StoryEditor

Hlásenie prechodného pobytu už nie je povinnosť

24.10.2016, 13:00
Autor:
(red)(red)
Občania majú v obci alebo mestskej časti hlásiť miesto, začiatok a skončenie svojho trvalého či prechodného pobytu. Podľa novely zákona sa povinnosť zmenila "len" na právo prihlásiť prechodný pobyt.

V evidencii občanov došlo k zmenám. Tou najzásadnejšou je, že hlásenie prechodného pobytu už nie je povinnosť. Občan už nie je povinný prihlásiť si prechodný pobyt, a to napriek tomu, že spĺňa zákonom stanovené podmienky na prihlásenie.


Vlastníci bytov či domov sa prihlásenia prechodného ani trvalého pobytu iného občana nemusia báť. Prihlásenie má totiž iba evidenčný účel a nemá dopad na vlastnícke vzťahy. Na druhej strane, pre občana môže byť prihlásenie na pobyt výhodné. Môže ním napríklad dokladovať úradom svoje právo na príspevok na podporu mobility za prácou podľa zákona o službách zamestnanosti. Hlásenie pobytu občanov upravuje zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. v platnom znení (ďalej „zákon“). Občania majú podľa neho hlásiť miesto, začiatok a skončenie svojho trvalého či prechodného pobytu v takzvaných ohlasovniach. Najčastejšie sú nimi obce alebo mestské časti.


Trvalý pobyt nahlasuje každý

Trvalý pobyt je podľa zákona povinný hlásiť každý, výnimkou sú len Slováci žijúci v zahraničí. Na to, aby si niekto nahlásil nový trvalý pobyt, musí ten pôvodný ukončiť. Platí totiž, že v rovnakom čase môže mať občan iba jeden trvalý pobyt. Ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke poskytuje aj vzor odhlasovacieho lístka, ktorý treba na ukončenie pôvodného pobytu vypísať a podpísať. Samotný trvalý pobyt môže mať občan len v budove alebo jej časti (najčastejšie ide o byt), ktorá je označená súpisným číslom, musí byť určená na bývanie, ubytovanie, alebo na rekreáciu (http://bit. ly/2enIYbS).

Pokiaľ si osoba nahlasuje trvalý pobyt k nehnuteľnosti, ktorú nevlastní, musí  obci doložiť aj písomné potvrdenie o  súhlase skutočného vlastníka budovy alebo jej časti. Dokument musí byť vlastníkom podpísaný a podpis musí byť osvedčený. Z  tohto pravidla však zákon umožňuje výnimky, najmä ak sa vlastník s občanom osobne dostaví do ohlasovne, prípadne ak si prihlasuje trvalý pobyt sám vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti. Prihlásenie trvalého pobytu slúži najmä orgánom verejnej správy na vedenie registra obyvateľov. Ak sa vlastník nehnuteľnosti v budúcnosti rozhodne, môže občanovi odhlásiť trvalý pobyt aj sám. Musí však preukázať, že občanovi jeho užívacie právo k budove alebo jej časti zaniklo.


Zmeny nastali v prechodnom pobyte

Úprava prechodného pobytu prešla zmenami. Novela zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky nadobudla účinnosť 27. septembra. Hlavnou novinkou je odstránenie povinnosti prihlasovať prechodný pobyt.

Čo stále platí?  Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa dočasne zdržiava a trvá viac ako 90 dní Prechodným pobytom je na druhej strane aj pobyt občana, ktorý má síce trvalý pobyt v zahraničí, avšak zdržiava sa na našom území dlhšie ako 90 dní

Ak cestujete mimo svojho bydliska na dlhšiu dobu, už to nemusíte ohlásiť. Občan už nie je povinný prihlásiť si prechodný pobyt, a to napriek tomu, že spĺňa zákonom stanovené podmienky na jeho prihlásenie. Znamená to, že povinnosť sa zmenila na možnosť či právo občana prihlásiť sa. Novinky sa týkajú aj tých, ktorí sa pripravujú na vycestovanie do zahraničia. Do novely platilo, že ak mali na Slovensku trvalý pobyt a v zahraničí sa plánovali zdržať dlhšie ako 90 dní, museli to ohlásiť v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Aj táto povinnosť sa zmenila novelou na možnosť, prípadne právo tak urobiť.


Pri prechodnom pobyte občana, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom nehnuteľnosti, platí, že vlastník môže požiadať o zrušenie záznamu o prechodnom pobyte kedykoľvek, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol prechodný pobyt ohlásený. Navyše ani nemusí preukazovať, že prihlásenému občanovi jeho užívacie právo k budove alebo k jej časti zaniklo.


STARÁ ÚPRAVA § 8 ods. 2: „_(2) Občan __ HLÁSI__ ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 [3] platia aj pre hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3._“,


NOVÁ ÚPRAVA § 8 ods. 2: „_(2) Občan __ MÁ PRÁVO__ ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia __§ 4 ods. 1 až 8_ [4]_ sa primerane uplatnia aj v prípade uplatnenia práva občana ohlásiť prechodný pobyt s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3._“

01 - Modified: 2022-07-14 13:41:17 - Feat.: - Title: Mikulcov rezort navrhuje zmeny v zákone o pobyte cudzincov
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
30. september 2023 18:08