no zvyčajne je príčin niekoľko. Môže ju zapríčiniť skleróza ciev penisu, poranenie -- napríklad pri zlomeninách panvy, ochorenie alebo poranenie nervov (od centrálneho nervového systému cez miechu až po periférne nervy) a relatívne zriedkavo aj hormonálne faktory. Porucha erekcie navyše môže signalizovať aj systémové ochorenia, ktoré sa ešte neprejavujú pre ne typickými príznakmi.
RIZIKOVÉ FAKTORY PORÚCH EREKCIE
Najzávažnejšími rizikovými faktormi pre vznik erektilných porúch sú:
* vek
* fajčenie
* vysoký krvný tlak
* cukrovka
* vysoké hladiny krvného tuku
* užívanie niektorých liekov
* stres
VÝSKYT NA SLOVENSKU
V SR sa zaznamenal 64-percentný výskyt erektilných porúch, z toho polovica miernych, polovica stredne závažných a závažných porúch erekcie, no len 10 percent postihnutých vyhľadá lekára. Erektilná dysfunkcia sa pritom diagnostikuje veľmi jednoducho. Po vyplnení špecifického dotazníka a posúdení rizikových faktorov sa vybraným pacientom vyšetrujú cievy penisu ultrazvukom. Máloktorí potrebujú aj ďalšie vyšetrenia röntgenom či ultrazvukom.
MOŽNOSTI LIEČBY EREKTILNEJ DYSFUNKCIE
* Prakticky všetky poruchy erekcie sa dajú vyliečiť tabletami, ktoré vytvárajú optimálne podmienky na dosiahnutie erekcie pri prirodzenej sexuálnej stimulácii. Účinnosť tejto liečby je 50 až 90 %, podľa príčiny erektilnej poruchy a druhu lieku. Nežiaduce vedľajšie účinky zvyčajne odznejú spontánne.
* Druhou metódou liečby porúch erekcie je aplikácia liečiva priamo do penisu injekčne.
* Vo vybranej skupine mladých pacientov, no len zriedka, sa používa chirurgická rekonštrukcia cievneho riečiska penisu.
* Dobré kozmetické aj funkčné výsledky možno dosiahnuť protézami penisu.
* Erekciu možno dosiahnuť aj pomocou vákuovej pumpy. Ňou sa do penisu pasívne nasaje krv a udržiava sa gumovým prstencom.
* Súčasťou všetkých liečebných metód erektilnej dysfunkcie je psychoterapia, ktorá je významná najmä v skupine pacientov s poruchou erekcie podmienenou psychogénnymi faktormi.
PROBLÉMY, TÚŽBY A MOŽNOSTI
-- Muži trpiaci poruchami erekcie majú až dvakrát častejšie tendenciu udávať nižšiu telesnú a emočnú spokojnosť s partnerkou, častejšie udávajú nižšiu úroveň pocitu celkového šťastia v porovnaní s tými, ktorí poruchy erekcie nemajú.
-- Erektilnú dysfunkciu sprevádzajú, napríklad, aj také faktory, akými je úzkosť, často vyvoláva psychický stres, ktorý ovplyvňuje vzájomné, nielen partnerské, ale aj rodinné vzťahy.
-- Muži chcú mať pri sexuálnom akte primerané možnosti zúčastňovať sa na ľúbostnej predohre či tešiť sa zo spontánneho sexuálneho vzťahu, neznamená pre mužov len komfort. Podľa výsledkov výskumov sú to záležitosti, ktoré majú úzky vzťah k zlepšeniu sexuálneho vzťahu.
-- Postihnutým mužom sa zjavne nepáči, že by si mali sex plánovať podľa užívania liekov. Naopak, chcú sexuálne žiť v súlade s modelom sexuálneho správania, ktorý umožní zlepšenie kvality partnerského vzťahu.
EREKTILNÁ DYSFUNKCIA A PELÉ
"Hovoriť so svojím lekárom o poruchách erekcie bráni mužom strach a ostych," hovorí medzinárodná futbalová hviezda Pelé, vlastným menom Edson Arantes do Nascimento, ktorý je najoslavovanejším hráčom v histórii futbalu. Tento Brazílčan hral futbal profesionálne vyše 20 rokov a v 1 364 zápasoch strelil 1 283 gólov. "Videl som, ako porucha erekcie dokáže zmeniť život muža. Keby som ja trpel touto poruchou, porozprával by som sa so svojím lekárom," uviedol v kampani zameranej na odtabuizovanie tejto témy medzi mužmi.
Neochotu mužov zdôveriť sa s týmto problémom potvrdil aj MUDr. Michael Widlitz, viceprezident skupiny mužského a ženského zdravia spoločnosti Pfizer. Preto, aby sa situácia zmenila, zúčastnil sa aj Pelé na mnohých podujatiach organizovaných na podporu povedomia o erektilnej dysfunkcii v Brazílii, Japonsku, Taliansku či Nemecku.
KDE HĽADAŤ POMOC
Viagru môže predpísať na požiadanie ktorýkoľvek lekár. Musí však preskúmať zdravotný stav pacienta a informovať sa o iných liekoch, ktoré užíva. Viagra môže mať kontraindikácie v prípade, že pacient užíva lieky obsahujúce nitráty.
Azda najpopulárnejšou účinnou formou liečby je viagra. Nesmie sa však užívať v kombinácii s nitrátmi (napr. nitroglycerín). Užívanie viagry pri poruche erekcie nemá žiaden negatívny vplyv na choroby srdca. Tento fakt podporuje štúdia u 8 893 mužov vo Veľkej Británii, ktorej výsledky odzneli vlani v decembri v Hamburgu na výročnej konferencii Európskej spoločnosti pre výskum sexuality a impotencie. Ďalšie štúdie pritom dokonca uvádzajú v tomto prípade pozitívny účinok viagry.
Experimenty na zvieratách ukázali, že skupina užívajúca viagru mala ložisko infarktu menšie ako skupina, ktorá tento prípravok neužívala. Viagra tak prejavila svoj jednoznačný ochranný účinok na srdcový sval.
Existujú však aj dôkazy v oblasti humánnej medicíny -- vo februári 2002 zverejnil medzinárodný medicínsky časopis Journal of American Medical Association prácu, kde autori sledovali "v priamom prenose" pomocou ultrazvukového vyšetrenia (echokardiografiou) činnosť srdca 105 mužov s ischemickou chorobou srdca po užití viagry. Autori nepozorovali žiadne zhoršenie zmien na srdci. Schopnosť účastníkov zvládnuť fyzickú záťaž bola dokonca vyššia oproti kontrolnej skupine, ktorá viagru neužila.
Podľa kardiológa MUDr. Andreja Zachara, CSc., viagra rozširuje cievy, ktoré obaľujú srdce a patria do takzvaného obchádzkového systému koronárnych ciev. To môže byť užitočné pre pacientov, ktorí ich majú upchaté, pretože tento podporný systém sa rozširuje a umožňuje tak náhradné výživné zásobenie srdca.
ZAUJÍMAVOSTI O VIAGRE
* Modrá tabletka v tvare diamantu s názvom viagra bola prvýkrát uvedená do klinickej praxe v marci 1998 v USA, na Slovensku v apríli 1999.
* Patrí k najviac predpisovaným liekom na svete -- doteraz viac ako 600 000 lekárov pre vyše 20 miliónov mužov v 110 krajinách napísalo 120 miliónov receptov.
* Požiadal o ňu viac ako jeden z piatich mužov v USA nad 40 rokov.
* Lekárne vo svete vydajú každú sekundu 9 modrých tabletiek.
* Od uvedenia venovali odborníci viagre takmer 1 300 publikácií.
* Viagra začne pôsobiť približne po 25 minútach od užitia a umožňuje mužom prirodzene dosiahnuť erekciu pri sexuálnej stimulácii. Nie je to afrodiziakum.
* Účinnou látkou viagry je sildenafil citrát, ktorý vyvolá zvýšený prítok krvi do penisu, čo je základný predpoklad vzniku a udržania erekcie.
* Modrá tabletka účinkuje u 8 z desiatich mužov s poruchou erekcie nezávisle od veku, sprievodných ochorení alebo závažnosti poruchy erekcie.
* Typický užívateľ viagry má okolo 50 rokov a má aspoň jeden kardiovaskulárny rizikový faktor, napríklad vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu alebo cukrovku. Je ženatý a má miernu nadváhu. Kým požiadal o predpísanie viagry, bol so svojimi sexuálnymi schopnosťami nespokojný dva až tri roky.
* Pohotovosť k erekcii pretrváva 4 -- 5 hodín po užití viagry.
* Viagra splnila očakávania 98 % slovenských mužov, ktorí ju užívajú.
ĎALŠÍM LIEKOM JE UPRIMA
Uprima, liek s účinnou látkou apomorfín od Abbott Laboratories, pôsobí centrálne a prirodzeným spôsobom podporuje mechanizmus vzniku erekcie. Tabletka sa vkladá pod jazyk, účinkuje do dvadsiatich minút, účinok trvá približne 2 hodiny. Liek sa môže užívať trikrát denne, najskôr po ôsmich hodinách a je bezpečný aj pre pacientov, ktorí užívajú nitráty, majú kontrolovaný vysoký tlak či diabetes.
Táto metóda liečby erektilnej dysfunkcie je efektívna pri krátkodobom aj dlhodobom užívaní. Po opakovanom užití 4 až 6 dávok účinnosť dosahuje viac ako 74 % a pri dlhodobom podávaní (v štúdiách trvajúcich až 18 mesiacov) je dokumentovaná trvajúca účinnosť viac ako 90 %.
POMÁHA AJ CIALIS
Spoločnosť Harris Interactive, ktorú sponzorovala Lilly ICOS LLC zistila, že muži očakávajú od liečby zlepšenie sexuálneho vzťahu s partnerkou či partnerom a obnovenie sebadôvery a sebaúcty. Ideálna liečba by podľa nich mala poskytovať väčší priestor pre spontánnosť vo vzťahoch. Na to je ideálny liek cialis. Skúšali ho na vzorke vyše 4 000 mužov, a v prvých štúdiách až 80 percent zo 1 112 mužov (804 cialis, 308 placebo) udávalo po cialise zlepšenie erekcie.
Tento liek je určený na liečbu miernej až ťažkej formy tohto ochorenia, treba ho užiť pred plánovanou sexuálnou aktivitou, bez ohľadu na príjem potravy. Pomáha uvoľneniu buniek hladkých svalov, zvyšuje prietok krvi do penisu a je účinný až 36 hodín od užitia. Cialis nesmú užívať ľudia s ochorením srdca a tí, ktorým sa neodporúča sexuálna aktivita.
Od februára je dostupný vo Veľkej Británii, Dánsku, Fínsku, Švédsku, Nemecku, Taliansku, Švédsku, Írsku, Rakúsku, Francúzsku, Holandsku, Španielsku, Nórsku, od marca v Belgicku, Portugalsku, Grécku a od polovice mája bude dostupný aj vo Švajčiarsku.
SEXUÁLNA DYSFUNKCIA ŽIEN
Výskyt sexuálnej dysfunkcie žien sa odhaduje na 19 -- 50 percent žien:
* približne tretina žien nemá záujem o sexuálny život
* takmer štvrtina žien nedosahuje orgazmus
* približne pätina žien nenachádza v sexe potešenie
* pätina žien udáva nedostatočné zvlhčovanie
K sexuálnej dysfunkcii žien môže viesť kombinácia psychologických, fyziologických, telesných porúch a rodinných problémov. Problémy v oblasti sexu môže spôsobovať dôsledok dlhotrvajúceho ochorenia (napr. cievne ochorenia, diabetes, gynekologické choroby alebo operácie, hormonálne poruchy alebo zmeny v dôsledku starnutia a menopauzy, psychické ochorenia a iné), užívanie niektorých liekov, antikoncepčných tabletiek, drogy, alkohol -- všetky tieto príčiny môžu viesť k sexuálnej dysfunkcii ženy.
ROVNOSŤ V PROBLÉMOCH
Ženy trpia sexuálnou dysfunkciou častejšie ako muži. Kým výskumy ukázali, že sexuálne problémy má každý desiaty muž, u žien je táto štatistika doslova alarmujúca, pretože ich na vlastnej koži zažila takmer každá štvrtá žena. Rozsiahly výskum v USA, Holandsku a Veľkej Británii potvrdil, že takmer 50 percent žien má problémy so sexom. Napriek tomu však zatiaľ neexistuje liečba, ktorá by ženám trpiacim sexuálnou dysfunkciou, najmä po menopauze alebo po vyoperovaní maternice (hysterektómii) opäť umožnila naplno vychutnávať sex.
Sexuálna dysfunkcia ovplyvňuje psychický stav ženy, ktorá potom cíti napätie, stres alebo až intenzívnu fyzickú bolesť. U žien sa zväčša stretávame s poruchami sexuálnej túžby, vzrušenia, prekrvenia v oblasti genitálií, ťažkosti s dosahovaním orgazmu alebo bolestivý pohlavný styk. Všetky spôsobuje kombinácia psychologických, fyziologických, telesných porúch a rodinných problémov, prípadne menopauza alebo odobratie maternice.
Rovnako ako v prípade mužov, vyhľadá v prípade problémov so sexom lekársku pomoc veľmi málo žien. Výraznejšie by im však nepomohlo, ani keby to urobili. Medikamentózna liečba ženských porúch sexuality totiž oproti mužským zaostáva podľa odborníkov o 15 až 20 rokov.
VIAGRA AJ PRE ŽENY
Na 10. svetovom kongrese Medzinárodnej spoločnosti pre výskum sexuality a impotencie vlani v septembri sa prezentovala štúdia MUDr. Laury Bermanovej z USA, ktorá preukázala, že viagra je účinná a aj v liečbe sexuálnej dysfunkcie žien.
Na 12-týždňovej dvojito-slepej klinickej štúdii sa zúčastnilo 202 žien v priemernom veku 50 rokov a s priemerným trvaním sexuálnej dysfunkcie 6,7 roka. Z nich bolo 52 po menopauze a 150 po hysterektómii. Po vyhodnotení sa ukázalo, že v porovnaní s tými, ktoré užívali placebo, významne viac pacientok pociťovalo po viagre zvýšené vzrušenie a stúpajúce sexuálne uspokojenie. Užívanie viagry sa prejavilo aj významne lepšou schopnosťou dosiahnuť orgazmus a lepšími sexuálnymi pocitmi. Nežiaduce účinky boli minimálne, v ojedinelých prípadoch sa prejavovali bolesťami hlavy, pocitom upchatého nosa, nevoľnosťou.
Viagra pomôže tým, ktoré nie sú schopné dosiahnuť orgazmus či trpia nedostatočným zvlhčovaním alebo znecitlivením, pretože aj u žien vyvoláva zvýšený prítok krvi do pohlavných orgánov. Skúsenosti s viagrou majú aj ženy na Slovensku. Zväčša ju vyskúšajú zo zvedavosti a po pozitívnych skúsenostiach majú snahu takto zlepšiť svoj sexuálny zážitok. Časť z nich užíva viagru spolu s partnerom. Väčšina žien, ktoré užili viagru hovorí o výnimočnom sexuálnom zážitku. Ide hlavne o intenzívnejšie prežitie orgazmu a častejšie opakovanie orgazmu počas styku.
SLOVNÍČEK
* erekcia -- proces vyvolaný zmyslovými stimulmi (zvuk, vôňa a dotyk), ktoré spôsobia, že z mozgu a miechy sa vysielajú do penisu impulzy vplývajúce na uvoľnenie jeho hladkého svalstva; krv potom vyplní otvorené miesta, vytvorí tlak, čím sa dosiahne stoporenie
* erektilná dysfunkcia -- neschopnosť dosiahnuť a udržať stoporenie pohlavného údu
* libido -- chuť, túžba po pohlavnom živote
* erekcia -- schopnosť dosiahnuť dostatočnú pevnosť penisu potrebnú na preniknutie do pošvy partnerky
* emisia -- vytlačenie semennej tekutiny obsahujúcej spermie zo semenovodov, semenných mechúrikov a žliazok prostaty do zadnej močovej rúry
* ejakulácia -- vystreknutie semena z močovej rúry
* orgazmus -- centrálnym nervovým systémom sprostredkovaný veľmi príjemný pocit blaženosti, úľavy, synchrónny s ejakuláciou
* hysterektómia -- vyoperovanie maternice
01 - Modified: 2006-09-24 21:03:03 - Feat.: 0 - Title: Lexa verzus štát. Roly sa menia
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/kvalita-zivota, menuAlias = kvalita-zivota, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
25. jún 2022 15:43