27.09.2017, 22:39

Pôdu čaká revolúcia. V predaji i nájme

Štát chce, aby sa k pôde dostali najmä aktívni poľnohospodári. Vlastníci by ju zase chceli predať čo najvýhodnejšie. Zuzana Lauková, realitná maklérka zo spoločnosti MG Real, radí, ako si možno nájsť kupca a ako sa vyrovnať s prekážkami v tomto procese.

Pôdu čaká revolúcia. V predaji i nájme
Zdroj: Reuters

1. Ponuková procedúra
Ako môžem v súčasnosti predať poľnohospodársky pozemok?

Ak vlastníte poľnohospodársky pozemok, môžete ho predať inej osobe iba prostredníctvom regulovanej trojkolovej procedúry. Počas nej musíte zverejniť ponuku na predaj v e-registri na webe ministerstva pôdohospodárstva, a tiež na úradnej tabuli obce. Ak sa nájdu viacerí záujemcovia, zákon dáva prednosť tomu, kto má na území Slovenska trvalý pobyt alebo sídlo aspoň desať rokov a podniká v poľnohospodárstve najmenej tri roky. Zákon určuje postupnosť aj v určovaní, odkiaľ pochádza záujemca o kúpu. Prednosť má ten, kto je z rovnakej obce, kde je aj pozemok. Až potom pripadá do úvahy záujemca zo susednej obce a až na konci ten, kto je z inej než zo spomínaných obcí. Ak sa žiadny záujemca o pôdu nenájde, môžete pôdu predať celkom inej osobe, ale takej, ktorá má na území Slovenska trvalý pobyt alebo firemné sídlo najmenej desať rokov. Výnimku z tejto procedúry majú osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu najmenej tri roky v rovnakej obci, blízke osoby a príbuzní vlastníka pozemku a spoluvlastníci pozemku.

2. Novinky v predaji
Ako sa plánuje zmeniť proces predaja a kúpy poľnohospodárskej pôdy?

V súčasnosti musí kupec pôdy – ak pochádza z tej obce, kde sa nachádza pozemok – spĺňať podmienku, že má na Slovensku aspoň desať rokov trvalý pobyt, prípadne firemné sídlo (čo sa nevzťahuje na mladého, respektíve začínajúceho farmára). Od januára 2018 sa má táto podmienka v rámci predkupného kola zrušiť. Ak sa nenájde kupec vo vlastnej obci, pozemok sa musí ponúknuť cez verejný register ponúk, ktorý visí na portáli ministerstva pôdohospodárstva. V tomto 1. ponukovom kole už sa hľadá kupec nielen vo vlastnej, ale aj v okolitých obciach. V súčasnosti musí kupec v 1. ponukovom kole vyvesiť svoj inzerát okrem e-registra aj na úradnej tabuli v obci, v ktorej sa nachádza predávaný pozemok. Táto podmienka sa má po novom zrušiť. Keď sa nenájde kupec vo svojej ani v susedných obciach, vtedy sa môže parcela ponúkať aj podnikateľovi bez ohľadu na jeho sídlo či miesto biznisu. Kým však dnes musí aj tento kupec spĺňať podmienku desaťročného trvalého pobytu, po novom sa má i táto klauzula vypustiť.

3. Ponukový portál
Mám predať pôdu cez nejaký ponukový portál? Mal by som sa aj registrovať – čo na to potrebujem?
Na stránke ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Keď vstúpite do tohto registra, je tam možnosť „prihlásiť sa“. Na to však potrebujete čítačku a občiansky preukaz s aktivovaným čipom. Ak ho nemáte, môžete na zverejnenie ponuky splnomocniť osobu, ktorá takýmto preukazom disponuje. Po prihlásení môžete zverejniť ponuku v registri. Celý postup ponukového konania je presne stanovený v zákone o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

4. Predkupné právo
Spoluvlastník má predkupné právo na odkúpenie podielu druhého spoluvlastníka, ak on svoj podiel predáva. Ako je to, ak podiel daruje alebo zamieňa?
Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, spoluvlastníci majú podľa Občianskeho zákonníka predkupné právo. Nevzťahuje sa na prevod podielu na blízku osobu. Prevodom sa nemyslí len predaj, ale aj darovanie a tiež zámena. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú, majú právo váš podiel vykúpiť pomerne, a to podľa veľkosti svojich podielov. Mali by ste teda dodržať predkupné právo a oznámiť písomne ostatným spoluvlastníkom spôsob, cenu a podmienky prevodu svojho podielu. Ak sa nedohodnete na spôsobe vykonania predkupného práva, môžu od vás podiel odkúpiť za cenu, ktorú im oznámite.

5. Nežijúci vlastníci
Na liste je viac spoluvlastníkov a niektorí už nežijú. Ako sa v takom prípade realizuje predkupné právo?
Je bežné, najmä pri poľnohospodárskej pôde, že je na liste vlastníctva niekedy aj 50 a viac spoluvlastníkov. Niektorí už nežijú, alebo môže ísť aj o takzvaných nezistených vlastníkov, prípadne adresy vlastníkov na listoch vlastníctva nie sú už aktuálne. Prevod podielu sa môže zrealizovať aj bez dodržania predkupného práva. Nadobúdateľ si však musí byť vedomý rizika, že sa oprávnený z predkupného práva môže domáhať svojich práv u neho alebo na súde. Pri porušení predkupného práva je premlčacia lehota tri roky.

6. Odľahlá lokalita
Zdedila som poľnohospodársku pôdu pri Svidníku. Ako ju v tejto lokalite môžem čo najvýhodnejšie predať?
Ide o lokalitu, v ktorej ceny asi nebudú veľmi vysoké. Vyhľadajte si každú parcelu v katastrálnej mape, aby ste zistili jej približnú polohu, tvar pozemku, prístupové cesty. Nahliadnite do územného plánu. Môže sa stať, že niektoré parcely sú blízko zastavaného územia a dosahu inžinierskych sietí, alebo môžu byť využiteľné na iné ako poľnohospodárske účely. V tom prípade môže mať pozemok vyššiu hodnotu. Oslovte tamojší poľnohospodársky podnik. Je predpoklad, že ten býva zároveň aj výkupcom pôdy. Ak cena nebude zaujímavá, môžete ponuku zverejniť v ponukovom registri na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Realitní makléri by tiež mohli poznať pomery v danej lokalite, mať lepšie informácie a prehľad o ostatných potenciálnych výkupcoch pôdy. A tu sa už dostávate k možnosti predaja za najvýhodnejšie ceny.

7. Výpoveď družstvu
Môžem vypovedať zmluvu družstvu z dôvodu predaja pôdy?
Podmienky výpovede závisia od typu uzatvorenej zmluvy. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Zároveň by mali byť dohodnuté v nájomnej zmluve. Keďže vypovedanie nájomnej zmluvy môže byť zložitejšie, pretože doba nájmu býva dohodnutá na niekoľko rokov, v praxi je bežné, že sa pozemky predávajú počas trvania nájomného vzťahu.

8. Typy sceľovania
Aké môžu byť typy komplexných pozemkových úprav?
Existujú jednak komplexné projekty pozemkových úprav a jednak jednoduché pozemkové úpravy. Tie prvé nariaďuje štát, a to v rámci celého katastrálneho územia. Tie štát aj hradí. V

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.