Procházka nebude sudcom Všeobecného súdu v Luxemburgu. Rok 2016 ho snáď naučil, že klamať sa nemá. Přísloví : „Kdo lže, ten i krade do pekla se hrabe"; to znamená, že lhář také hříchů jiných se nebojí a jich se nechrání.TASR/Jakub Kotian
StoryEditor

Nepotrebujeme ďalších 20 rokov experimentov

19.11.2020, 23:00
Samospráva je vhodným nositeľom väčšiny nástrojov, ktorými disponujú okresné úrady

Pandémia ochorenia COVID-19 odhalila mnohé slabé stránky fungovania nášho štátu. Medzi nimi je množstvo kompetencií, ktoré možno efektívne vykonávať na úrovni regionálnej alebo miestnej samosprávy, stále ostáva v rukách centrálnej vlády a jej podriadených okresných úradov, na čele ktorých stoja menovaní prednostovia. Naopak, na moje potešenie sa ako jedna zo silných stránok nepochybne ukázala efektívna akcieschopnosť samospráv. Táto zložitá situácia by preto mala byť impulzom na uskutočnenie už takmer 20 rokov odkladaných systémových zmien vo fungovaní Slovenska.


SK 8, združenie samosprávnych krajov, spolu s organizáciami reprezentujúcimi obce a mestá, dlhodobo upozorňuje na potrebu dokončenia reformy verejnej správy. Aj napriek čiastočne rozdielnym pohľadom na cieľový stav sa so starostami a s primátormi zhodujeme predovšetkým na dôležitosti pokračovania skutočnej decentralizácie štátnej správy. Na tom nič nezmenia ani vyhlásenia o rušení žúp na fórach, kde sa nemôžeme brániť.


Úvahy o počte vyšších územných celkov a prekresľovaní ich mapy po 20 rokoch považujeme za akademické. Ak na ne musí prísť, tak až na konci debaty, pretože na jej začiatku sú kontraproduktívne. Nechcem totiž, aby sme si po ďalších 20 rokoch uvedomili, že sme sa vlastne nikam nepohli. Už neexperimentujme a neodvracajme pozornosť od podstaty, ktorou je úprava kompetencií. Dajme samosprávam vrátane tých krajských viac povinností, ale aj nástrojov a financií, aby mohli efektívnejšie spravovať svoje územia. Garantujem, že to bude fungovať lepšie ako dnes a budeme ešte bližšie k obyvateľom.


Nech má vláda na starosti výkon kompetencií na národnej úrovni – obranu a bezpečnosť, zahraničnú alebo fiškálnu politiku – a áno, mám na mysli aj nákup miliónov rúšok či antigénových testov. My zas budeme vykonávať tie kompetencie, ktoré dávajú väčší zmysel na regionálnej úrovni, a to s priamym mandátom od občanov.


Som presvedčený, že samospráva je vhodným nositeľom väčšiny nástrojov, ktorými dnes disponujú okresné úrady. Dokončenie reformy verejnej správy by sa preto malo orientovať týmto smerom. Jeho hlavnými atribútmi by mali byť princípy decentralizácie, subsidiarity a proporcionality. Takéto riešenie zjednoduší a zefektívni verejnú správu a zároveň prinesie úspory výdavkov za štátny aparát. Poďme sa však o ňom ďalej baviť, pretože ako pani prezidentka minulý týždeň správne podotkla, posun v debate sa začína dohodou medzi sebou „doma“ v samospráve. Je na to najvyšší čas.

 

24. jún 2022 01:20