StoryEditor

Zdražovanie bude trestné až od osemtisíc ?

17.06.2008, 00:00

Združenie slovenských spotrebiteľov považuje snahu zamedziť zdražovaniu v súvislosti so zavedením eura sankciou podľa Trestného zákona za problematický nástroj. Má to zabezpečiť novela § 269 Trestného zákona. Súd môže už teraz obchodníka podľa tohto paragrafu poslať do väzenia najmenej na šesť mesiacov, ak mu dokáže klamanie spotrebiteľa na množstve, hmotnosti či akosti tovaru. Musí ho však poškodiť najmenej o 8 000 Sk.
Máme aj ďalšie argumenty, prečo jeho aplikácia ostane problematická.
Zo štatistiky Generálnej prokuratúry vyplýva, že minulý rok súdy ani prokuratúra neriešili ani jeden prípad podľa § 269. Pritom sa spotrebitelia na Slovensku často stávajú obeťou takýchto praktík. Prvý problém je definovaná výška "malej škody" - 8 000 Sk. Ak by po doplnení § 269 o cenové poškodenie prokurátor alebo súd uplatnili jeho gramatický výklad, môžu previnilca stíhať až pri dosť veľkom nákupe, keď by bol jeden spotrebiteľ poškodený o spomenutých aspoň 8 000 Sk. Šlo by teda o nákup drahej veci alebo o značne veľký nákup jednou osobou.Totiž v platnom znení § 269, ale aj v navrhovanej novele, sa poškodený spomína v jednotnom čísle: "Kto poškodí spotrebiteľa..." V predchádzajúcom Trestnom zákone, platnom do roku 2006 v rovnomennom § 121 figuruje spotrebiteľ ako objekt konania v množnom čísle, rovnako je to aj v českom Trestnom zákone...
Nie je bez zaujímavosti, že starý Trestný zákon od jeho vydania v roku 1961 spočiatku postihoval aj cenové poškodzovanie spotrebiteľa. To však pri novelizácii v roku 1991 vypadlo.
Ďalší problém aplikácie navrhovanej trestnej sankcie (mimochodom dosť prísnej, lebo dolná hranica trestu je šesť mesiacov, na porovnanie trest za jednoduchú krádež nemá dolnú hranicu) vidíme v nastavení cenovej legislatívy.Ide najmä o zákon o cenách č. 18/1996. Tu je dôležité nielen jeho aktuálne znenie, ale tiež predpisy vydané podľa neho, najmä cenové rozhodnutia ministerstva financií. Zákon o cenách v platnom znení charakterizuje porušenie cenovej disciplíny najmä keď predajca nerešpektuje regulovanú cenu. Podľa sekundárnej cenovej legislatívy je to možné pri cenách liekov, ale aj tam, kde je predajca v dominantnom postavení v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Podľa našich poznatkov z vidieckych regiónov je to častý jav. Tu vidí ZSS problém v administratívnej kapacite ďalších úradov. Protimonopolný úrad na podnet ministerstva financií bude musieť skúmať, či nejaký predajca na relevantnom trhu má alebo nemá dominantné postavenie.
Treba vedieť, že cenové právomoci majú aj úrady VÚC, lebo podľa § 20 zákona o cenách môžu župani vydávať regulačné výmery a ich plnenie kontrolovať. Musia však na to dostať splnomocnenie od ministerstva financií. Potom môžu svojimi výmermi regulovať ceny miestneho významu. Aplikačná prax pri diskutovanom trestnom § č. 269 bude teda závisieť aj od aktivity ministerstva financií a VÚC...
Združenie slovenských spotrebiteľov verí, že spomenuté zúčastnené úrady budú pružne reagovať na vzniknutú situáciu vydávaním vhodných administratívnych opatrení. Zrejme novelizovaný § 269 bude mať význam nástroja "ultima racio" (posledného riešenia) tak, ako ho v STV charakterizoval premiér Robert Fico.

Juraj Vechter, Združenie slovenských spotrebiteľov

menuLevel = 2, menuRoute = komentare/komentare-hn, menuAlias = komentare-hn, menuRouteLevel0 = komentare, homepage = false
07. december 2022 18:03