01.03.2020, 07:43

Uspeli politici, ktorých ste krúžkovali? Pozrite si, kto dostal najviac hlasov

Poradie politikov podľa preferenčných hlasov po 99,98 percenta spracovaných zápisníc.