Segment automobilového priemyslu stagnuje, v ostatných oblastiach pozemná doprava rastieGefco
StoryEditor

Segment automobilového priemyslu stagnuje, v ostatných oblastiach pozemná doprava rastie

11.08.2021, 00:00
Logistika v období po pandémii COVID-19 bojuje s globálnym nedostatkom voľných prepravných kapacít. Hlási ich letecká, železničná i námorná preprava. Na to, aká je aktuálna situácia v pozemnej doprave sme sa opýtali Ivany Košianovej, manažérky pozemnej prepravy spoločnosti Gefco pre Českú republiku a Slovensko. Jej tím v uplynulých mesiacoch zabezpečil dopravu vzoriek klienta do Japonska i rýchlu prepravu zásielky z Portugalska do Ruska, ale vyskúšal aj kamión na LNG pohon.

Aká je aktuálna situácia v tuzemskej i medzinárodnej kamiónovej doprave?

Gefco je v tomto smere veľmi špecifické. Sme jednotka v logistike pre automobilový priemysel, ktorý v uplynulých dvoch rokoch zažíva doposiaľ nebývalé výkyvy. A to sa, samozrejme, odráža na objeme prepráv, ktoré od počiatku roka v tomto segmente klesajú.  V uplynulých rokoch sme v rámci geo-regiónu Česko-Slovensko úspešne implementovali stratégiu diverzifikácie klientskeho portfólia a v oblastiach, ako je potravinársky, farmaceutický alebo napríklad chemický a hutný priemysel dnes naopak registrujeme nárast prepráv.

Aký vplyv má na súčasnú podobu pozemnej dopravy pandémia COVID-19?

Samozrejme ovplyvnila či už tuzemské, tak i medzinárodné toky v automobilovom priemysle i mimo neho. My dnes bojujeme s nedostatkom dielov pre automobilový sektor, ale napríklad i pre elektroniku, v oboch prípadoch sú dôvodom chýbajúce  čipy. Registrujeme ale už aj nedostatok kaučuku na výrobu pneumatík alebo granulátu pre výrobu plastov. To všetko sa negatívne premieta do našich tokov.

Ako sa za posledné mesiace zmenili dodávateľské reťazce? Veľmi diskutovaná bola závislosť našich krajín od Číny a trend približovania dodávateľov k výrobe. Deje sa to?

V segmente automobilového priemyslu to sledujeme už viac než 2 roky. Zatiaľ čo predtým sme prepravovali do výroby diely prevažne zo Západnej Európy, dnes už je väčšina dodávateľov rámci nášho geo-regiónu alebo v Poľsku. Zmeny boli iniciované ako tlakom na optimalizáciu a znižovanie nákladov na dopravu, tak i snahou vytvárať udržateľný dodávateľský reťazec a minimalizovať uhlíkovú stopu.

Udržateľnosť a zelená logistika sú dnes veľkým fenoménom. Ako to ide spolu s kamiónovou dopravou, ktorá nie je považovaná za príliš ekologickú?

Mnoho ľudí to nerado počuje, ale bez kamiónové dopravy sa nezaobídeme. I tu je ale priestor budovať udržateľný reťazec. Gefco už viac ako 30 rokov využíva na prepravy v oblasti automobilového a leteckého priemyslu vratné obaly Gefboxy, vďaka ktorým eliminuje používanie jednorazových obalov. Pevné Gefboxy umožňujú vyššiu stohovateľnosť než kartón a vďaka tomu i efektívnejšie využitie nákladového priestoru. Naviac, preprava v pevných boxoch je pre zásielky bezpečnejšia. To všetko je z hľadiska udržateľného reťazca veľmi dôležité. V Gefcu navyše aktuálne testujeme i kamióny na alternatívny pohon. To je ďalší smer, ktorým by sme sa radi vydali.

Aký pohon konkrétne testujete a aké sú prvé skúsenosti?

Testovali sme kamión na LNG a samozrejme vidíme potenciálne benefity, ale i niektoré nedostatky. Začnem hneď vyššou obstarávacou cenou a chýbajúcou podporou alternatívnych pohonov v Českej republike. V tej je najefektívnejšie susedné  Nemecko, kde LNG kamióny nemusia až do konca roka 2023 platiť mýto. Ďalším aspektom je zatiaľ nie celkom dostatočná infraštruktúra tankovacích staníc. Je teda nevyhnutné starostlivo vyberať trasy, na ktorých je možné LNG pohon využiť. I tu je výrazne lepšia situácia v krajinách Západnej Európy. Keď sme pri tankovaní, plošne treba počítať s vyššou obsadenosťou tankovacích staníc a teda i s dlhším časom dotankovania. To platí ako u nás, tak i v susednom Nemecku, kde je síce viac staníc, zároveň ale i viac kamiónov na alternatívny pohon. Pokiaľ budeme hovoriť o tokoch pre automobilový priemysel, ktorý pracuje s minimálnymi skladovými zásobami, vzniká tu určité riziko neskoršieho dodania.

Objavili ste ešte nejaké ďalšie nedostatky?

Ide skôr o aspekty, na ktoré treba pri využití LNG pohonu myslieť. Jeden z nich je plánovanie prevádzky. Vozidlá na LNG pohon môžu mať problémy so štartovaním, pokiaľ nie sú niekoľko dní v prevádzke. Je teda ideálne mať naplánovaný napríklad i celý mesiac vopred. Problém môže nastať i vo chvíli, keď jednoducho vypadne vodič a nie je okamžitá náhrada. Nevýhodou je aj nestabilná cena plynu a vyššie servisné náklady.

Aby som ale nehovorila len o negatívoch, sú tu samozrejme i výhody. Jednoznačne je to nižšia spotreba v porovnaní s klasickými pohonmi, vyššie servisné intervaly a potom aj možnosť vjazdu do zón metropol, kde sú štandardne vyžadované špeciálne povolenky z dôvodu ochrany ovzdušia.

Aký je teda výsledok testovania, plánujete LNG pohon do flotily zaradiť a kde?

Ideálne na využitie sú toky medzi Českou republikou a Nemeckom, či do prihraničných oblastí Francúzska a ponúkajú sa aj toky medzi Českom a Slovenskom. Podmienkou využitia je istota dlhodobého kontraktu, ktorá vyrovná vyššiu počiatočnú investíciu a už zmienené servisné riziko spojené s dlhším státím kamiónov.

Aká je vlastne aktuálna flotila vozidiel, ktorú používate?

V portfóliu vozidiel je Gefco veľmi flexibilné. Realizujeme ako celovozové prepravy, kde využívame prevažne mega návesy a štandardné plachtové návesy, tak i čiastočné LTL, na ktoré máme dedikovaný tím. Ten na základe dopytu klienta vytvára ponuku dokládky na mieru a pri pravidelných prepravách sa snaží optimalizovať tak, aby bol kamión plne vyťažený. Využívame ale i ďalšie typy vozidiel vždy flexibilne tak, aby to vyhovovalo prepravovanému objemu. A ponúkame i tzv. friga, teda vozidlá, v ktorých je možné prepravovať humánne farmaceutika v presne stanovenom teplotnom režime.

Čo všetko okrem automotive zásielok ešte prepravujete?

My sme sa v uplynulých rokoch zamerali najmä na diverzifikáciu klientskeho portfólia a táto stratégia sa ukázala ako správna. Dnes teda prepravujeme skutočne rôznorodé zásielky. Pozemnou dopravou sme pre klienta zabezpečovali napríklad dodávky sklenených fasádnych modulov na stavbu výškovej budovy v centre Londýna. To bola zákazka s extrémnym dôrazom na harmonogram dodávok. Moduly v mieste nesmeli chýbať, nebol ale ani priestor skladovať ich väčšie množstvo. Do oblasti pri Temži navyše musí byť dopravca certifikovaný FORCE nebo Bronze levelom a vozidlá musia mať špeciálnu výbavu, ako napríklad kamery na spätných zrkadlách pre vyššiu bezpečnosť prevádzky. Vozíme ale aj napríklad bielu elektroniku. Z podniku výrobcu na Slovensku zabezpečujeme distribúciu do krajín Západnej Európy, ale aj do Škandinávie. I tu sú kladené vysoké nároky na prepravcov, pretože ide o cenný tovar. Vodiči musia byť špeciálne zaškolení a nevyhnutnosťou je i potvrdenie o bezúhonnosti. Vozidlá musia byť v stopercentnom stave so špeciálnou plachtou či skriňového typu, aby bol tovar počas prepravy v bezpečí. Dopravujeme aj recyklovaný kartón pre českého výrobcu, škrob pre potravinárstvo alebo železo. V týchto segmentoch aktuálne registrujeme nárast prepravovaných objemov. A potom sú tu už zmienené liečiva, ktoré sa prepravujú v teplotných režimoch a zásielky sprevádzajú dataloggery, ktoré po celý čas monitorujú teplotu, tak i otrasy. Pre tieto prepravy využívame GDP certifikovaných dopravcov a i my máme GDP (Good Distribution Practice) certifikát pre pozemnú prepravu farmaceutík.  Segment automobilového priemyslu stagnuje, v ostatných oblastiach pozemná doprava rastie Segment automobilového priemyslu stagnuje, v ostatných oblastiach pozemná doprava rastie Gefco

Ivana Košianová, manažérka pozemnej prepravy spoločnosti Gefco

Dá sa povedať, do ktorých regiónov mieri väčšina zásielok?

To je skutočne rôzne, trúfam si povedať, že v rámci Európy sme schopní dopraviť tovar kamkoľvek. Okrem klasických destinácií, ako sú Francúzsko, Španielsko, Portugalsko alebo Taliansko dopravujeme i do menej obvyklých krajín ako Albánsko, Čierna Hora, Turecko, Grécko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Azerbajdžan či Kazachstan. Nárast prepráv registrujeme od Brexitu vo  Veľkej Británii. Na túto situáciu sme sa pripravovali vopred, máme veľmi kvalitné colné oddelenie, a tak sme boli schopní zákazníkom rýchlo ponúknuť riešenie dopravy, vrátane colných náležitostí. Pravidelné toky ale zabezpečujeme i do Maroka, a to už sme ale opäť pri automobilovom priemysle.

V čom sa vaše služby líšia od konkurencie? V čom ste unikátni?

Našou veľkou výhodou je sieť pobočiek naprieč Európou. Kooperujeme a napríklad v prípade poruchy sme schopní veľmi rýchlo zohnať náhradu a kamión preložiť, aby porucha nemala žiadny dopad na klienta. A môžem povedať, že sa nám to darí. Pre producenta vozidiel na Slovensku, ktorý denne vyrobí 1 400 áut, odbavujeme v priemere 300 zásielok denne a od začiatku roka sa nestalo, aby sme ich dodali s oneskorením, ktoré by negatívne ovplyvnilo plynulosť výroby.

V rámci našich služieb ale ponúkame aj urgentné prepravy ako riešenie plánovaných i neplánovaných situácií. Na dopyt klienta reagujeme do 30 minút a následne začíname tvoriť návrh prepravy. Tento servis bol vo veľkej miere žiaduci v období prvej vlny pandémie.

V segmente automobilového priemyslu zabezpečujeme napríklad i nočnú distribúciu náhradných dielov do dílerstva na Slovensku. V tomto prípade nie je unikátna cieľová destinácia, ale nastavenie. Ide o nočné prepravy a doručenia bez prítomnosti objednávateľa. Objednaná zásielka tak ráno čaká na bezpečnom mieste v konkrétnom dílerstve.

V oblasti námornej, železničnej i leteckej prepravy je dnes horúcou témou nedostatok voľných kapacít. Ako je na tom pozemná doprava?

Ani my na tom nie sme o veľa lepšie. Nedostatok kapacít sa objavil po prvej vlne COVID-19, keď sa do krajiny nedostali vodiči z Ukrajiny a Srbska, ktorých lokálni dopravcovia z dôvodu nedostatku pracovnej sily na našich trhoch využívali. Dôsledkom bola optimalizácia počtu vozidiel vo flotilách dopravcov, a tým i zníženie celkovej prepravnej kapacity. To je ale realita, s ktorou si musíme poradiť.

Ako to robíte?

Mám výborný tím ľudí s veľkými skúsenosťami i odolnosťou voči stresu. Všetci sú schopní flexibilne reagovať na požiadavky klientov a vďaka tomu sme schopní za menej ako 24 hodín zorganizovať veľké množstvo prepráv. To sa osvedčilo i v aktuálnej kríze s nedostatkom čipov v automobilovom priemysle, kde sa situácia mení na dennej báze a zákazníci očakávajú veľkú flexibilitu i čo najkratší reakčný čas na zabezpečenie požiadaviek. Ľudský kapitál je dlhodobo našou veľkou devízou a my sme si toho vedomí.

 

(PR)

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
29. september 2023 20:42