Vďaka plánu obnovy vyjde Slovensko z pandémie silnejšie, ako bolo pred ňou

Európska komisia odobrila plán obnovy a odolnosti Slovenska. Ten bude financovaný prostredníctvom grantov, ktoré budú mať spolu hodnotu 6,3 miliardy eur a vďaka nim sa podporia významné investičné a reformné opatrenia na Slovensku do roku 2026. Vďaka tomuto plánu by malo Slovensko vyjsť z pandémie COVID-19 silnejšie, ako bolo pred ňou.

Vďaka plánu obnovy vyjde Slovensko z pandémie silnejšie, ako bolo pred ňou
Zdroj: Európska komisia

Slovenský plán obnovy a odolnosti je súčasťou bezprecedentnej spoločnej reakcie EÚ na krízu, ktorú vyvolala pandémia ochorenia COVID-19. Cieľom tejto európskej iniciatívy je riešiť spoločné výzvy, ktorým Európa čelí, tak, že sa využije potenciál zelenej a digitálnej transformácie EÚ, posilní sa naša ekonomická a sociálna odolnosť i súdržnosť jednotného trhu EÚ. Komisia pri analýze slovenského plánu skúmala najmä to, či investície a reformy stanovené v pláne podporujú zelenú a digitálnu transformáciu krajiny, prispievajú k účinnému riešeniu dôležitých výziev, ktoré boli Slovensku identifikované v rámci európskeho semestra a či posilnia rastový potenciál Slovenska, podporia tvorbu pracovných miest i hospodársku a sociálnu odolnosť krajiny.

Slovensko čaká zelená a digitálna transformácia

V národnom pláne obnovy a odolnosti je 43 % celkového rozpočtu určených na opatrenia, ktoré podporia ciele v oblasti klímy. Slovensko nielenže v tomto splnilo minimálnu hranicu, ktorú Komisia po členských štátoch požadovala, dokonca ju prekročilo. Ide o investície do podpory získavania energie z obnoviteľných zdrojov a zvyšovania energetickej efektívnosti. Investície pôjdu aj do ekologizácie súkromných a verejných budov, aby sa znížil ich vplyv na emisie skleníkových plynov a zlepšila sa tak aj celková kvalita ovzdušia. Svoju energetickú a ekologickú výkonnosť by si prostredníctvom financií z plánu obnovy vo výške 528 miliónov eur malo zlepšiť aspoň 30-tisíc slovenských domácností. Zároveň sa znížia náklady občanov na energiu a zníži sa i energetická chudoba. V pláne sú podporené aj opatrenia na zadržiavanie vody a financie poputujú aj do rozvoja novej infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a na podporu verejnej dopravy, kde sa počíta aj s modernizáciou železníc či novou cyklistickou infraštruktúrou. Na nízkouhlíkovú dopravu by malo byť z plánu vyčlenených 712 miliónov eur. Plán podporí aj dekarbonizáciu slovenského priemyslu a zameria sa i na zvyšovanie odolnosti slovenských lesov, revitalizáciu vodných tokov a podporí biodiverzitu.

21 % celkových rozpočtových prostriedkov slovenského plánu obnovy má zase poputovať na opatrenia, ktoré podporia digitálnu transformáciu krajiny. Ide najmä o investície do digitalizácie verejnej správy, ktorá bude uľahčovať bežný život občanov. Plán zahŕňa i digitálnu transformáciu vzdelávania a zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Investovať by sa podľa plánu malo aj do zlepšovania digitálnych technológií dostupných podnikom, najmä malým a stredným podnikom. Peniaze budú investované aj do reforiem vzdelávania a zlepšovania digitálnych zručností obyvateľstva s dôrazom na zručnosti učiteľov, seniorov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Do digitálnej infraštruktúry na školách chce Slovensko investovať prostredníctvom tohto plánu 187 miliónov eur.  

Hospodársky a sociálne odolnejšie Slovensko

Vo svojom pláne obnovy Slovensko počíta aj s reformou dôchodkového systému, ktorá pomôže prepojiť vek odchodu do dôchodku so strednou dĺžkou života, aby sa tento systém stal finančne udržateľným a zabezpečil aj primerané dôchodky pre všetky generácie. Dôležitou časťou plánu je aj reforma justície, ktorá má posilniť efektívnosť a nezávislosť slovenského justičného systému a investovať do digitálnej infraštruktúry. V pláne je na ňu vyčlenených 255 miliónov eur. Plán sa zameriava aj na skvalitnenie podnikateľského prostredia, ktoré má znížiť regulačnú záťaž pre podnikateľov na Slovensku, urýchliť procesy v rámci verejného obstarávania a obsahuje i reformu rámca pre platobnú neschopnosť, aby sa mohol znížiť čas a náklady potrebné na ukončenie podnikania. Oblasť zdravotníctva je v slovenskom pláne mimoriadne dôležitá. Ide najmä o vytvorenie novej siete nemocníc. Existujúce nemocnice sa majú zrenovovať a mali by pribudnúť aj nové nemocnice. Nová sieť nemocníc má pritom zabezpečiť spravodlivé geografické rozloženie a dobrú dostupnosť pre občanov. Na túto oblasť je v pláne vyčlenených až 998 miliónov eur. Plán sa pozrel aj na problém nedostatočnej starostlivosti o deti, a preto obsahuje investície, ktoré podporia lepší prístup k službám starostlivosti o deti, najmä investovaním do predškolských zariadení. Vyčlenených je na to 141 miliónov eur. Časť plánu je venovaná aj posilneniu kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, a teda investíciám do dlhodobej starostlivosti o ľudí v núdzi, pričom sa má  viac zamerať na komunitné riešenia. Plán podporí aj výskum, vývoj a inovácie a mnohé ďalšie oblasti života na Slovensku.

Čo bude nasledovať?

Európska komisia prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady s cieľom poskytnúť Slovensku granty vo výške 6,3 miliardy eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Rada bude mať teraz štyri týždne na prijatie návrhu Komisie. Schválenie plánu zo strany Rady je pre Slovensko veľmi dôležité i preto, lebo by Slovensku umožnilo vyplatenie viac ako 800 miliónov eur v rámci predbežného financovania už v júli tohto roka. To predstavuje 13 % celkovej sumy pridelenej Slovensku. Komisia bude povoľovať ďalšie vyplácanie finančných prostriedkov na základe pokroku dosahovaného pri realizácii investícií a reforiem uvedených v slovenskom pláne obnovy a odolnosti. Do celého procesu budú zapojené aj systémy kontroly, ktoré budú chrániť pred závažnými nezrovnalosťami, ako sú podvody, korupcia či dvojité financovanie. Žiadne opatrenia plánu nesmú výrazne narušiť životné prostredie a zainteresované strany by mali byť naďalej zapojené do realizácie plánu obnovy a odolnosti Slovenska, aby sa zabezpečila zodpovednosť za reformy.

(Pripravené v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.