19.12.2018, 00:00

Čo by mala obsahovať kúpna zmluva

Čo by mala obsahovať kúpna zmluva
Zdroj: Dreamstime

1. označenie zmluvy s uvedením, či sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka;

2. označenie zmluvných strán – predávajúci a kupujúci – v prípade právnickej osoby sa uvádza Obchodné meno, Sídlo, Identifikačné číslo organizácie (IČO).

3. predmet kúpy – predmet kúpy spolu s kúpnou cenou predstavujú podstatné zložky kúpnej zmluvy, na ktorých sa zmluvné strany musia dohodnúť, ak sa má kúpna zmluva uzavrieť.
Predmetom kúpy môžu byť všetky veci, ktoré sú vecami v právnom zmysle, pokiaľ nie sú vylúčené osobitným zákonom. Môže ísť o hnuteľné, ale aj o nehnuteľné veci. Predmetom kúpy nemusí byť len celá vec, ale aj jednotlivý spoluvlastnícky podiel na veci. Preto je v prípade predávajúceho potrebné uviesť, v akom rozsahu vlastní predmetnú vec, či je výlučným vlastníkom, podielovým spoluvlastníkom v podiele (napríklad 1/2) alebo je bezpodielovým spoluvlastníkom. Ak ide o pozemok, ako je to v našom prípade, taktiež sa musí uviesť parcelové číslo s vyznačením registra parciel, v ktorom je parcela evidovaná, druh pozemku a výmera pozemku. Potrebné informácie dostanete na okresnom úrade, katastrálnom odbore – príslušný je podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza alebo ich nájdete na bezplatnom portáli www.katasterportal.sk – register vedie Úrad geodézie, kartografie a katastra.

4. predmet zmluvy – podstatou kúpnej zmluvy je, že sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy (vec) do vlastníctva (výlučné/ podielové/ bezpodielové) a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Zmyslom kúpnej zmluvy je teda prevod vlastníckeho práva k predmetnej veci z predávajúceho na kupujúceho. Predpokladá sa, že predávajúci je vlastníkom predmetnej veci. V prípade, ak by ním predávajúci nebol, kupujúci by z princípu nemohol nadobudnúť vec do vlastníctva od nevlastníka, aj keď aj v tejto oblasti existujú určité výnimky.

5. kú

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.