Reuters
StoryEditor

Verejné financie musíme konsolidovať

20.01.2022, 23:00
Objem svetového verejného dlhu v roku 2026 stúpne na závratných 121,1 percenta HDP.

Svetový verejný dlh dosiahol v minulom roku 256 biliónov dolárov. Táto úroveň je neudržateľná, a preto je potrebné pripraviť konsolidáciu verejných financií. Konsolidácia by mala zohľadňovať súčasný proces nastúpenej historickej transformácie pri zohľadnení základných atribútov transparentnosti a spravodlivého zdaňovania.

Svetová finančná kríza viedla k nárastu svetového verejného dlhu. Celkový objem svetového verejného dlhu v roku 2007 predstavoval 57,5 percenta svetového HDP. V dôsledku svetovej finančnej krízy sa postupne zvyšoval a v roku 2010 dosiahol úroveň už 73,8 percenta svetového HDP. Od ukončenia svetovej finančnej krízy až do vzniku COVID-19 bolo relatívne priaznivé obdobie na zníženie svetového verejného dlhu v jednotlivých štátoch. Aj napriek tomu, v období relatívne stabilného svetového HDP od roku 2010 do 2019 bolo možné ročne sledovať nárast svetového verejného dlhu, ktorý v roku 2019 dosiahol až 103,8 percenta svetového HDP. COVID-19 viedol k zvýšeniu úrovne svetového verejného dlhu. Zvýšené výdavky do zdravotníctva, stimuly na podporu podnikateľov, zvýšenie výdavkov v sociálnej oblasti a nižšie príjmy do rozpočtu viedli k historicky najvyššej úrovni svetového verejného dlhu. Aj v súčasnosti vládne výdavky by mali byť orientované do zdravotníctva, na podporu podnikateľského sektora vrátane sociálnej oblasti.

Nepredvídané rýchle šírenie ochorenia COVID-19 viedlo k historicky bezprecedentnému nárastu verejného dlhu, ktorý v roku 2021 dosiahol 122,5 percenta svetového HDP. Pri optimistickom scenári, ak sa šírenie mutácií COVID-19 podarí zastaviť a tým ukončiť svetovú vírusovú krízu v tomto roku, možno očakávať, že objem svetového verejného dlhu v roku 2026 stúpne na závratných 121,1 percenta HDP. Zásadná otázka je, ako zabezpečiť udržateľnosť verejných financií v strednodobom horizonte. Pri odpovedi na túto otázku je potrebné komplexne prehodnotiť daňové systémy, hľadať existujúce rezervy, ktoré bude možné využiť vo výdavkovej časti rozpočtu v procese historickej transformácie.

V tomto kontexte je potrebné poukázať na to, že aj napriek dlhodobému očakávaniu sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť otázku daňových rajov, pretrvávajúcej korupcie, sivej ekonomiky a neproduktívnych výdavkov. V snahe vyriešiť tieto riešiteľné, ale dosiaľ nevyriešené problémy na strane príjmov do štátnych rozpočtov bude potrebná medzinárodná spolupráca zameraná na efektívne a transparentné daňové systémy v záujme všetkých štátov v prospech všetkých ľudí na svete.

21. máj 2022 22:04