StoryEditor

Lieky liečia -- ale aj otrávia

18.04.2002, 00:00

(hn/Ivan Václavík)
Na Slovensku sa ročne otrávi vyše tisíc detí -- najčastejšie vo veku do troch rokov. Smrteľné nebezpečenstvo predstavujú pre ne predovšetkým voľne položené lieky, ale aj pesticídy, chemikálie, rastliny a jedovaté huby. Jedna z najväčších farmaceutických spoločností na svete GlaxoSmithKline nenachádza svoje poslanie len v liečení ľudí, ale zmysel vidí aj v tom, aby chránila ich zdravie. V spolupráci s Toxikologickým informačným centrom pri Klinike pracovného lekárstva a toxikológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou akad. Ladislava Dérera v Bratislave pripravili užitočný letáčik pod názvom Sú vaše lieky v správnych rukách?
Rodičov upozorňuje na správne skladovanie liekov i ďalších chemických látok, zásady prvej pomoci a prevencie pri otravách liekmi. Hoci to znie neuveriteľne, aj liekmi sa môže človek otráviť. Navštívili sme vedúcu Toxikologického informačného centra PharmDr. Silviu Plačkovú, MPH, aby sme sa s ňou porozprávali na túto tému.
"Treba, žiaľ, konštatovať, že manipulácia s liekmi a ich uschovanie v domácnosti sú neraz podceňované. Stále sa stáva, že v domácnosti zostáva zvyšok liekov aj po skončení ich užívania, niektorým dokonca už prešla aj exspiračná lehota. Pritom i zdanlivo bežné lieky po uplynutí lehoty použiteľnosti sa stávajú jedmi!"

Zásady prevencie
-- V každom prípade treba lieky ukladať mimo dosahu detí.
-- Neodporúča sa užívať lieky pred deťmi, lebo tieto rady napodobňujú dospelých. Tým viac, že o liekoch si myslia, že sú to cukríky.
-- Pri ceste na dovolenku skladujte lieky v špeciálnej uzamykateľnej nádobe.
-- Ak nechávate deti u starých rodičov na prázdniny, skontrolujte, kde majú uložené lieky, lebo tie môžu spôsobiť už v dávke niekoľkých tabletiek závažnú otravu, ba aj smrť.
-- Vystríhajte sa skladovať lieky v obaloch od potravín, lebo môže ľahko dôjsť k zámene.
-- Najmä deťom dávkujte lieky vždy podľa predpisu, respektíve odporúčania lekára.

Každý organizmus reaguje na liek rôzne, niektorý je viac náchylný na alergické prejavy, iný na predávkovanie liekmi. Najviac sú precitlivené deti a starší ľudia. U detí je však akékoľvek riziko vždy väčšie. Ak ste pristihli dieťa vo chvíli, keď prehltlo lieky, pokúste sa vyvolať vracanie. Nevyvolávajte ho však u detí, ktoré majú menej ako 6 mesiacov. Tie totiž ešte nemajú vyvinuté reflexné vracanie. Nedávajte deťom v útlom veku piť teplú slanú vodu na vyvolanie vracania, lebo samotný roztok by im mohol spôsobiť otravu.
Lepším riešením je prehnúť dieťa cez koleno, aby malo hlavu nižšie ako trup, a potom mu podráždiť koreň jazyka prstom alebo rúčkou lyžičky. Ak sa vám nepodarí urýchlene vyvolať vracanie, nestrácajte zbytočne čas, lebo sa už môžu prejaviť prvé príznaky otravy. Podajte dieťaťu aktívne (tzv. čierne) uhlie -- Carbosorb, Carbocit, a to 10 -- 20 rozdrvených tabliet rozmiešaných v primeranom množstve vody. V každom prípade ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a informujte o svojom postupe lekára.
Ak veziete dieťa do nemocnice po otrave liekmi vlastným autom, dajte ho ležať na sedadle bruchom cez kolená dospelého. Hlavu mu otočte nabok, aby nevdýchlo zvratky. Nezabudnite si vziať so sebou zvyšky liekov a obaly z nich. Nepodceňujte otravu, lebo už požitie dvoch tabliet môže v prípade niektorých liekov spôsobiť smrť!

Toxikologické informačné centrum (TIC) v Bratislave je jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku. Vzniklo v roku 1968 a majú v ňom 24-hodinovú službu pre všetkých lekárov z celého Slovenska. V akútnych prípadoch podávajú telefonické informácie -- zatiaľ iba lekárom -- ako postupovať pri otravách liekmi, chemikáliami, pesticídmi, hubami, rastlinami, drogami či pri uštipnutí hadom alebo pohryznutí zvieraťom. Centrum má 4 pracovníkov, po pracovnom čase, večer a v noci, sú v službe lekári Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie. Informačná báza TIC zahŕňa kartotéku s vyše 50 000 heslami, má k dispozícii toxikologický knižný fond, rôzne toxikologické softvéry. Vďaka rozsiahlej informačnej báze môžu pracovníci TIC pohotovo poskytnúť fundované informácie pri najrôznejších intoxikáciách. To je mimoriadne dôležité pre správnu a rýchlu informovanosť lekára, ktorý ošetruje intoxikovaného pacienta -- okrem iného aj z hľadiska optimálnej liečby. Od roku 1990 stúpol počet telefonických dopytov až päťnásobne, počet intoxikácií drogami 30-násobne. Žiaľ, je smutným konštatovaním, že napriek svojej jedinečnosti TIC zápasí s nedostatkom financií -- napríklad aj v prípade finančného krytia pracovných ciest na rôzne odborné sympóziá. Sponzori sa týmto smerom orientujú len veľmi sporadicky, hoci Svetová zdravotnícka organizácia WHO zaradila bratislavské (celoslovenské) pracovisko do skupiny B, čo predstavuje dobre fungujúce, ale s neuspokojivým materiálnym vybavením v porovnaní so zahraničnými pracoviskami. Nebyť toho, patrilo by do elitnej skupiny A. Od roku 1992 je TIC členom Európskej asociácie toxikologických centier a klinických toxikológov EAPCCT.

24. jún 2022 02:42