V živote firmy príde moment, keď potrebuje nájsť silného partneraETL GLOBAL / Milan Kúdela
StoryEditor

V živote firmy príde moment, keď potrebuje nájsť silného partnera

27.05.2021, 00:00
Slovenská daňovo-poradenská firma GINALL & ROBINSON sa dostala do prvej desiatky poradenských firiem na Slovensku. Na jednej strane je za tým tvrdá práca, na druhej silný partner – pred dvomi rokmi sa stala súčasťou globálnej siete poradenských spoločností ETL GLOBAL. Príbeh spojenia lokálneho partnera s globálnou značkou je dôkazom toho, že silný, zahraničný partner môže zdravú slovenskú spoločnosť vystreliť dopredu a pomôcť jej ďalej rásť.

Pozrime sa, ako sa tento úspešný príbeh začal. Milan Kúdela sa od roku 1995, prakticky už počas vysokej školy, venoval účtovníctvu. Cítil potrebu napredovať, pretože k účtovníctvu pridal v roku 2003 aj oblasť daňového poradenstva – spočiatku ako asistent daňového poradcu a neskôr ako samostatný daňový poradca. V tomto období sa začína písať príbeh jeho spoločnosti GINALL & ROBINSON, ktorú založil v roku 2007 ako konzultačnú a poradenskú firmu v oblasti daní a účtovníctva.

Za rast vďačí klientom

Hoci je dnes jeho spoločnosť GINALL & ROBINSON medzi desiatkou najväčších poradenských firiem, prvé štyri roky pracoval Milan Kúdela vo firme sám. Časom však začalo rásť portfólio jeho klientov, ktorí potrebovali nielen účtovníctvo, ale aj daňové, ekonomické a organizačné poradenstvo. Keď sa však skupina klientov rozširuje, aj odborník musí začať rozmýšľať viac ako podnikateľ a teda budovať tím. V roku 2011 preto zamestnal prvého zamestnanca a firma začala rásť.

„Rástli sme postupne, viedlo to až k založeniu našej dodnes fungujúcej zahraničnej pobočky v Prahe. Za toto rozširovanie vďačím spokojným klientom, ktorých bolo stále viac,“ hovorí Milan Kúdela. Spokojný klient je síce základ biznisu, otázka však je, ako firma môže dlhodobo dodávať taký servis, aby klient zostal spokojný. Milan Kúdela to vysvetľuje takto: „Je to preto, že od začiatku so sebou nesieme individuálny prístup a dôveru našich klientov. Každého jedného klienta – či je to malá obchodná firma alebo medzinárodná spoločnosť, si vážime a zaslúži si našu pozornosť.“

Milan Kúdela neurobil tú chybu, ktorá často firmám v raste zaslepí oči a síce, že sa sústredia len na rast a priberanie nových klientov a trochu pozabudnú na tých existujúcich, ktorí sú s nimi od začiatku: „Práve preto my máme klientov, s ktorými spolupracujeme už od roku 2005 až do dnešných dní a za to im patrí veľká vďaka. Aj to je známka kvality nášho už viac ako klientského vzťahu, schopnosti vedieť nájsť riešenie problému a prípadné krízové situácie riešiť spoločne. Každá dobrá rada, ktorá príde včas, je neoceniteľná“.

Spoločnosť GINALL & ROBINSON od roku 2007 zastupovala množstvo klientov a riešila spektrum rôznych daňových a účtovných problémov. Z malej, nenápadnej firmy, sa za 14 rokov existencie stala veľká spoločnosť, ktorá zamestnáva sedemdesiat profesionálov, má pobočky vo viacerých mestách na Slovensku a pôsobí ako sieťový partner vo viac ako 50 krajinách sveta.  

Ako ďalej rásť?

Každý zakladateľ spoločnosti je po nejakom čase postavený pred otázku, ako ďalej. Presne do tohto bodu prišiel pred časom aj Milan Kúdela. Ako napredovať, aby zaistil spoločnosti zdravý rast? Aký nový impulz priniesť a kam smerovať?

„Takýmto výzvam som čelil aj ja. Výsledkom bolo rozhodnutie pokračovať v tomto úsilí spoločne s medzinárodným partnerom,“ spomína Milan Kúdela. Rozhodla o tom aj skúsenosť z rokov 2011 a 2012, kedy sme sa vlastnými silami snažili vybudovať sieť poradenských kancelárií v susedných krajinách pod hlavičkou GINALL & ROBINSON. Tento pokus stál veľa organizačného úsilia, peňazí a času a do dnešného dňa funguje len pobočka v Prahe, ktorá sa tiež začleňuje do medzinárodného portfólia ETL GLOBAL.

Rast do iných krajín je pre podnikateľa náročný sám o sebe, pričom v odvetví poradenstva je to ešte zložitejšie – pretože tento segment si vyžaduje komplexnosť znalostí poskytovaných informácií a legislatíva v jednotlivých krajinách sa líši. Budovanie poradenskej firmy na rôznych trhoch si preto vyžaduje čas, kapitál aj skúsenosti. Milan Kúdela práve v tom momente pochopil, že na ďalšie napredovanie v biznise potrebuje partnera, s ktorým by vedel spoločnosť posunúť na vyšší level.

Správny čas nájsť si obchodného partnera

Kedy je teda pre podnikateľa s chuťou expandovať ten správny čas nájsť si medzinárodného partnera? Podľa Milana Kúdelu je to vždy o individuálnom pocite vlastníkov spoločnosti. Správny čas na to neexistuje a každý vlastník musí vycítiť, kedy je ten ideálny moment na impulz rastu v podobe spolupráce s väčším a skúsenejším obchodným partnerom.

„Je to aj o tom, či je majiteľ ochotný byť na všetko sám, o jeho profesionálnych ambíciách a ochote podeliť sa o úspechy a starosti, ale tiež aj o únave a vyhorení. V mojom prípade bolo za týmto rozhodnutím uvedomenie si, že už neviem svojej spoločnosti dať viac a posunúť sa v rámci tých zabehnutých postupov, ktoré sme vo firme mali. Musím však povedať, že keď sa GINALL & ROBINSON spojil s ETL GLOBAL, moje očakávania sa viac ako naplnili.“

Silný partner, ktorý pomôže napredovať

Podnikateľské cesty Milana Kúdelu sa preťali so spoločnosťou ETL GLOBAL v roku 2019, ktorá vo svete buduje sieť lokálnych partnerov. Táto nadnárodná sieť poradenských spoločností založená v Nemecku má viac ako 50-ročnú tradíciu. Pracuje s 13 tisíc konzultantmi, daňovými poradcami, advokátmi a audítormi. Vo viac ako 50 krajinách sveta má cez 320 tisíc klientov. V oblasti daní, práva, auditu a účtovníctva ide o 15. najväčšiu sieť poradenských spoločností na svete.

ETL GLOBAL mala už v tom čase silné zastúpenie v susednom Česku a práve hľadala partnera pre Slovensko ako zaujímavú krajinu s vysokým potenciálom rastu.

„Slovensko bolo pre nich zaujímavé z dôvodu silnej myšlienky prepojenia, príbuznosti jazyka, legislatívy a stále veľmi silných a širokých ekonomických vzťahov,“ hovorí Milan Kúdela. „Keď som bol oslovený medzinárodnou sieťou ETL GLOBAL na spoluprácu, dlho som neváhal. Výhody pôsobenia v takejto organizácii a spojené benefity boli presne to, čo som na rozvoj svojej kancelárie potreboval.“

Výber správneho partnera je kľúčový

Majitelia spoločností, ktorí premýšľajú začať spolupracovať s väčším zahraničným partnerom, si musia dobre zvážiť všetky „pre“ a „proti“. Dôležité je jasne si stanoviť ciele, definovať si, čo chcú ešte dokázať a podľa toho si vybrať správneho partnera. Odpredajom časti podielu totiž prídu zakladatelia firmy o určitú slobodu a voľnosť, čo je po rokoch podnikania zásadný vplyv na ich pracovný priestor. „Ak niekto chce svoju spoločnosť predať za čo najvyššiu ponuku a odísť do profesionálneho dôchodku, bude hľadať iného partnera, ako ten, kto chce pokračovať v podnikaní a zbierať ovocie spolupráce v budúcnosti,“ podotýka na dôležitý rozdiel v motivácii Milan Kúdela, ktorý sa rozhodol ísť druhou cestou.

„Spolupráca v rámci skupiny ETL GLOBAL je výnimočná. Je postavená na absolútnej dôvere medzi partnermi. Po akvizícii nie je povinný nový partner realizovať re-branding, nie je ani povinný prevziať hodinové sadzby, protokolárne postupy a podobne. Je len na jeho osobnom zvážení, aké nástroje podpory podnikania si z portfólia, ktoré mu ponúka partnerstvo v sieti ETL GLOBAL vyberie.“

Vyššia pozícia, lepší strategický rozhľad

GINALL & ROBINSON sa stali súčasťou siete poradenských firiem zastupujúcich ETL GLOBAL na území Slovenska v roku 2019. „Odvtedy sme súčasťou veľkej nadnárodnej rodiny ekonomických profesionálov, ale zároveň aj veľmi milých a príjemných ľudí, ktorí sú aktuálne 15. najväčšia sieťová poradenská spoločnosť na svete,“ pochvaľuje si Milan Kúdela.

Odpredajom podielu spoločnosti získali možnosť zdieľať vedomostné, odborné ale aj organizačné know-how s ďalšími profesionálmi overené dlhoročnými skúsenosťami. Spoločnosť GINALL & ROBINSON vďaka tomu vstúpila do úplne novej éry. Rozšírili sa obzory a zmenil sa aj prístup k problémom. Ako hovorí Milan Kúdela – z lokálneho prístupu sa posunuli vyššie, odkiaľ majú lepší výhľad.

„Digitalizáciu, vyťažovanie dokladov a využitie umelej inteligencie v účtovníctve som napríklad predtým považoval za hrozbu,“ vysvetľuje. „Na zavedenie týchto procesov potrebujete dostatok času, vedomostí a energie. Ja som však na takúto dôležitú realizáciu už nemal priestor. Dnes to vnímam už inak. Vďaka partnerom, ktorí sú v tejto oblasti omnoho ďalej, som hrozbu premenil na podnikateľskú príležitosť a vďaka postupnému zavedenie týchto inovácií získavame aj nových klientov.“

Použitím nových nástrojov pre 21. storočie sa osviežil nielen spôsob práce, ale aj servis, ktorý môžu teraz ponúkať klientom. „Dnes disponujeme univerzálnymi riešeniami pre nás ako partnerov, aj pre klientov, ktoré dokážu zabezpečiť vyťažovanie dokladov, rýchlu komunikáciu s klientom a poskytovanie informácií klientovi na požiadanie,“ uvádza Milan Kúdela najčastejšie príklady z praxe.

V živote firmy príde moment, keď potrebuje nájsť silného partnera V živote firmy príde moment, keď potrebuje nájsť silného partnera ETL GLOBAL

Výsledok medzinárodnej spolupráce

Po dvoch rokoch od spojenia sa už dá sumarizovať, čo tým slovenská firma získala: zdieľané know how, prístup k novým procesom a postupom, akvizície s celkovým konsolidovaným obratom cez 3,7 milióna eur a umiestnenie v prvej desiatke najväčších poradenských firiem na Slovensku. Také sú výsledky spolupráce medzi GINALL & ROBINSON a ETL GLOBAL, a to spolupráca v podstate ešte len začala. Vďaka samozrejme patrí aj všetkým zamestnancom za ich prístup.

Spoločnosti sa podľa Milan Kúdelu darí ďalej aj preto, že sa zameriavajú na špecifický segment malých a stredných podnikateľských subjektov: „Našou výhodou je dokonalá znalosť tohto segmentu, ktorý sa líši od veľkých korporácií. Týmto klientom dokážeme priniesť individuálne riešenia, mnohokrát s medzinárodným pozadím, poskytnúť vlastný manažérsky softvér s platformou, ktorá vie v účtovníctve analyzovať, vyhodnocovať a robiť vlastný reporting aj controlling presne podľa potrieb klienta.“

Aj ambície ďalšieho rastu majú nastavené vysoko: „Prvý cieľ, dostať sa na 10. miesto medzi najväčšími poradenskými kanceláriami, sme naplnili expresne rýchlo. Máme pred sebou ďalší – a to dostať sa na 7. priečku v rámci Slovenska.“

GINALL & ROBINSON má pripravené aj ďalšie akvizície na poli účtovníctva, daní, ale aj v oblasti právneho poradenstva a auditu. „Zároveň budujeme poradenskú platformu pre našich partnerov a klientov. Ide o interaktívny poradenský portál, poradenskú aplikáciu a na mieru šité aplikácie. Tie uľahčia a zrýchlia interakciu medzi klientom a jeho poradcom alebo účtovníkom. Ale nič z toho by nefungovalo, ak by som nemal pri sebe partnerov, ktorí tejto myšlienke tiež veria a zdieľajú ju dennodenne v život v ETL GLOBAL a to: Martinovi Roškovi (ETL EAST, s.r.o.), Petrovi Draveckému (Dravecký & Partner Audit, s.r.o., Dravecký & Partner Tax, s.r.o.), Vladimírovi Domčekovi (eVector Tax, s.r.o.), Patrikovi Benčíkovi (BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.), Jánovi Ferencimu (Marják, Ferenci & Partners, s.r.o.,), Yvette Časnochovej (TASSA, spol. s r.o.), Martinovi Kiňovi (DANTAS, k. s.), a Františkovi Krížekovi (FranKE, s.r.o.), Gabrielovi Havrillovi (HAVRILLA & Co s.r.o.).“

http://www.ginallrobinson.eu

(PR)

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
18. júl 2024 11:18