StoryEditor

Boli raz dve budovy v Galante

09.07.2021, 00:00
Súd zaviazal Čistý deň vyplatiť nám viac ako 83-tisíc eur.

Na jednej z ulíc v Galante oproti sebe stoja dve budovy. V prvej trnavská župa poskytuje sociálne služby. Čo presne sa deje v druhej, nikto nevie.

V oboch týchto budovách pôsobilo neslávne známe resocializačné zariadenie Čistý deň až do odhalenia káuz vrátane desivých nechutností.

Trnavská župa pred rokmi jednu z nehnuteľností neziskovej organizácii prenajala a druhú požičala. Po odobratí akreditácie v roku 2018 sa krajské zastupiteľstvo uznieslo na ukončení oboch zmluvných vzťahov.

Po tom, ako nám bola prvá budova vydaná, pripravili sme ambiciózny projekt jej modernizácie. Od konca roka 2019 tu funguje špičkové centrum sociálnych služieb, v ktorom sa ambulantne staráme o klientov s „novodobými“ diagnózami ako Parkinsonova a Alzheimerova choroba či skleróza multiplex.

Aktuálne tieto priestory využívame na poskytovanie postcovidovej rehabilitácie pre zamestnancov našich 21 zariadení sociálnych služieb. Pri starostlivosti o iných trpia fyzicky aj psychicky, a preto sme sa teraz rozhodli postarať sa my o nich.

Príbeh druhej budovy je iný. Čistý deň ignoroval uznesenie krajského zastupiteľstva, ktoré výpožičku budovy zrušil. To znamená, že budovu nevypratal a župe nevrátil. Zo začiatku sme boli trpezliví, no všetko má svoje hranice. S jej už dnes samozvanými obyvateľmi sa preto súdime. Opäť budeme brániť verejný majetok župy.

Za takmer tri roky, počas ktorých nám budovu odmietajú vrátiť, nám neplatia žiadny nájom. Mohli sme ďalej čakať, no ktovie dokedy. Rozhodli sme sa však konať. Aj z titulu ochrany verejného záujmu máme totiž povinnosť vyčísliť nezaplatenú sumu a snažiť sa o jej vymoženie. Ide priemerne o 2 500 eur mesačne.

V máji sme podali žalobu o bezdôvodné obohatenie. Súd nám vyhovel a vydaním platobného rozkazu zaviazal Čistý deň vyplatiť nám viac ako 83-tisíc eur. Samozrejme, protistrana má možnosť opravného prostriedku. Aby sa rozhodnutie stalo právoplatným, musíme počkať, či príde k podaniu odporu. Predpokladám, že nás čakajú ďalšie súdne ťahanice, čo pre obyvateľov Trnavského kraja znamená predlžovanie stavu, v ktorom nám Čistý deň bráni poskytovať sociálne služby.

Aj v druhej budove chceme zriadiť zariadenie sociálnych služieb. Už dávno by bolo, nebyť Čistého dňa. Pre zmenu v nej chceme poskytovať pobytovú službu, ktorej kapacity sú v regióne poddimenzované. To nám dáva silu a odhodlanie pokračovať v boji za spravodlivosť.

24. jún 2022 01:20