Spoločnosť Energie2, a. s. pôsobí na slovenskom trhu už 10 rokov

Energie2 patrí k stabilným dodávateľom plynu a elektriny na Slovensku a presadzuje sa čoraz viac aj v ďalších službách.

Už 10 rokov patrí spoločnosť Energie2, a. s., k stabilným dodávateľom plynu a elektriny na Slovensku a presadzuje sa čoraz viac aj v ďalších službách
Zdroj: Energie2

Plyn aj elektrinu vnímame všetci ako samozrejmosť, bez ktorej by sme nedokázali viesť plnohodnotný život v našich domácnostiach, nehovoriac o fungovaní podnikateľského sektora. Zároveň sú to komodity, ktoré má už každá firma či domácnosť „vyriešené“, nehľadajúc tak dôvody na zmenu.

Pohodlie a úspory na financiách bývajú hlavné faktory na výmenu dodávateľa energií, dnes to však už nestačí a odberatelia hľadajú ďalšie výhody, ktoré dokážu novým partnerstvom získať. Keď spoločnosť Energie2 vznikla, na Slovensku pôsobili hlavne tradičné spoločnosti poskytujúce buď dodávky zemného plynu, alebo elektrickej energie, ale na trhu chýbal dodávateľ s ponukou komplexných dodávok oboch energií aj služieb.

Čo je pre firmy fungujúce v sektore energetiky kľúčovým faktorom úspechu a prečo sú vzťahy a budovanie silných partnerstiev také dôležité? Čo je rozhodujúcim faktorom, že niektoré spoločnosti rastú a iné nie sú také úspešné? Etablovanú slovenskú spoločnosť Energie2, a. s., zabezpečujúcu dodávky elektrickej energie a zemného plynu na slovenskom a zahraničnom trhu pre všetky typy firiem, organizácií aj domácnosti, jej pôsobenie a tiež novinky v produktoch a službách nám priblížil obchodný riaditeľ spoločnosti Eduard Chudovský.

Ste vo firme od jej vzniku. Aké boli začiatky Energie2?

Začínali sme v roku 2011, ale treba priznať, že sme neboli úplní nováčikovia, pretože zakladajúca skupina ľudí mala už pred vznikom spoločnosti s energetikou skúsenosti. V každom prípade sme firmu rozbiehali od nuly a musím povedať, že to bolo veľmi pekné a tiež hektické obdobie. V tom čase sme boli pre všetkých nová a neznáma značka či ako sa aj kedysi hovorilo „alternatívny dodávateľ“.

Naším cieľom bolo poskytovať zákazníkom výhodnejšie podmienky na trhu v porovnaní s dominantnými dodávateľmi elektriny alebo plynu. V začiatkoch sme im tak museli vysvetľovať, čo vlastne zmena dodávateľa znamená a čo ňou získajú. Boli to komické situácie, keď sme hlavne firemným odberateľom museli dokazovať, že aj keď sme slovenská firma, tak sme pre nich bezpečný a silný partner.

Aktuálne nás však klienti už vyhľadávajú sami. Keby som to zhrnul, tak v prvom kroku boli našimi zákazníkmi podnikateľské subjekty, pre ktoré boli už v tom čase úspory tým hlavným cieľom, až neskôr sme sa zamerali aj na domácnosti. Našimi silnými stránkami, okrem výhodných cien, boli už vtedy služby zamerané na vypracovávanie individuálnych cenových ponúk, možnosť združenej fakturácie pre veľké spoločenstvá, optimalizácia preddavkových platieb podľa potrieb podniku, ale aj energetické poradenstvo na jednotlivom odbernom mieste. V súčasnosti sú všetky tieto služby už samozrejmosťou a základným štandardom dodávateľa.

Čo sa za 10 rokov zmenilo a kam sa spoločnosť posunula?

Tak ako bolo v úvode povedané, dodávateľa plynu a elektriny už každý zákazník má, takže prvý krok sa vôbec nezmenil, a u odberateľov stále riešime dôvody, prečo by tieto komodity mali nakupovať práve od nás. Tu prichádzajú na rad služby a to, čo vieme poskytnúť navyše v porovnaní s konkurenciou. Čo sa však zmenilo, je povedomie firemných zákazníkov o energetike, a tým sa aj celý proces u zákazníka posúva do odbornejšej a profesionálnejšej roviny. Z toho vyplýva aj najzásadnejšia vec, že sa zmenili požiadavky zákazníka na nás.

Dnes už so zákazníkmi neriešime iba komoditu. Niektorí klienti s nami prioritne riešia celkové nastavenie energetiky ich prevádzky a očakávajú od nás riešenia na kľúč, komodita je už iba súčasťou riešenia. Spoločnosť sa teda posunula do roviny kľúčového partnera pre našich odberateľov v oblasti energetiky. Čo je rovnako dôležité, pôsobíme aj v zahraničí. V Českej republike sme aktívni od začiatku našej činnosti. Zahraničné trhy nám dávajú viac priestoru aj skúseností a napríklad to, čo riešime na Slovensku, sme už inde riešili pred tromi rokmi a naopak. Takže oproti iným spoločnostiam pôsobiacim len na našom území máme v tomto určite nenápadnú, ale silnú výhodu. Na trhu sme sa už etablovali a víziou našej spoločnosti je aj naďalej patriť medzi popredných dodávateľov elektriny a plynu, stále poskytovať výhodnejšie podmienky ako ostatní dodávatelia na trhu a prioritne chceme využiť priestor na rast podielu doplnkových služieb u našich odberateľov.

Sme radi, že sa nám to rok čo rok darí napĺňať. Samozrejme, trh sa mení, konkurencia narastá, rovnako i požiadavky zákazníkov. Navyše sú pred nami viaceré výzvy. Vývoj vo svete je rýchly a posúva sa čoraz viac do online prostredia, ktoré sa snažíme i my prispôsobovať tak, aby bolo čo najviac „customer friendly“. Preto tu musím povedať možno klišé, ale nič z toho by doteraz nebolo možné bez úžasného prístupu a zanietenia ľudí, ktorí v spoločnosti pracujú a podieľajú sa na jej rozvoji. Stále zlepšujeme naše služby, s čím nám výrazne pomáhajú i naši stabilní zákazníci, pri ktorých sme vyrástli aj my, alebo, naopak, niektorí za tých 10 rokov vyrástli spolu s nami.

Vyjadrené v číslach?

Od vzniku spoločnosti každý rok rastieme ako skupina, čo je pre nás veľmi podstatné, a posilňuje to našu pozíciu na trhu. Stále sme na začiatku a 10-ročná firma je ešte stále mladá, takže ďalší postupný rast vnímame ako potrebný pre fungovanie a rozvoj našej spoločnosti. Dokážeme sa tak lepšie prispôsobovať potrebám trhu a púšťať sa aj do väčších projektov, ktoré dnes už od nás zákazníci očakávajú. Aktuálne v rámci celej skupiny interne zamestnávame viac ako 80 zamestnancov a pôsobíme nielen na Slovensku, ale tiež na českom, poľskom, maďarskom a chorvátskom trhu. Celkovo obsluhujeme 15 000 firemných zákazníkov a viac ako 200 000 domácností.

Prečo by sa mal zákazník, či už firma alebo domácnosť, rozhodnúť práve pre Energie2?

Cena je, a v energetike to platí obzvlášť, vždy hlavný motív výberu/zmeny dodávateľa energií. Dlhodobo ponúkame výhodnejšie ceny, čím, samozrejme, zákazníci šetria na nákladoch. Myslím si, že hlavný dôvod je ten, že sme stále ostali v prístupe malá flexibilná firma, ktorá zákazníkom pripravuje individuálne ponuky podľa nimi zadaných požiadaviek a energetické poradenstvo šité na mieru. Samozrejme, stále sa prispôsobujeme vývoju na trhu.

Špeciálne v súčasnosti, keď sa klientom ťažko plánuje, sme dokázali spoločne nastaviť podmienky a plány na tento rok tak, aby vyšli z danej situácie čo najlepšie. Alebo sme klientom ponúkli financovanie na nové či rozbehnuté projekty, aby ich mohli spustiť čo najskôr. Napĺňame individuálne požiadavky klientov a to napríklad aj mnohí ocenili zmluvou na ďalšie roky.

Už 10 rokov patrí spoločnosť Energie2, a. s., k stabilným dodávateľom plynu a elektriny na Slovensku a presadzuje sa čoraz viac aj v ďalších službách
Zdroj: Energie2

A kto sú teda vaši spokojní zákazníci?

Z firemných zákazníkov skúsim vybrať z rôznych kategórií, s ktorými sa aj spoločne dlhodobo rozvíjame, napríklad kúpele Bojnice, Rajecké Teplice, ďalej siete predajní Mobelix a Kika, obchodné centrá MAX, predajne a servisy Mikona, Hotel Partizán a tiež mnoho ďalších hospodársky významných výrobných podnikov. Našimi zákazníkmi sú aj celé mestá a obce na Slovensku, ako napríklad Trnava, Prešov, Zvolen či Partizánske. Od tohto roku sa veľmi tešíme zo spolupráce so Slovenskou poštou, kde dodávame elektrinu do všetkých 1 350 pobočiek na celom Slovensku.

V úvode sme spomenuli, že nám bližšie predstavíte rozšírené portfólio vami poskytovaných služieb. O čo konkrétne ide?

Je pre nás podstatné zabezpečiť zákazníkom komplexné riešenia v energetike. Dôraz kladieme hlavne na efektívne využívanie energie, úsporu primárnych zdrojov a podporu trvalo udržateľných projektov. Takže z toho aj vyplýva naše aktuálne portfólio. Vieme klientovi ponúknuť služby od výmeny svietidiel za LED technológiu, cez riešenie tepelného hospodárstva, až po realizáciu a pripojenie fotovoltických elektrární na kľúč. Túto myšlienku nám dokonca vnukli samotní klienti pred pár rokmi, keď sa na nás sami obracali ako na svojho dodávateľa s požiadavkami na tieto služby a ich realizáciu alebo na kontrolu externej realizácie. Takže ako prirodzená reakcia na tieto požiadavky našich zákazníkov vznikla spoločnosť Energie2 Services, s. r. o., člen skupiny Energie2, ktorá pre našich klientov zabezpečuje časť týchto služieb.

Poďme postupne a detailnejšie predstaviť, s čím viete zákazníkom pomôcť v daných oblastiach.

Tak napríklad, ak zákazník rieši výstavbu nového či rekonštrukciu súčasného zdroja tepla, vieme mu vypracovať štúdiu a kompletný projekt, v prípade existujúceho riešenia posúdiť súčasný stav a navrhnúť nové riešenie. Ku tomu mu vieme ponúknuť financovanie celého projektu a jeho realizáciu. Súčasťou je aj zabezpečenie komplexnej dodávky tepla a monitoring kvality a efektivity dodaného tepla, pričom samozrejmosťou je následný servis a údržba. Vďaka tomu tak zákazníci môžu prenechať celé tepelné hospodárstvo na nás, čím šetria čas aj finančné zdroje a výsledkom sú optimalizované náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Obnoviteľné zdroje energie sú veľmi aktuálnou témou a bodom záujmu čoraz väčšej skupiny ľudí, ktorí prejavujú záujem využívať ekologické spôsoby výroby elektriny a tepla. Technológie sa za posledné roky zlepšili a aj zlacneli, ale hlavne to, s čím ešte mnohí nerátajú, je skutočnosť, že náklady na primárne energie nám v najbližšom období porastú. Z tohto dôvodu sa stala napríklad „hitom sezóny“ fotovoltika. Vyžaduje si minimálnu údržbu a má aj dlhú životnosť, t. j. 25 až 30 rokov. V kombinácii s dostupnými cenami technológií sa dokáže návratnosť investície dostať na šesť a menej rokov, čo v ďalších rokoch prináša zdroj úspory, respektíve zdroj na výnosy. Aj preto sa na danú technológiu špecializujeme a klientom prinášame komplexný pohľad na jej využitie.

Dnes pripravujeme našim klientom presnú simuláciu, ročný model fungovania takého zdroja, akoby bol reálne pripojený, a výstupom sú presné čísla o klientovej spotrebe, výrobe, využiteľnosti počas jeho prevádzky v reálnom čase, o investícii a výnosoch v presných podmienkach. Vie si tak veľmi rýchlo a presne povedať, aký výkon sa mu ešte oplatí a nemusí podľahnúť tlaku niektorých predajcov, ktorí mu chcú zaplniť celú strechu. My sa snažíme navrhnúť čo najefektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie.

Už 10 rokov patrí spoločnosť Energie2, a. s., k stabilným dodávateľom plynu a elektriny na Slovensku a presadzuje sa čoraz viac aj v ďalších službách
Zdroj: Energie2

Okrem toho tým, že sme zároveň aj dodávateľom elektriny, tak zákazníkovi vieme prevziať aj povinnosti spojené s odchýlkou na výrobe. Dokonca prebytok elektriny vyrobený počas dňa, ktorý odberateľ nespotrebuje, od neho vykúpime. Pre nás úplná samozrejmosť, ale nie je to bežné na trhu. Rovnako tak ako aj podpora pri povoleniach a administratívnom pripojení zdroja do verejnej siete.

Okrem služieb zameraných na tepelné zdroje a fotovoltiku sa zameriavate i na zefektívňovanie osvetlenia budov, prečo?

Viac ako 90 % pracovného času ľudia trávia v budovách a citlivo vnímajú, či je interiér vhodne a dostatočne osvetlený, čo má priamy vplyv na ich sústredenie a pracovný výkon. Svetelná technika býva jeden z významných spotrebičov elektrickej energie a na celkovej spotrebe elektrickej energie sa podieľa asi 15 %, v čase špičky dokonca viac ako 30 %. Z energetických auditov vyplýva, že práve úspory elektrickej energie pri osvetľovaní sú výrazne viditeľné a pomerne jednoducho a rýchlo realizovateľné.

V oblasti osvetlenia preto poskytujeme analýzy aktuálneho stavu svetelnej sústavy, vyčíslenie výšky úspory prechodom na LED technológiu, spracovanie návrhu riešenia novej sústavy aj prípravu projektovej dokumentácie. Plus zabezpečíme realizáciu výmeny starej svetelnej sústavy za novú a tiež vieme riešiť aj financovanie. Opäť komplexné riešenie.

Energie teda zdražujú, z toho vyplýva, že najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete?

 Presne tak. Existuje veľa možností na úsporu energie, o ktorých ani neviete, resp. nepovažujete ich z hľadiska návratnosti za ekonomické. My ako poskytovateľ energetických služieb analyzujeme a navrhujeme našim zákazníkom riešenia úspory energií tak, aby im dávali zmysel. Garantujeme pri tom, že si tieto projekty na seba zarobia samy vďaka dosiahnutým úsporám. Už som to spomínal, v najbližších rokoch sa cena elektriny, plynu alebo tepla bude zvyšovať a od začiatku tohto roka sme svedkami nárastov na ceny spred 10 rokov. My to už vidíme, ale vo faktúrach sa to klientom prejaví až budúci rok, je to vývoj trhu, ktorý nevieme ovplyvniť. Preto je lepšie pozrieť sa na to už teraz a hľadať úspory inde ako na cene za spotrebu.

Taktiež ceny distribúcie a prípadná penalizácia zo strany prevádzkovateľov distribučných sústav motivujú firmy k zameraniu pozornosti na energetické hospodárstvo – povinnosť kompenzovať jalový výkon odobraný z rozvodných sietí, a zároveň zamedzovať jeho spätnú dodávku. Kompenzácia jalového výkonu je bežný a efektívny spôsob znižovania celkového elektrického výkonu odobraného z distribučnej siete priemyselnými odberateľmi a taktiež zaujímavý zdroj úspor. Ďalšou službou je aj energetický certifikát budov slúžiaci na hodnotenie budovy, kde výsledkom certifikátu je zatriedenie budovy do energetických škál od najúspornejšej triedy A až po plytvajúcu triedu G. Energetický certifikát budovy poskytuje informácie o energetickej a finančnej náročnosti prevádzky danej stavby.

Nad tým je ešte komplexnejší energetický audit, na základe ktorého získate presné a užitočné informácie o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na využívanie energie. Výstupom takéhoto auditu je písomná správa, ktorej podstatou je návrh opatrení – nákladovo efektívnych možností úspor energie, napríklad výmenou technológie, zateplením a podobne.

Aké sú plány spoločnosti Energie2 na najbližšie roky?

Ponúknuť čo najkomplexnejšiu službu zákazníkovi ako súčasť dodávky energií. Energie2 chce byť silným a stabilným partnerom pre svojich zákazníkov a chceme ďalej spoločne napredovať. Plánujeme pokračovať v raste dodanej energie a znamená to aj to, že budeme čoraz viac podporovať sekciu služieb a nových produktov. Sledujeme trendy, čím prinášame klientom vždy aktuálne riešenia a už teraz sa napríklad pripravujeme na zmeny zákona, ktoré nás v najbližšom roku čakajú, a nemyslím tým len elektromobilitu, ale napríklad nové možnosti fungovania trhu s energiami tak pre výrobcov, ako aj pre spotrebiteľov elektriny. Takže po dlhšom čase sa zmení niečo zaužívané. My sa na to už veľmi tešíme a budeme pritom.

(PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.