HN
StoryEditor

Parlamentné voľby 2020: Všetko, čo potrebujete o voľbách vedieť

18.02.2020, 13:00
Návod pre voliča ako voliť, kde voliť, ako sa spočítavajú hlasy vo voľbách a kedy platí moratórium.

Parlamentné voľby v roku 2020 sa na Slovensku uskutočnia 29. februára 2020. Slováci si v nich volia 150 poslancov Národnej rady. Volebné miestnosti budú otvorené od siedmej hodiny ráno do desiatej večer. Po ich zavretí sa začne spočítavanie hlasov. Štatistický úrad bude priebežne zverejňovať výsledky tak, ako ich budú posielať okrskové komisie. 

Oficiálne výsledky sa dozvieme pravdepodobne v nedeľu poobede, kedy ich na tlačovej konferencii zverejní Štátna volebná komisia. 

Právo voliť majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili vek 18 rokov. Prekážkou vo voľbe je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Prečítajte si aj všetky aktuálne správy o parlamentných voľbách.

Moratórium

Krátko pre voľbami do NR SR začne platiť volebné moratórium, čiže ukončenie volebnej kampane. Toto začína plynúť 48 hodín pre dňom volieb, čiže vo štvrtok 27. februára. Od tohto momentu už strany nemôžu viesť kampaň a aj médiá si musia dávať pozor na to, ako a o čom informujú. Za porušenie moratória sa považuje zverejňovanie akýchkoľvek informácií v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov, respektíve jednotlivých kandidátov. 

Dodržiavanie moratória bude pre médiá sledovať Rada pre vysielanie a retransmisiu, pre ostatné subjekty zas Štátna volebná komisia. V prípade zistenia porušenia moratória môže byť udelená pokuta aj v tisíckach eur. 

Ešte skôr - už dva týždne pred voľbami začalo platiť tzv. prieskumové moratórium, teda zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov. 

Kde voliť

Voliči majú dve možnosti ako odovzdať svoj hlas. Prvou je voľba v mieste trvalého bydliska v príslušnom okrsku. Sem stačí prísť s občianskym preukazom. Druhou možnosťou je voľba vo voľbách do Národnej rady formou hlasovacieho preukazu, s ktorým môže volič odovzdať svoj hlas v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

O hlasovací preukaz bolo potrebné požiadať buď listinnou formou alebo elektronicky do 10. februára 2020. Až do posledného pracovného dňa pred voľbami (28. februára 2020) však môže volič požiadať o hlasovací preukaz v obci svojho trvalého bydliska osobne. V takomto prípade je potrebné prísť v úradných hodinách na obecný/miestny/mestský úrad a vyžiadať si hlasovací preukaz. Pri predložení hlasovacieho a občianskeho preukazu je potom možné hlasovať kdekoľvek na Slovensku.

Voliť môžu aj Slováci žijúci v zahraničí. Tí však museli o túto možnosť požiadať najneskôr do 10. januára 2020. Následne im poštou boli doručené hlasovacie lístky a svoj hlas na Slovensko poslali opätovne poštou. Hlasy Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, budú v parlamentných voľbách 2020 sčítavať okrskové komisie v mieste ich trvalého bydliska. Pre zahraničných Slovákov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR bude zriadený špeciálny okrsok, kde sa ich hlasy budú sčítavať. Sčítavanie hlasov zo zahraničia prebehne paralelne so sčítavaním hlasov odovzdaných na území SR. 

Voľby do Národnej rady SR myslia aj na voličov, ktorí sa nemôžu zúčastniť volieb osobne, napríklad zo zdravotných dôvodov. V takomto prípade môžu požiadať obec a príslušnú okrskovú komisiu a v deň volieb o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej urny. 

Ako voliť

Voliča po príchode do volebnej miestnosti okrsková volebná komisia zaregistruje na základe jeho občianskeho preukazu (v prípade voľby mimo trvalého bydliska aj na základe hlasovacieho preukazu) a odovzdá mu hlasovacie lístky. Tých bude 25 - jeden pre každú kandidujúcu stranu respektíve koalíciu.

Z nich si volič vyberie jeden - patriaci strane, ktorej chce odovzdať svoj hlas. Ten následne vloží do obálky a zalepenú obálku vhodí do urny. V prípade, že bude v obálke viac hlasovacích lístkov, je takýto hlas neplatný. 

Nepoužité hlasovacie lístky vloží volič do špeciálnej urny. V prípade, že tak neurobí, hrozí mu pokuta do výšky 33 eur. 

Voliči majú možnosť dať kandidátom strany, ktorej sa rozhodnú odovzdať svoj hlas preferenčné hlasy, čím ich môžu posunúť na vyššie miesta. Takéto preferenčné "krúžky" môže dať volič maximálne štyrom kandidátom a to tak, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové čísla. Hlasovací lístok, kde bude zakrúžkovaných viac kandidátov, sa počíta len v prospech danej strany/koalície a na preferenčné hlasy sa nebude prihliadať. Volič sa však môže rozhodnúť dať aj menej ako štyri preferenčné hlasy, ktoré budú započítané. 

V prípade, že sa volič počas vypĺňania hlasovacieho lístku pomýli, alebo ho nejakým spôsobom znehodnotí, môže okrskovú volebnú komisiu požiadať o nový hlasovací lístok. 

Ako sa sčítavajú hlasy

V momente, keď sa o 22. hodine večer zatvoria volebné miestnosti, začínajú okrskové komisie sčítavať hlasy. Údaje z jednotlivých komisií bude zbierať Štatistický úrad SR, ktorý na svojich stránkach bude zverejňovať priebežne výsledky hlasovania v parlamentných voľbách 2020.

Vo výnimočných prípadoch, o ktorých rozhodne štátna volebná komisia, môžu byť konkrétne volebné miestnosti otvorené dlhšie, čo ovplyvní zverejňovanie priebežných výsledkov hlasov - tie budú zverejnené, až keď budú uzavreté všetky volebné miestnosti. 

Na Slovensku bude v týchto voľbách podľa odhadu Štatistického úradu 4 445 000 oprávnených voličov. Percentuálne zisky jednotlivých strán a koalícií sa však budú vypočítavať z počtu odovzdaných platných hlasov pre všetky strany. 

Do parlamentu sa dostanú politické strany, ktoré dostanú aspoň päť percent platných hlasov, v prípade koalícií je táto hranica posunutá na sedem percent. 

Rozdelenie mandátov

Politickým subjektom, ktoré sa následne dostanú do parlamentu, budú pridelené mandáty. Na to, kto bude danú stranu zastupovať v parlamente, majú vplyv práve preferenčné hlasy. Pre získanie mandátov sa uprednostnia kandidáti, ktorí získali aspoň tri percentá preferenčných hlasov z celkového počtu hlasov, ktoré daná strana/koalícia získala. Následne sa pri prideľovaní mandátov postupuje podľa poradia na kandidátke. 

Mandáty sa rozdeľujú na základe toho, koľko percent platných hlasov daná strana získala a ich počet má zodpovedať rozdeleniu hlasov pre jednotlivé strany. Pri prerozdeľovaní mandátov sa využíva tzv. republikové číslo - suma hlasov, ktoré získali všetky strany, ktoré sa dostali do Národnej rady. Toto číslo sa potom vydelí číslom 151 a zaokrúhli na celé číslo. Takto získaným republikovým číslom sa postupne vydelia hlasy každej parlamentnej strany. Tento podiel určí počet mandátov pre jednodlitvé strany. Nakoľko však tieto počty nebývajú bezo zvyšku, zvyšné mandáty sa prerozdielia na základe najvyššieho zvyšku. 

Príspevok od štátu

Ďalšia hranica, ktorú budú strany sledovať sú tri percentá. To je totiž prah na to, aby získali nárok na štátny volebný príspevok. Jeho výška je odvodená z troch častí. Strany dostanú príspevok za hlasy - za každý hlas dostane strana sumu vo výške percenta priemernej mzdy v roku 2019. Ten je vyplatený jednorazovo a to po odovzdaní záverečnej správy o výdavkoch na kampaň. Priebežne počas volebného obdobia sa stranám bude vyplácať aj príspevok na činnosť, ktorý je v rovnakej výške ako príspevok na hlasy. 

Strany, ktoré získajú poslancov budú dostávať aj príspevok na mandát. Za každý mandát získa strana ročne 30-násobok priemernej mzdy v roku 2019. Ak má strana viac ako 20 mandátov, za každý ďalší dostane 20-násobok priemernej mzdy. 

01 - Modified: 2023-01-24 23:11:51 - Feat.: - Title: KDH konečne školí Matoviča z demokracie 02 - Modified: 2023-01-23 14:30:03 - Feat.: - Title: Guláš, pivo, tancovačka. Jesenné voľby vyženú politikov medzi ľudí, v septembri sa to vyostrí 03 - Modified: 2022-10-29 21:05:29 - Feat.: - Title: Šimečka a Droba si vedia predstaviť spoluprácu PS a SaS po parlamentných voľbách 04 - Modified: 2022-10-31 10:51:59 - Feat.: - Title: Galkovi sa na lukratívnej pozícii darí, zarába viac ako Matovič. Do OĽANO by zapadol, hovorí Sulík 05 - Modified: 2022-09-30 13:11:47 - Feat.: - Title: Najnovší prieskum: SaS zaznamenala pokles, sulíkovcov preskočilo PS
menuLevel = 1, menuRoute = parlamentne-volby-2020, menuAlias = parlamentne-volby-2020, menuRouteLevel0 = parlamentne-volby-2020, homepage = false
31. január 2023 08:12