Za akých podmienok môžu cudzinci u nás založiť živnosť alebo s.r.o. a čo je výhodnejšie?Shutterstock
StoryEditor

Za akých podmienok môžu cudzinci u nás založiť živnosť alebo s.r.o. a čo je výhodnejšie?

09.05.2022, 00:00
Ak ste cudzinec, a teda občan nečlenského štátu EÚ, môžete v Slovenskej republike podnikať viacerými spôsobmi. Rovnako ako slovenskí občania si môžete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť.

Aké sú výhody a podmienky jednotlivých spôsobov?

Kto môže v SR podnikať?

V Slovenskej republike môže podnikať každý občas SR, ale aj štátny príslušník tretej krajiny, a teda cudzinec. Cudzinci môžu podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako občania SR v prípade, ak to zákon nenariaďuje inak.

Živnosť pre cudzincov

Cudzinci musia rovnako ako občania SR na prevádzkovanie živnosti získať živnostenské oprávnenie. Zahraničná osoba môže prevádzkovať akýkoľvek druh živnosti avšak musí spĺňať všeobecné podmienky, a to vek minimálne 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Pri remeselných a viazaných živnostiach musí tiež spĺňať osobité podmienky pre získane tohto oprávnenia, ako je dostatočné vzdelanie potrebné na vykonávanie alebo dĺžka praxe v danom odbore. Za akých podmienok môžu cudzinci u nás založiť živnosť alebo s.r.o. a čo je výhodnejšie? Za akých podmienok môžu cudzinci u nás založiť živnosť alebo s.r.o. a čo je výhodnejšie? Shutterstock

Získanie oprávnenia však ešte neznamená automaticky možnosť začať podnikať. Dôležitý je typ pobytu, ktorý má cudzinec v SR platný, rovnako oceníte aj virtuálne sídlo.

Podnikanie na živnosť podľa typu pobytu

Ak nemá cudzinec na území SR trvalý pobyt, môže prevádzkovať živnosť iba ako zahraničná fyzická osoba. V tomto prípade je v  prvom rade potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu a získať živnostenské oprávnenie. Potom je potrebné zažiadať o prechodný pobyt na účel podnikania a ďalej ohlásiť živnosť príslušnému živnostenskému úradu.

Ak cudzinec nedisponuje trvalým pobytom v EÚ alebo OECD, je nevyhnutné následne podať návrh na zápis do obchodného registra. Začať podnikať môže cudzinec až dňom zápisu do obchodného registra.

Ak má zahraničná osoba trvalý pobyt na území SR, môže prevádzkovať živnosť ako slovenská fyzická osoba. Tu stačí získať živnostenské oprávnenie a dňom ohlásenia živnosti živnostenskému úradu môže začať podnikať. V tomto prípade nie je potrebný zápis do obchodného registra.

Založenie S.R.O. cudzincom

Pri zakladaní novej s.r.o. platí rovnako ako pri živnosti, že zahraničné osoby môžu podnikať v Slovenskej republike za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby. Cudzinec, a teda neobčan EÚ, môže založiť s.r.o. ako slovenskú právnickú osobu sám a stať sa jej jediným spoločníkom, alebo sa môže podieľať na založení slovenskej právnickej osoby, alebo sa zúčastňovať podnikania ako spoločník už založenej slovenskej právnickej osoby. Tu hovoríme o majetkovej účasti zahraničných osôb na podnikaní slovenských právnických osôb a ak má spoločnosť sídlo v SR, neexistujú žiadne obmedzenia pre cudzincov takto podnikať.

Založenie s.r.o. začína vypracovaním spoločenskej zmluvy alebo zakladajúcej listiny a zápisom do obchodného registra. Spoločníkom s.r.o. môže byť cudzinec bez obmedzení.

Problémy začínajú, ak sa chce cudzinec stať konateľom spoločnosti. Tu je cudzinec obmedzovaný zákonom. Po založení s.r.o. spoločenskou zmluvou alebo zakladajúcou listinou, je potrebné ohlásiť živnosť živnostenskému úradu. Za akých podmienok môžu cudzinci u nás založiť živnosť alebo s.r.o. a čo je výhodnejšie? Za akých podmienok môžu cudzinci u nás založiť živnosť alebo s.r.o. a čo je výhodnejšie? Shutterstock

Cudzinec musí okrem bežných podmienok, čo je dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony či bezúhonnosť, predložiť aj výpis registra trestov domovského štátu lebo štátu kde sa posledných 5 rokov zdržiaval nepretržite po dobu 6 mesiacov. Výpis musí byť úradne preložený do slovenčiny a nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Po vydaní živnostenského oprávnenia je potrebné vykonať zápis do obchodného registra. Spolu s návrhom na zápis je potrebné u cudzincov predložiť aj povolenie na pobyt v SR a množstvo ďalších dokumentov ako je súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej bude mať

  • sídlo s.r.o.;
  • čestné vyhlásenie, že cudzinec nie je evidovaný v registri dlžníkov daňového úradu a Sociálnej poisťovne;
  • doklad o úhrade súdneho poplatku;
  • podpisový vzor konateľa, osvedčenie o živnostenskom oprávnení;
  • vyhlásenie správcu o splatení základného imania a samozrejme zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu.

Podnikanie cudzincov na Slovensku je bežnou záležitosťou a je možné vo viacerých formách pričom cudzinci môžu podnikať v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako občania SR. Ak si neviete so založením živnosti či s.r.o. rady, oslovte niektorú zo špecializovaných firiem ako je Company Consulting, ktorá zodpovie všetky vaše otázky a všetko zariadi za vás.

(PR)

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
29. september 2022 01:12